European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Zrównoważona mobilność miejska staje się rzeczywistością

W Europie można zaoferować czystsze, lepsze i bardziej innowacyjne rozwiązania transportowe. Unijna inicjatywa pokazuje, jak tego dokonać.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Rośnie potrzeba transformacji transportu, ponieważ odpowiada on za wysoki procent emisji gazów cieplarnianych na obszarach miejskich. Aby konkurencyjny sektor transportowy, który zwiększa mobilność i ogranicza emisje, stał się rzeczywistością, w ramach współfinansowanego ze środków UE projektu CIVITAS ECCENTRIC w różnych miastach europejskich testowanych jest kilka inicjatyw. ECCENTRIC, będący jednym z projektów CIVITAS realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020” i zajmujących się wszystkimi rodzajami oraz aspektami transportu w środowisku miejskim, koncentruje się na zrównoważonej mobilności w dzielnicach podmiejskich i bezemisyjnej logistyce miejskiej. W specjalnej broszurze szczegółowo opisano badania i innowacyjne projekty prowadzone w ramach sieci CIVITAS. Podsumowując szczegóły projektu CIVITAS ECCENTRIC, w broszurze tej napisano: „W pięciu żywych laboratoriach projekt demonstruje potencjał i powtarzalność zintegrowanych i włączających podejść do urbanistyki, polityki innowacyjności i nowo powstających technologii”. Żywe laboratoria biorące udział w projekcie ECCENTRIC to Sztokholm, Turku, Madryt, Monachium i Ruse. W broszurze opracowanej w ramach projektu CIVITAS SATELLITE i działania wspomagającego finansowanego z programu „Horyzont 2020” czytamy także: „Testowane są czyste pojazdy i paliwa, wprowadzane są nowe przepisy i usługi, a także opracowywane są rozwiązania konsolidacyjne w ścisłej współpracy z sektorem prywatnym”. Pozostałe projekty opisane w broszurze to CIVITAS PORTIS i CIVITAS DESTINATIONS.

Innowacyjne rozwiązania

Projekt ECCENTRIC łączy w sobie system wspólnego użytkowania samochodów osobowych i rowerów, elektromobilność, logistykę miejską i różne inne aspekty transportu. W komunikacie prasowym na portalu „TheMayor.EU” wyjaśniono, jak Sztokholm, Madryt i Monachium radzą sobie z wyzwaniami związanymi ze zrównoważoną mobilnością miejską. Jak napisano w komunikacie, niektóre inicjatywy opracowane i wdrożone w Sztokholmie mają na celu zwiększenie dostępności takich rozwiązań jak mobilność jako usługa czy system wspólnego użytkowania samochodów osobowych. Oczekuje się, że powiązane inicjatywy „osiągną ogólny cel, jakim jest zwiększenie świadomości na temat stylu życia bez samochodu, a tym samym ograniczenie korków i szkodliwych emisji. Partnerami tego projektu są również różni dostawcy mobilności”. W przypadku Madrytu testowane środki obejmują „inteligentne zarządzanie parkowaniem w peryferyjnych dzielnicach biznesowych poprzez priorytetowe traktowanie pojazdów czystych ekologicznie i pojazdów z dużą liczbą pasażerów”. W komunikacie podkreślono, że wszystkie badane rozwiązania „mają na celu zmniejszenie ogólnej liczby pojazdów wjeżdżających do centrów biznesowych w stolicy oraz, jako bardziej dalekosiężny cel, zmniejszenie zanieczyszczenia spalinami”. Czytamy w nim również, że „zidentyfikowano kilka potencjalnych obszarów inteligentnego parkowania. Obecnie tworzony jest obszar testowy w celu zbadania zalet i wad projektu, potencjalnych problemów, sposobów ich rozwiązania itp”. Jeśli chodzi o Monachium, podstawę wspólnych wysiłków stanowi opracowanie „programu, którego celem jest zrównoważony i przystępny cenowo system wspólnego użytkowania elektrycznych rowerów trójkołowych dla obywateli o ograniczonej sprawności ruchowej”. „Elektryczne rowery trójkołowe są stosunkowo droższe niż zwykłe rowery, a ten projekt stanowi rozwiązanie problemu dla obywateli o ograniczonej sprawności ruchowej i ograniczonych środkach finansowych”. Projekt CIVITAS ECCENTRIC (Innovative solutions for sustainable mobility of people in suburban city districts and emission free freight logistics in urban centres.) będzie realizowany do końca sierpnia 2020 roku. Projekt CIVITAS SATELLITE (Support Action Towards Evaluation, Learning, Local Innovation, Transfer and Excellence), który ułatwia współpracę między projektami CIVITAS 2020, zakończy się w grudniu 2020 roku. Jak napisano w serwisie CORDIS, „projekt SATELLITE będzie stanowił kotwicę dla całej sieci CIVITAS” . „Poprzez budowanie potencjału, projekt SATELLITE dostarczy praktykom miejskim umiejętności niezbędne do zastosowania innowacji w określonym kontekście, a dodatkowe działania związane z wymianą informacji przygotują do faktycznego transferu i wdrożenia tych rozwiązań poprzez metody budowania społeczności, dzięki którym jedne miasta mogą uczyć się od innych”. Więcej informacji: strona projektu CIVITAS ECCENTRIC strona projektu CIVITAS

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły