European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

WYZNACZANIE TRENDÓW W NAUCE: Cecha osobowości potrzebna na Marsie

Badanie naukowe ujawniło cechę osobowości, którą powinni wyróżniać się astronauci mieszkający i pracujący w przyszłości na powierzchni Marsa.

Badania podstawowe icon Badania podstawowe

Poza odpowiednim przygotowaniem naukowym lub technicznym astronauci muszą cechować się inteligencją, kreatywnością, stabilnością psychiczną i dobrą kondycją fizyczną. Nikt jednak nie wie, jak będzie wyglądało życie na planecie oddalonej o miliony kilometrów od Ziemi. Dlatego aby pierwsza wyprawa na Czerwoną Planetę około 2030 roku mogła zakończyć się powodzeniem, astronauci chcący w niej uczestniczyć będą musieli wykazać się czymś więcej niż powyższe cechy i kwalifikacje.

Odpowiedni kandydat

Jak dowodzą autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie „Astrobiology”, astronauta musi być sumienny i musi chcieć wywiązywać się ze swojej roli. Sumienność można zdefiniować jako rzetelne i dokładne wykonywanie zadań lub obowiązków. W badaniu, które przeprowadził kanadyjski Uniwersytet Zachodniego Ontario, sumienność okazała się ważniejsza od uczciwości, pokory, emocjonalności, ekstrawersji, otwartości i bezkonfliktowości. „Połączenie sumienności poszczególnych członków grupy można uznać za wartość wspólną całego zespołu”, tłumaczy Julia McMenamin, główna autorka badania i doktorantka psychologii na Uniwersytecie Zachodniego Ontario, w artykule opublikowanym przez CNN. „Im bardziej sumienna jest grupa, tym lepiej realizuje powierzone jej zadania”. Zespół badawczy ocenił, że niektóre cechy są niedopuszczalne w przypadku uczestników długotrwałych misji kosmicznych. Przykładem jest próżniactwo społeczne, czyli wkładanie mniejszej ilości wysiłku w wykonanie zadania realizowanego w grupie. Wyniki opracowano na podstawie czterotygodniowej symulacji przeprowadzonej w izolacji i w ekstremalnych warunkach środowiskowych. Piątka astronautów, 4 mężczyzn i 1 kobieta, w wieku od 28 do 38 lat wspólnie wykonywała zadania tak, jakby przebywała na Marsie. Po zakończeniu doświadczenia każdy uczestnik ocenił siebie i innych członków zespołu, biorąc pod uwagę cechy osobowości. Przed symulacją, podczas jej trwania i po jej zakończeniu badani wypełnili ankiety dotyczące wyników grupy, ewentualnych konfliktów w zespole i poziomu stresu.

Dobre stosunki

Cała piątka uczestników eksperymentu znała się już wcześniej. „Udowodniono, że jeśli członkowie grupy dobrze się znają, lepiej im się współpracuje, prawdopodobnie dlatego że wzajemna znajomość pozwala na lepszą i skuteczniejszą komunikację”, wyjaśniła McMenamin. Izolacja i ograniczona przestrzeń to tylko dwa z wielu czynników, które mogą wywołać konflikt podczas pobytu na Marsie. „Każdy, kto pracował w grupie, wie, że waśnie wewnątrz zespołu mogą wpłynąć negatywnie na osiągane wyniki i ogólne nastawienie współpracowników. Gdy pojawiają się kłótnie na temat sposobu postępowania lub personalne przepychanki, zostaje mniej czasu i energii na realizację zadań”, dodała McMenamin. „Konflikt może mieć różne oblicza, ale dopóki nie dochodzi do interpersonalnych tarć i sporów dotyczących metod realizacji zadań, różnice zdań i opinii mogą wręcz poprawić wyniki pracy zespołu, głównie dlatego, że grupa ma wtedy okazję wykorzystać wiedzę i pomysły każdego z jej członków”. Zespół badawczy zastanawia się, co może wydarzyć się podczas długiej misji. „Poważne problemy spowodowane zaburzeniami psychicznymi i konfliktami interpersonalnymi zwykle manifestują się dopiero po kilku miesiącach lub nawet latach przebywania w odizolowanym, zamkniętym i skrajnie nietypowym środowisku, co wskazuje na konieczność prowadzenia długotrwałych symulacji”, stwierdziła McMenamin.

Słowa kluczowe

Mars, astronauta, sumienność, cecha osobowości, misja kosmiczna