Skip to main content
European Commission logo print header

Final development, clinical validation and launch preparation of NL01, an innovative health ingredient for supplements, food products and foods for special medical purposes

Article Category

Article available in the following languages:

Odżywianie o udowodnionym działaniu wspierającym układ odpornościowy

Naukowcy odpowiedzieli na zwiększone zapotrzebowanie na lepsze wartości odżywcze produktów spożywczych za sprawą składnika zdrowotnego o klinicznie udowodnionym działaniu wspierającym pracę układu odpornościowego oraz dobry stan zdrowia.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Ludzie chcą wieść długie i zdrowe życie. Istnieje zatem ogromne zapotrzebowanie na produkty żywnościowe, które pobudzają układ odpornościowy i zwiększają odporność na zakażenia. Ponadto produkty żywnościowe muszą być nie tylko naturalne, zdrowe i pożywne, ale także mieć pozytywny wpływ na zdrowie i zachowywać takie właściwości jak smak, konsystencja czy łatwość spożycia. Celem finansowanego ze środków UE projektu NUTRI-NEED było opracowanie składnika żywności Xtramune™ przeznaczonego do stosowania w produktach żywnościowych spożywanych przez młodych dorosłych, dorosłych i osoby starsze dla zaspokojenia ich potrzeb żywieniowych i wsparcia układu odpornościowego. Członkowie zespołu przeprowadzili badanie kliniczne w celu zbadania skuteczności produktu i zwiększenia skali procesu jego produkcji. Po zebraniu danych przedklinicznych i udowodnieniu, że składnik ten jest bezpieczny do spożycia przez ludzi, firma NutriLeads jako pierwsza wprowadzi na rynek składnik o zatwierdzonym działaniu zdrowotnym wspierającym funkcjonowanie układu odpornościowego i zwiększającym odporność na zakażenia.

Wypełnienie luki w ofercie składników odżywczych o udowodnionym działaniu

„Zespół projektu NUTRI-NEED kładzie szczególny nacisk na dostarczenie popartych dowodami naukowymi oświadczeń zdrowotnych dotyczących opracowanych w jego ramach składników. Pozwoli to na wyróżnienie się na rynku i względem zainteresowanych stron”, zauważa Ruud Albers, dyrektor generalny firmy NutriLeads. Co ciekawe, działanie żadnego z obecnie dostępnych na rynku produktów spożywczych nie jest w wystarczającym stopniu poparte przekonującymi dowodami, co skłoniło Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności do odrzucenia oświadczeń o działaniu wspomagającym układ odpornościowy żywności funkcjonalnej, w tym oświadczeń dotyczących wiodących na rynku produktów prebiotycznych i probiotycznych.

Opracowywanie produktu Xtramune

Zespół projektu NUTRI-NEED współpracował z zakładem, któremu powierzono produkcję składnika żywności Xtramune™, w celu zwiększenia skali jego produkcji, w wyniku czego wyprodukowano pięć głównych partii dla celów zapewnienia jakości. W ramach projektu zarejestrowano markę o nazwie Xtramune™, dokonano czterech zgłoszeń patentowych oraz opublikowano dwie prace naukowe. Badacze przeprowadzili badanie kliniczne w celu określenia skuteczności produktu Xtramune™ u podatnych osób w wieku powyżej 65 lat. Te podatne osoby starsze przyjmowały przez okres 6 miesięcy składnik zdrowotny lub placebo. Badacze stwierdzili, że Xtramune™ wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego i zwiększa odporność na zakażenia układu oddechowego u zdrowych osób spowodowane wirusem przeziębienia. Zespół uzyskał i opublikował dane dotyczące bezpieczeństwa niezbędne do wprowadzenia produktu na rynek w Stanach Zjednoczonych oraz do przedłożenia dokumentacji dotyczącej nowej żywności do oceny przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA-Q-2020-00186). Po zainicjowaniu tych procesów regulacyjnych zespół projektu może teraz rozpocząć poszukiwanie partnerów do produkcji i komercjalizacji wyrobu na całym świecie.

Plany rozwoju na przyszłość

„Staramy się uzyskać dodatkowe fundusze, takie jak grant Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) „Akcelerator”, na przeprowadzenie działań wysokiego ryzyka, aby przyspieszyć i zmaksymalizować przyjęcie naszego głównego składnika na rynku”, podsumowuje Albers. Pozwoli nam to uzyskać oświadczenie zdrowotne dla Xtramune poprzez ukończenie dwóch badań z udziałem ludzi oraz wdrożenie zrównoważonego procesu produkcji poprzez wykorzystanie strumienia odpadowego z produkcji Xtramune”.

Słowa kluczowe

NUTRI-NEED, Xtramune, funkcja odpornościowa, produkty żywnościowe, żywienie, oświadczenie zdrowotne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania