Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Projekt miesiąca: Splątanie kwantowe umożliwia dokładniejszy odczyt danych

Naukowcom skupionym wokół finansowanego przez UE projektu QUARTET udało się znacząco poprawić odczyt danych z pamięci cyfrowych dzięki wykorzystaniu splątania kwantowego. Dlaczego to tak ważne? Dokonanie to może zaowocować powstaniem nowych zastosowań cyfrowych urządzeń magazynujących dane i umożliwić budowę pamięci o większej pojemności dla komputerów następnej generacji.

Badania podstawowe

W pamięci optycznej bity są odczytywane przez wiązkę lasera kierowaną na odbijającą światło powierzchnię dysku. Każda mikroskopijna komórka pamięci ma jeden lub dwa możliwe poziomy współczynnika odbicia, reprezentujące bity o wartości „zero” i „jeden”. Wiązka laserowa odbita od komórki może być bardziej lub mniej intensywna w zależności od wartości bitu, a intensywność jest przekładana na sygnał elektryczny. Częstym problemem jest jednak to, że gdy intensywność wiązki staje się zbyt niska, np. w przypadku zwiększenia prędkości dysku, wahania energii uniemożliwiają prawidłowe odczyt bitów i powodują błędy. Badanie przeprowadzone w projekcie QUARTET (Quantum readout techniques and technologies) wykazało, że zastosowanie bardziej wyrafinowanych źródeł światła i efektu splątania kwantowego pozwala całkowicie wyeliminować te niepożądane wahania. Rozwiązanie to ma potencjalne zastosowania wykraczające poza pamięci cyfrowe. Badacze twierdzą, że ta sama zasada może zostać wykorzystana w spektroskopii oraz w pomiarach próbek biologicznych, związków chemicznych i innych materiałów. Więcej informacji: https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2021/research/data-quantum-entanglement-study/ „Nasze badanie stanowi eksperymentalne potwierdzenie korzyści, jakie efekty kwantowe mogą przynieść w zakresie podstawowych zadań informatyki i technologii informacyjnej”. – Stefano Pirandola, profesor kwantowych technologii obliczeniowych i koordynator projektu QUARTET Jeśli chcesz, żeby Twój projekt został zaprezentowany w rubryce „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

Słowa kluczowe

QUARTET, splątanie kwantowe, pamięci cyfrowe, pamięć optyczna