Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Obniżanie emisji dwutlenku węgla w mieście jest proste, jak jazda na rowerze

Rezygnując z samochodu na zaledwie jeden dzień w tygodniu, możemy pomóc w walce ze zmianą klimatu.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Zdrowie icon Zdrowie

Czy jesteśmy w stanie osiągnąć cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych? Niedawno przeprowadzone, wspierane przez UE badanie potwierdza, że tak, o ile podejmiemy zdecydowane kroki w kierunku ograniczenia korzystania z transportu zmotoryzowanego. Naukowcy dowiedli, że samo zastąpienie samochodu rowerem lub e-rowerem albo poruszanie się pieszo może znacząco obniżyć emisje dwutlenku węgla generowane przez mieszkańców miast. Opisane na łamach czasopisma „Global Environmental Change” badanie wykazało, że wybór aktywnego sposobu przemieszczania się może ograniczyć indywidualne emisje CO2 pochodzące z transportu nawet o jedną czwartą. Dotyczy to także miast europejskich, gdzie ekologiczne alternatywy cieszą się już całkiem sporą popularnością. Wspierany przez UE projekt PASTA realizowany był w siedmiu miastach w Europie: Antwerpii (Belgia), Barcelonie (Hiszpania), Londynie (Zjednoczone Królestwo), Örebro (Szwecja), Rzymie (Włochy), Wiedniu (Austria) i Zurychu (Szwajcaria). Dane pochodzące od 1 849 uczestników pozwoliły określić wpływ aktywnej mobilności, głównego wybranego środka transportu i częstotliwości korzystania z roweru na związane z mobilnością emisje CO2 w całym cyklu życia. „Monitorowanie zwyczajów prawie 2 000 mieszkańców miast pozwoliło nam ustalić, że osoby, które na zaledwie jedną podróż dziennie przesiądą się z samochodów na rowery, ograniczą swój roczny ślad węglowy o około 0,5 tony, co stanowi znaczą część średnich emisji CO2 per capita”, mówi Christian Brand, główny autor projektu z partnerskiego Uniwersytetu Oksfordzkiego, cytowany w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie uczelni. „Gdyby zaledwie 10 % obywateli zaczęło korzystać z ekologicznych alternatyw, obniżyłoby to emisje CO2 związane z transportem samochodowym o około 4 % w całym cyklu życia”.

Korzyści wynikające z aktywnej mobilności

Naukowcy ustalili, że największe korzyści z zastąpienia samochodu niezmotoryzowanym środkiem transportu uzyskano w przypadku podróży służbowych. Zaraz za nimi znalazły się podróże odbywane w celach towarzyskich lub rekreacyjnych oraz dojazdy do pracy lub uczelni, w przypadku których największe zmiany w emisjach odnotowano wśród młodych ludzi mieszkających blisko miejsca pracy i daleko od przystanków komunikacji publicznej. „Z naszych ustaleń wynika, że nawet jeśli nie każdą podróż samochodem jesteśmy w stanie zastąpić przejażdżką rowerem, to potencjalne ograniczenie emisji i tak jest ogromne”, zauważa Brand. Jak poinformowano w komunikacie prasowym, korzyści wynikające z aktywnej mobilności już znalazły potwierdzenie w liczbach – dzienne emisje CO2 generowane przez osoby korzystające z rowerów są o 84 % niższe niż w przypadków osób zmotoryzowanych. Zdaniem Branda „najczęściej chcemy walczyć ze zmianą klimatu, podejmując konkretne działania, na przykład sadząc więcej drzew lub przesiadając się na pojazdy elektryczne. Chociaż to ważne i skuteczne działania, nie są ani wystarczające, ani nie przynoszą efektów dostatecznie szybko, aby pomóc nam w osiągnięciu naszych ambitnych celów klimatycznych”. Rozwiązanie proponowane przez głównego autora projektu polega na „jak najszybszym zastąpieniu negatywnych nawyków pozytywnymi”, co w jego opinii „dużo lepiej wpisuje się w strategię dążącą do neutralności pod względem emisji CO2 oraz zapewni lepszą przyszłość dla nas i naszej planety”. Po zakończeniu badania realizowanego w ramach projektu PASTA (PHYSICAL ACTIVITY THROUGH SUSTAINABLE TRANSPORT APPROACHES) jego współautorka, dr Audrey de Nazelle z partnerskiej uczelni Imperial College London, podzieliła się swoimi pomysłami na promowanie aktywnej mobilności w artykule opublikowanym na stronie „Mirage News”. „Aby spopularyzować aktywną mobilność, miasta na całym świecie muszą zwiększyć inwestycje w wysokiej jakości infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów oraz wdrożyć koncepcje polityki i planowania, które wymagają dosyć radykalnego przeobrażenia naszych miast”. Więcej informacji: strona projektu PASTA

Słowa kluczowe

PASTA, emisja, aktywna mobilność, transport, miasto, samochód, jazda rowerem, poruszanie się pieszo, jazda e-rowerem

Powiązane artykuły