Skip to main content

Article Category

News

Article available in the folowing languages:

Introductie van Soil Mission Support, een onlangs gelanceerd initiatief om de behoeften aan onderzoek en innovatie op het gebied van bodem- en landbeheer uitgebreid in kaart te brengen

De in november 2020 gelanceerde coördinatie- en ondersteuningsactie Soil Mission Support brengt de belangrijkste belanghebbenden op het gebied van onderzoek en innovatie naar bodemgezondheid en -beheer bijeen en is naar verwachting een goed ondersteunend initiatief voor de voorgestelde EU-missie op het gebied van bodemgezondheid en voedsel.

Food and Natural Resources

Een van de innovaties die Horizon Europe heeft geïntroduceerd, is het concept van ‘EU-missies’. Dit zijn belangrijke instrumenten die zijn gericht op het overwinnen van een aantal van de grootste uitdagingen waarmee onze wereld wordt geconfronteerd. Missies zullen functioneren als een portfolio van acties, waaronder onderzoeksprojecten, beleidsmaatregelen en zelfs wetgevende initiatieven die zijn ontworpen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Er zijn vijf missiegebieden geïdentificeerd, waaronder één missie op het gebied van bodemgezondheid en voedsel, getiteld ‘Zorgen voor de bodem is zorgen voor leven’, die tot doel heeft dat 75 % van de bodem in de EU gezond is in 2030. Het project SMS (Soil Mission Support: Towards a European research and innovation roadmap on soils and land management) zal de eerste jaren een grote ondersteuning zijn bij de ontwikkeling en implementatie van de missie. Gedurende zijn looptijd van twee jaar probeert het project een uitgebreide analyse te geven van de behoeften aan onderzoek en innovatie (O&I) op het gebied van bodem- en landbeheer. Het identificeert daarnaast hiaten, prioriteiten en het soort acties dat nodig is voor interventie, zoals het creëren van ‘levende laboratoria’ en ‘vuurtorens’. Het project zal ook de coördinatie van bestaande activiteiten in Europa en de rest van de wereld vereenvoudigen, waardoor de zichtbaarheid en effectiviteit van de financiering van O&I wordt vergroot.

Keywords

SMS, Horizon Europe, landbeheer, levende laboratoria, vuurtorens, O&I