Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Inteligentne, energooszczędne rozwiązania szklane do dużych okien i szklanych fasad

Zespół finansowanego przez UE projektu pracuje nad lekkimi, wydajnymi energetycznie szklanymi panelami izolacyjnymi, które być może pozwolą na zaoszczędzenie aż do 70 % energii poświęcanej na ogrzewanie i schładzanie.

Energia

Duża ilość energii przesyłanej przez zewnętrzne powłoki nowoczesnych budynków wydostaje się przez szklane okna. Taki transfer energii powoduje w pomieszczeniach wewnętrznych utratę ciepła w zimie i nadmierne gorąco w lecie, zwiększając tym samym koszty ogrzewania i schładzania budynku. Choć rozwiązania takie jak rolety i żaluzje pomagają w chłodzeniu pomieszczeń w cieplejszych miesiącach, często wpływają one negatywnie na oświetlenie i estetykę obiektów. Z drugiej strony bardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie oszklenia, mające rozwiązać problem estetyki, są kosztowne i pochłaniają dużo energii. Aby pokonać te przeszkody, twórcy finansowanego ze środków UE projektu Switch2Save opracowują niedrogie, inteligentne rozwiązania szklane odpowiednie dla dużych okien i szklanych fasad. Po ponad roku realizacji projektu wstępne wyniki wykazały, że te wydajne energetycznie szklane panele izolacyjne (SPI) pozwalają osiągnąć nawet 70% redukcję pierwotnego zużycia energii w oszklonych budynkach.

Zalety SPI

Inteligentne szklane rozwiązania opracowane w ramach projektu Switch2Save łączą elektrochromiczne i termochromiczne technologie okienne z inteligentnymi protokołami przełączania. Według komunikacie prasowym opublikowanym na stronie projektu, „przełączanie elektrochromiczne opiera się na materiałach, które zmieniają przepuszczalność światła przez przyłożenie do nich niskiego napięcia elektrycznego, zaś ogniwa termochromiczne bazują na materiałach zmieniających właściwości odbijania podczerwieni wraz ze spadkiem temperatury”. Poprzez lekkie SPI można łatwo kontrolować przepływ energii z promieniowania, umożliwiając tym samym znaczące ograniczenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia dużych budynków. Kolejną zaletą tej technologii jest większy komfort oświetleniowy w pomieszczeniach w porównaniu z konwencjonalnymi roletami okiennymi. Protokoły przełączania obu rodzajów ogniw opracowano tak, by ustalać jak najlepszą strategię ich wymiany na potrzeby SPI od rana do nocy, mając na celu przede wszystkim maksymalną oszczędność energii oraz komfort wizualny i cieplny. Aby określić optymalne protokoły przełączania, zespół projektu wykorzystał wirtualny budynek biurowy jako swój model roboczy. Na tej podstawie zespół opracował strategię przełączania obejmującą trzy poziomy automatyzacji: w pełni zautomatyzowane, częściowo zautomatyzowane oraz wcześniej zaprojektowane działanie SPI. „Wdrożenie strategii zautomatyzowanego przełączania w SPI Switch2Save w dwóch różnych strefach klimatycznych (Ateny i Sztokholm) sugeruje zmienny potencjał oszczędności energii zużywanej do ogrzewania/schładzania na poziomie od 10 % do 70 % w porównaniu z typowymi potrójnymi przeszklonymi oknami z wewnętrznymi roletami”, czytamy w komunikacie prasowym. „Opracowane modele i symulacje wykazują, że protokół przełączania może zoptymalizować sposób przełączania naszych nowych SPI, pozwalając uzyskać maksymalną możliwą redukcję pierwotnego zużycia energii i zapewniając lub nawet poprawiając komfort wizualny i termiczny. Z przyjemnością po raz pierwszy szczegółowo prezentujemy te wyniki szerszej publiczności podczas naszych warsztatów online”, stwierdza dr John Fahlteich z Instytutu im. Fraunhofera, działu zajmującego się elektroniką organiczną, wiązami elektronów oraz plazmową technologią FEP, będącego koordynatorem projektu. Wypowiedź ta ukazała się w tym samym komunikacie prasowym. Rozwiązanie Switch2Save (Lightweight switchable smart solutions for energy saving large windows and glass façades) zostanie zaprezentowane w dwóch budynkach: dużym szpitalu w greckich Atenach oraz operacyjnym biurowcu w szwedzkiej Uppsali. Zespół pracujący nad projektem wymieni ponad 50 okien i drzwi balkonowych oraz 200 m2 szklanych fasad w tych obiektach demonstracyjnych, a następnie przeprowadzi całoroczne porównanie zapotrzebowania energetycznego obu budynków przed i po wymianie. Więcej informacji: strona projektu Switch2Save

Słowa kluczowe

Switch2Save, szkło, okno, energia, budynek, szklana fasada

Powiązane artykuły