European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Poszukiwanie słabych punktów wspólnych dla trzech śmiertelnych koronawirusów

Międzynarodowy zespół naukowców odkrył mechanizmy chorobotwórcze wspólne dla koronawirusów i zidentyfikował możliwe terapie lekowe, nad którymi należy prowadzić dalsze badania.

Zdrowie icon Zdrowie

W ciągu ostatnich dwudziestu lat świat musiał zmierzyć się z trzema śmiertelnymi dla człowieka koronawirusami. Były to SARS-CoV-1, MERS-CoV i najmłodszy z nich SARS-CoV-2. Zanim pojawiły się choroby wywoływane przez te właśnie wirusy, ludzkie koronawirusy kojarzono zazwyczaj z łagodnymi chorobami układu oddechowego. Rosnąca liczba ofiar śmiertelnych pandemii COVID-19 doprowadziła do podjęcia globalnych działań na rzecz opracowania nowych szczepionek i terapii. Wciąż jednak nie mamy skutecznego leku na COVID-19, a jeśli wirus SARS-CoV-2 będzie dalej mutował, znalezienie skutecznej terapii może okazać się jeszcze trudniejsze. Międzynarodowy zespół złożony z niemal 200 naukowców z 44 instytucji akademickich i prywatnych z Francji, Niemiec, Włoch, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych przeprowadził badania nad trzema wymienionymi wyżej śmiertelnymi koronawirusami. Zespół badaczy przeanalizował SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 i MERS-CoV, by zidentyfikować mechanizmy molekularne koronawirusów, a także dobrze rokujące docelowe miejsca działania różnych leków blokujących koronawirusy. „To szeroko zakrojone międzynarodowe badanie jako pierwsze rzuca światło na podobieństwa i, co najważniejsze, na słabe punkty koronawirusów, w tym także wirusa SARS-CoV-2 odpowiadającego za aktualną pandemię”, zauważa Nevan Krogan, główny badacz z Instytutu Bionauk Ilościowych na Uniwersytecie w Kalifornii, w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie agencji Associated Press. Wyniki badań zostały przedstawione w artykule opublikowanym w czasopiśmie „Science”.

Strategie badawcze

By w holistycznym ujęciu przedstawić to, jak wyglądają interakcje SARS-CoV-2 i innych koronawirusów z zainfekowanymi komórkami gospodarza, badacze posłużyli się wiedzą z zakresu proteomiki, biologii komórek, wirusologii, genetyki, biologii strukturalnej i biochemii, a także danymi klinicznymi i genomicznymi. Naukowcy rozszerzyli swoją mapę oddziaływań między białkami gospodarza a białkami wirusowymi o informacje dotyczące SARS-CoV-2, dzięki czemu odwzorowali pełny interaktom – czyli komplet oddziaływań cząsteczkowych – wirusów SARS-CoV-1 i MERS-CoV. Przeanalizowali również lokalizację komórkową pojedynczo eksprymowanych białek koronawirusa, by uzyskać kluczowe informacje o ich funkcjonowaniu. Następnie przeprowadzili funkcjonalne genetyczne badania przesiewowe w celu zidentyfikowania białek gospodarza, które mogą uniemożliwiać koronawirusom rozprzestrzenianie się wewnątrz ludzkiego organizmu. Jednym ze zidentyfikowanych białek było białko Tom70 z zewnętrzną błoną mitochondrialną, które oddziałuje z białkiem Orf9b wirusów SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2. Wykorzystując dane o rachunkach medycznych, badacze zidentyfikowali 738 933 pacjentów leczonych na COVID-19. Kolejnym krokiem było powiązanie tych informacji z danymi genetycznymi pacjentów, u których potwierdzono genetycznie czynniki gospodarza, co miało pozwolić na znalezienie ważnych mechanizmów molekularnych i dobrze rokujących terapii lekowych. „Te analizy pokazują, że informacje biologiczne i molekularne mają praktyczne zastosowanie w leczeniu COVID-19 i innych chorób wirusowych”, twierdzi Pedro Beltrao, współautor badania i pracownik Europejskiego Instytutu Bioinformatyki przy Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej. „Przyglądając się różnym gatunkom, jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie metody walki z koronawirusami mogą być skuteczne podczas aktualnej pandemii, co naszym zdaniem ułatwi leczenie także w wypadku nowych koronawirusów w przyszłości”, dodaje Beltrao, którego wcześniejsze prace realizowane w ramach finansowanego przez UE projektu PhosFunc zostały wykorzystane w opisywanym badaniu. Kolejnym współautorem badania, który ma już na swoim koncie powiązany projekt, również zrealizowany dzięki wsparciu UE, jest Marco Vignuzzi, naukowiec z Instytutu Pasteura i główny badacz unijnych projektów RNAVIRUSPOPDIVNVAX i 1toStopVax. Celem projektu RNAVIRUSPOPDIVNVAX (RNA virus population diversity, virulence, attenuation and vaccine development) było monitorowanie ewolucji wirusa przy użyciu głębokiego sekwencjonowania i strategii obliczeniowych. Z kolei w ramach projektu 1toStopVax (RNA virus attenuation by altering mutational robustness) przeprowadzono badania demonstracyjne dotyczące nieempirycznej metody osłabiania wirusów RNA. Wynikiem projektu PhosFunc (Dissecting the functional importance of eukaryotic protein phosphorylation) było natomiast opracowanie genetycznych strategii badania funkcjonalnego znaczenia fosforylacji w drożdżach. Więcej informacji: strona projektu RNAVIRUSPOPDIVNVAX strona projektu 1toStopVax strona projektu PhosFunc

