Skip to main content
European Commission logo print header

Procuring innovative ICT for patient empowerment and self-management for type 2 diabetes mellitus

Article Category

Article available in the following languages:

Telemonitoring dla osób z cukrzycą

Dla osób chorujących na cukrzycę typu 2 dostępnych jest wiele leków, usług wsparcia i rozwiązań w zakresie opieki medycznej. W ramach inicjatywy ProEmpower opracowano rozwiązania TIK, które łączą wszystkie obszary działania w zakresie opieki medycznej w cukrzycy i mogą być włączone do systemów opieki zdrowotnej na całym świecie.

Zdrowie icon Zdrowie

Cukrzyca jest przewlekłym schorzeniem, z którym współistnieje wiele innych chorób. Pomimo istnienia w wielu państwach wytycznych dotyczących postępowania w przypadku tej choroby nadal możemy usprawnić opiekę medyczną nad chorymi dzięki wykorzystaniu spersonalizowanych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji, które podsumowują charakterystykę kliniczną pacjenta, jego preferencje w zakresie leczenia oraz dane pomocnicze w miejscu opieki nad pacjentem.

Ulepszone rozwiązanie w leczeniu cukrzycy

W ramach finansowanego przez UE projektu ProEmpower opracowano spersonalizowane rozwiązanie do samodzielnej opieki zdrowotnej, które charakteryzuje się interoperacyjnością między różnymi systemami ochrony zdrowia. „Chcieliśmy poprawić jakość dostępnych usług dotyczących cukrzycy i zająć się aspektami społecznymi, takimi jak praca i emerytura”, wyjaśnia koordynator projektu Ozan Beyhan. Rozwiązanie ProEmpower potrafi wcześnie wykryć chorobę, ułatwia współpracę między pacjentem a specjalistami oraz oferuje wsparcie w procesie podejmowania decyzji osobistych. Gromadzi również parametry związane z kontrolą glukozy w pętli, takie jak stres, spożycie węglowodanów i aktywność, a następnie analizuje je. Ważnymi aspektami działania platformy ProEmpower są również edukacja, szkolenia i motywacja pacjentów z cukrzycą do prowadzenia zdrowszego stylu życia.

DM4ALL – system mobilnego zdrowia dla cukrzyków

Opracowana przez zespół projektu ProEmpower platforma DM4ALL obejmuje zarówno interfejsy internetowe, jak i mobilne i może wspierać wszystkie zróżnicowane potrzeby opieki zdrowotnej nad cukrzykami. Po połączeniu z inteligentnymi wyrobami medycznymi może uzyskać dane na potrzeby monitorowania rozwoju choroby. „System DM4ALL opiera się na informacjach o stylu życia, działaniach w ramach planu leczenia i markerach związanych z chorobą”, podkreśla Beyhan. Ponadto wykorzystuje zatwierdzone kwestionariusze do zbierania informacji o pacjentach oraz uzyskiwania od nich informacji zwrotnych. DM4ALL oferuje zintegrowane, spersonalizowane podejście, które ma na celu zachęcenie pacjentów i zaangażowanych podmiotów do przyjęcia najlepszych praktyk w zakresie kierowania leczeniem chorób. Oczekuje się, że pomoże pacjentom przestrzegać planu leczenia, poprawiając ich jakość życia.

DiaWatch – wsparcie telemedycyny

Zespół projektu ProEmpower opracował również rozwiązanie DiaWatch, które składa się z platformy systemu czujników obsługiwanej za pomocą smartfona. Opcjonalnie może ono zostać zintegrowane z innymi urządzeniami, takimi jak opaska na nadgarstek, czujnik do monitorowania poziomu glukozy i sfigmomanometr. Dodatkowo, rozwiązanie to zawiera opartą na sztucznej inteligencji aplikację o nazwie DoctorPro, która wykorzystuje modele ciągłego uczenia maszynowego, aby profilować pacjenta i przekazywać odpowiednie zalecenia dotyczące leczenia cukrzycy, ćwiczeń i zdrowego stylu życia. Pacjenci tworzą profile osobiste, a ich dane są stopniowo aktualizowane i przekazywane lekarzom, którzy mają możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, dźwiękowych i wideo bezpośrednio do swoich pacjentów. Ponadto DiaWatch zawiera treści motywacyjne i szkoleniowe dotyczące leczenia chorób, a także narzędzie społeczne do interakcji ze społecznością.

Testy kliniczne rozwiązań ProEmpower

DM4ALL i DiaWatch to dwa w pełni wdrożone systemy, dla których przez co najmniej osiem miesięcy prowadzono badania pilotażowe w różnych szpitalach i ośrodkach podstawowej opieki zdrowotnej w czterech krajach Europy. W badania pilotażowe zaangażowano ponad 480 użytkowników końcowych, którzy ocenili wykonalność rozwiązań ProEmpower. Badanie wykazało, że stosowanie rozwiązań ProEmpower skutkuje poprawą niektórych parametrów klinicznych, na przykład obniżeniem poziomu hemoglobiny glikowanej i niższym skurczowym ciśnienie krwi. U pacjentów zaobserwowano również ogólną poprawę jakości życia i poprawę zdolności do kierowania swoim leczeniem. Także pracownicy opieki zdrowotnej pozytywnie ocenili rozwiązania ProEmpower. „Projekt ProEmpower wykazał skuteczność i trwałość stosowania strategii z zakresu telemonitorowania i szkoleń u osób z cukrzycą”, podsumowuje Beyhan.

Słowa kluczowe

ProEmpower, cukrzyca, opieka medyczna, DM4ALL, DiaWatch, szkolenie, rozwiązanie cyfrowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania