European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Article available in the following languages:

O krok bliżej do urzeczywistnienia wizji zrównoważonych miast dzięki nowemu narzędziu demonstracyjnemu w zakresie zautomatyzowanego handlu energią

W ramach finansowanego ze środków UE projektu opublikowano raport opisujący zautomatyzowane rozwiązanie do handlu energią oraz platformę stworzoną do jego obsługi.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Energia icon Energia

Nowe technologie zmieniają kształt rynków energii. Zasadność stosowania tradycyjnego modelu jednokierunkowych dostaw energii elektrycznej poprzez sieci z dużych scentralizowanych elektrowni do odbiorców końcowych jest obecnie kwestionowana. W nowym, dopiero powstającym modelu dystrybucji energii – obejmującym również lokalne odnawialne źródła energii, lokalne magazynowanie energii, inteligentne sieci i konsumentów, którzy obecnie mają możliwość stania się również producentami energii – potrzebne jest bardziej holistyczne i zrównoważone podejście. Mając na uwadze te zmiany, w ramach finansowanego ze środków UE projektu CityxChange opracowywane są narzędzia wspierające wytwarzanie i handel energią odnawialną przez połączoną wspólnotę w obrębie miasta. Zespół projektu CityxChange opublikował nowy raport, w którym omówiono narzędzie demonstracyjne na potrzeby lokalnego rynku handlu dla rozproszonej zabudowy energooszczędnej (ang. distributed positive energy block, DPEB). DPEB to grupa co najmniej trzech połączonych ze sobą sąsiadujących budynków, które w ciągu roku wytwarzają więcej energii pierwotnej niż jej zużywają. W raporcie opisano projekt lokalnego rynku energii oraz „programową platformę handlową, która została opracowana na potrzeby działania lokalnego rynku na dużą skalę”. Zautomatyzowane rozwiązanie do handlu na lokalnym rynku energii zostanie zademonstrowane w Trondheim, sztandarowym mieście projektu w Norwegii. Jak stwierdzono w raporcie, demonstracja obejmie operacje handlowe z udziałem lokalnych zasobów energetycznych, takich jak fotowoltaika, ładowarki pojazdów elektrycznych, akumulatory, ciepło i elastyczne obciążenie. Jak czytamy dalej, rozwiązanie handlowe „opiera się na kompletnym, zdigitalizowanym łańcuchu przepływu danych oraz działań dyspozycyjnych i otwiera się na szeroki wachlarz typów aktywów, a poza tym jest skalowalne i możliwe do odtworzenia”. Ponadto można je skonfigurować do zarządzania wieloma rynkami lokalnymi. Dodatkowo „połączenie sektorów na lokalnym rynku handlu energią stało się możliwe do zademonstrowania, ponieważ wszystkie rzeczywiste aktywa energetyczne mierzone są za pomocą inteligentnych liczników, a zasoby ciepła prezentowane są na lokalnej platformie handlowej jako elastyczny zasób/produkt”.

Bliższe spojrzenie na platformę handlową

Rozwiązanie platformy handlowej jest wspólnym dziełem partnerów projektu – firm Powel, IOTA i ABB. Cyfrowa platforma handlowa stworzona przez firmę Powel odpowiada za przyjmowanie ofert od uczestników rynku, którzy rejestrują lokalne aktywa przy użyciu specjalistycznego oprogramowania firmy Powel o nazwie AlgoTrader. Dane są odbierane z jednostek OPTIMAX® – jednostek systemu zarządzania energią firmy ABB zainstalowanych w każdym miejscu, w którym znajdują się aktywa rynkowe. Integralność danych dotyczących zrealizowanych transakcji gwarantuje IOTA Tangle – system węzłów służących do potwierdzania transakcji. Jak czytamy w raporcie, „[u]sługę weryfikacji (…) wdrożono w celu uproszczenia integracji istniejącej infrastruktury, w tym danych wejściowych, oprogramowania AlgoTrader i funkcji zaplecza platformy handlowej oraz w celu zagwarantowania integralności danych wymienianych między różnymi systemami i zainteresowanymi stronami. Pozwala to na zwiększenie zaufania i przejrzystości w ekosystemie obejmującym wiele zainteresowanych stron dzięki niezmienności gwarantowanej przez technologie rozproszonego rejestru Tangle firmy IOTA”. W ramach projektu CityxChange (Positive City ExChange), będącym wizją lokalnego rynku handlu energią, oferty kupna i sprzedaży są automatycznie dopasowywane po zarejestrowaniu ich na cyfrowej platformie handlowej. Rynek działa na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, a głównym celem jest umożliwienie dostępu do niego wszystkim uczestnikom, niezależnie od wielkości lub rodzaju aktywów, czy też ich właściciela. Obecne prace przyczyniają się do realizacji celu projektu, jakim jest zademonstrowanie, w jaki sposób można wykorzystać technologie cyfrowe do tworzenia bardziej przyjaznych dla klimatu miast. Więcej informacji: strona projektu CityxChange

Słowa kluczowe

CityxChange, energia, lokalny, rynek, handel, miasto

Powiązane artykuły