Słowa kluczowe

RNAVIRUSPOPDIVNVAX, 1toStopVax, PhosFunc, SARS-CoV-2, koronawirus, COVID-19

Powiązane artykuły

Wiadomości
Postępy naukowe
Opóźnianie lub odmowa przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19: skutki dezinformacji
Zdrowie icon

30 Czerwca 2022

Wiadomości
Postępy naukowe
Na ile skuteczne jest łączenie różnych szczepionek przeciwko COVID-19?
Zdrowie icon

1 Września 2021

Wiadomości
Postępy naukowe
Odkrywanie tajemnic, jakie skrywa choroba COVID-19 i poznanie jej wpływu na układ odpornościowy
Zdrowie icon

9 Czerwca 2021

Wiadomości
Postępy naukowe
Dokładniejszy opis mechanizmów zakażenia koronawirusem na potrzeby udoskonalonych metod leczenia
Zdrowie icon

1 Czerwca 2021

Wiadomości
Postępy naukowe
Ochrona przed wirusem SARS-CoV-2 i jego wariantami dzięki podwójnie specyficznemu przeciwciału
Zdrowie icon

16 Kwietnia 2021

Wiadomości
Postępy naukowe
Badanie struktury koronawirusa w celu poprawy skuteczności leków przeciwwirusowych
Zdrowie icon

22 Lutego 2021

Wiadomości
Postępy naukowe
Model matematyczny wskazuje drogę do skuteczniejszych sposobów leczenia COVID-19
Zdrowie icon

22 Stycznia 2021

Wiadomości
Postępy naukowe
Lek przeciwko zapaleniu stawów daje nadzieję chorym na COVID-19 znajdującym się w stanie krytycznym
Zdrowie icon

12 Stycznia 2021

Wiadomości
Postępy naukowe
Najmocniejsze superkomputery Europy wykorzystane w walce z SARS-CoV-2
Zdrowie icon

14 Grudnia 2020

Wiadomości
Postępy naukowe
Badanie leku na osteoporozę pod kątem walki z COVID-19
Zdrowie icon

6 Listopada 2020

Wiadomości
Postępy naukowe
Przegląd badań na rzecz walki z COVID-19
Zdrowie icon

5 Października 2020

Wiadomości
Postępy naukowe
Badany lek nadzieją w walce z pandemią koronawirusa
Zdrowie icon

24 Kwietnia 2020

Wiadomości
Postępy naukowe
Wykorzystywanie modeli predykcyjnych do reakcji na epidemię koronawirusa
Zdrowie icon

1 Kwietnia 2020