European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Czy twoja koncepcja inteligentnego szkła jest konkurencyjna?

Rozpoczynający się 28 lutego 2022 roku konkurs architektoniczny Switch2save Architectural Design Competition daje studentom i młodym architektom możliwość zaprezentowania lekkich rozwiązań z inteligentnego szkła, dopasowanych do potrzeb energooszczędnych szklanych budynków.

Energia icon Energia

Spójrz na dzisiejsze biurowce, terminale na lotniskach, stacje kolejowe oraz centra handlowe – w ich konstrukcji w wielu przypadkach dominują elementy, takie jak szklane fasady i dachy. Szkło to atrakcyjny, wielofunkcyjny materiał, zapewniający wizualne połączenie ze światem na zewnątrz, dlatego też dużych rozmiarów powierzchnie szklane wyznaczają obecny trend. Natomiast wadą wielkopowierzchniowych szklanych fasad i dachów może być ich znacznie większe zapotrzebowanie na energię potrzebną latem do chłodzenia i klimatyzacji pomieszczeń. Nowoczesne budynki z dużymi przeszkleniami rzeczywiście zużywają rocznie do 100 % więcej energii niż budynki z małymi oknami. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach posiadających szklane fasady, dachy czy wielkopowierzchniowe przeszklenia ma umożliwić odbywający się w ramach finansowanego ze środków UE projektu Switch2save konkurs architektoniczny Architectural Design Competition, którego uczestnicy tworzą koncepcje oszczędzania energii w tego typu budynkach. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie projektu Switch2save. Konkurs dotyczy budynków niemieszkalnych (nowych lub po renowacji) i nie zakłada ograniczeń konstrukcyjnych w zakresie rozmiaru, lokalizacji czy klimatu. Rozwiązania zaproponowane w celu wyraźnego zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach obejmują technologię szkła inteligentnego, wytwarzanego metodą elektrochromiczną (EC) oraz termochromiczną (TC). Jest to przezroczysty materiał o właściwościach pozwalających na przekazywanie zmiennych wartości całkowitej energii cieplnej, tak aby proces przenikania promieni słonecznych do budynku przebiegał w sposób kontrolowany. Technologia EC i TC posiada dodatkową korzyść, ponieważ zapewnia większy komfort oświetlenia wewnątrz budynku niż konwencjonalne rozwiązania mechaniczne w postaci rolet okiennych. „Zapraszamy studentów i młodych architektów do przedstawienia koncepcji pozwalającej na optymalnie wykorzystanie inteligentnych rozwiązań EC/TC opracowanych w ramach projektu Switch2save, uwzględniającej możliwości oszczędzania energii, ukierunkowane na osiąganie celów UE w zakresie energooszczędności budynków, biorąc jednocześnie pod uwagę wygodę i dobrostan przebywających w nich osób”, czytamy w wypowiedzi zespołu projektu Switch2save na stronie internetowej projektu. Jury konkursu będzie oceniać również sukces w zakresie estetycznej integracji izolowanych przeszkleń z budynkiem, a także możliwość odtworzenia założeń koncepcyjnych w praktyce.

Kto może wziąć udział?

Konkurs jest otwarty na młodych architektów, studentów oraz zespoły interdyscyplinarne obejmujące fizyków bądź inżynierów budownictwa, kierowane przez młodych architektów lub studentów akredytowanych instytucji edukacyjnych. W skład każdego zespołu może wchodzić maksymalnie troje członków dowolnej narodowości.

Istotne daty

Konkurs rozpoczyna się 28 lutego. Termin rejestracji uczestników upływa 31maja, natomiast termin dostarczenia zgłoszeń upływa 31 lipca. Zwycięskie projekty zostaną wyłonione 21 września. Projekt Switch2save (Lightweight switchable smart solutions for energy saving large windows and glass façades) ma na celu zwiększenie dostępności technologii wytwarzania inteligentnego szkła EC i TC, tak aby możliwe było osiągnięcie celów neutralności klimatycznej UE do 2050 roku. Potencjał projektu przedstawiają dwa reprezentacyjne przykłady – drugi co do wielkości grecki szpital w Atenach oraz biurowiec w szwedzkiej Uppsali. Rozwiązania ze szkła inteligentnego zastąpią tam aż 50 okien oraz 200 m2 szklanych fasad, po czym w obu budynkach zostaną przeprowadzone trwające przez rok badania zużycie energii elektrycznej . Więcej informacji: strona projektu Switch2save

Słowa kluczowe

Switch2save, szkło, energia, budynek, konstrukcja, koncepcja, inteligentne szkło, elektrochromiczna, termochromiczna

Powiązane artykuły