European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Article available in the following languages:

Lek przeciwko zapaleniu stawów daje nadzieję chorym na COVID-19 znajdującym się w stanie krytycznym

Wstępne wyniki wspieranego przez UE badania wskazują na nową, skuteczną metodę leczenia chorych na koronawirusa przebywających na oddziałach intensywnej opieki.

Zdrowie icon Zdrowie

Międzynarodowe badanie dowodzi, że pewien lek przeciwko zapaleniu stawów przyczynia się do poprawy stanu krytycznie chorych pacjentów z COVID-19. Wyniki prac zrealizowanych przy wsparciu finansowanych przez UE projektów PREPARE i RECOVER sugerują, że podawanie tego leku pacjentom na intensywnej terapii pozwala na skrócenie czasu, przez jaki wymagane jest wspomaganie funkcji narządów. Tocilizumab, bo tak nazywa się wspomniany lek, zmniejsza stan zapalny poprzez modulowanie pracy układu odpornościowego. Stosowanie tocilizumabu jest zalecane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i ciężkiej postaci zapalenia stawów u dzieci, znanej jako układowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Jako podano w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie projektu RECOVER, ten lek immunosupresyjny „pozwala o 99 % zmniejszyć prawdopodobieństwo zgonu oraz skrócić czas intensywnej terapii u osób krytycznie chorych z ciężkim przebiegiem COVID-19 w porównaniu z pacjentami, którzy nie zostali poddani leczeniu tą substancją”.

Wczesne upublicznienie wyników

Ze względu na pilne zapotrzebowanie na dane dotyczące skutecznych metod leczenia COVID-19, uczeni udostępnili wyniki prac, zanim przeszły one proces recenzji naukowej. Zespół pracuje aktualnie nad publikacją w pełni opracowanych rezultatów badania. „Musimy jeszcze poczekać na pełne dane, ale to bardzo interesujący wynik”, stwierdza w tym samym komunikacie prasowym dr Lennie Derde, pracująca dla Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Utrechcie, które jest partnerem projektów PREPARE i RECOVER. „Opracowanie drugiej skutecznej terapii dla pacjentów w stanie krytycznym w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia pandemii to bezprecedensowe osiągnięcie. Swoiste celowanie w odpowiedź immunologiczną było uważane za teoretycznie atrakcyjne, a teraz nasze badanie wskazuje, że ono faktycznie działa”. Wyniki pochodzą z REMAP-CAP, międzynarodowego badania typu adaptive platform trial nad pozaszpitalnym zapaleniem płuc, które zostało częściowo sfinansowane ze środków projektu PREPARE. Opracowane pod kątem stosowania w sytuacji pandemii badanie REMAP-CAP ocenia jednocześnie kilka interwencji u krytycznie chorych pacjentów, aby określić najlepsze strategie leczenia. W badaniu przeanalizowano dane dotyczące 303 randomizowanych pacjentów, którzy byli leczeni tocilizumabem, sarilumabem, anakinrą, interferonem lub bez żadnej substancji modulującej odporność (immunomodulatora). Chociaż nie opublikowano jeszcze wyników dotyczących względnych korzyści związanych z zastosowaniem tocilizumabu w porównaniu z innymi immunomodulatorami, wstępne rezultaty pokazują, że w przypadku pacjentów otrzymujących tocilizumab prawdopodobieństwo poprawy stanu zdrowia jest wyższe niż w przypadku pacjentów, którzy w ogóle nie byli leczeni przy pomocy immunomodulatorów. „Te wstępne ustalenia wskazują, że jedna kuracja przy pomocy tego leku modulującego pracę układu odpornościowego może znacząco poprawić rokowania u najciężej chorych pacjentów z COVID-19, przebywających na oddziałach intensywnej opieki”, mówi w cytowanym komunikacie prof. Anthony Gordon z Imperial College London, będącego jednym z partnerów projektu PREPARE. „Liczymy, że gdy opracujemy już cały zbiór danych, rezultaty tego badania pozwolą oddziałom intensywnej opieki z całego świata skuteczniej leczyć najciężej chorych pacjentów z COVID-19”. Dane z badania zostały także przeanalizowane i zrecenzowane przez zewnętrzne niezależne instytucje. Dane zgromadzone w projektach PREPARE (Platform foR European Preparedness Against (Re-)emerging Epidemics) i RECOVER (Rapid European SARS-CoV-2 Emergency research Response) wskazują także na brak efektywności lopinawiru/rytonawiru w leczeniu COVID-19. Ten lek przeciwwirusowy okazał się nie przynosić dodatkowych korzyści pacjentom z COVID-19 w stanie krytycznym w porównaniu z chorymi, którzy go nie przyjmowali. Zakończenie projektu PREPARE zaplanowane jest na styczeń 2021 r., a projektu RECOVER na luty 2022 r. Więcej informacji: strona projektu PREPARE strona projektu RECOVER

Słowa kluczowe

PREPARE, RECOVER, COVID-19, pacjent, koronawirus, lek, tocilizumab, zapalenie stawów

Powiązane artykuły