Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

News

Article available in the following languages:

Představujeme nedávnou zahájenou iniciativu Soil Mission Support, která komplexním způsobem mapuje potřeby výzkumu a inovací v oblasti hospodaření s půdou

Koordinační a podpůrná iniciativa Soil Mission Support, která byla zahájena v listopadu 2020, má za cíl spojit významné hráče na poli výzkumu a inovací v oblasti hospodaření s půdou a jejího zdraví a je příslibem kvalitní iniciativy na podporu navrhované mise EU v oblasti zdraví půdy a potravin.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Jednou z novinek, kterou přináší rámcový program Horizont Evropa, je koncept „misí EU“. Jsou to významné nástroje, jejichž cílem je překonat některé z největších výzev, kterým náš svět čelí. Mise budou fungovat jako portfolio akcí včetně výzkumných projektů, politických opatření a legislativních iniciativ za účelem dosažení společného cíle. Identifikováno bylo pět oblastí misí, včetně jedné mise v oblasti zdraví půdy a potravin s názvem Caring for soil is caring for life (Péče o půdu je péčí o život), jejímž cílem je, aby 75 % půdy v EU bylo do roku 2030 možno označit za zdravou. Projekt SMS (Soil Mission Support: Towards a European research and innovation roadmap on soils and land management) poskytne podporu při provádění mise během prvních let jejího života. V průběhu 2 let svého trvání bude projekt poskytovat komplexní analýzy potřeb výzkumu a inovací v oblasti hospodaření s půdou a jejího zdraví. Bude identifikovat mezery, priority a typy akcí a zásahů, například vytvoření „živoucích laboratoří“ a „majáků“. Projekt také usnadní koordinaci stávajících aktivit v Evropě i po celém světě a tudíž zvýší viditelnost a efektivitu financování výzkumu a inovací.

Keywords

SMS, Horizont Evropa, správa půdy, živoucí laboratoře, majáky, výzkum a inovace