European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

News
Content archived on 2024-04-19

Article available in the following languages:

Pristatome „Soil Mission Support“ – naują iniciatyvą, skirtą visapusiškai tirti mokslinių tyrimų ir inovacijų poreikį dirvožemio ir žemėtvarkos srityje

2020 m. lapkričio mėn. pradėti iniciatyvos „Soil Mission Support“ koordinavimo ir paramos veiksmai suburs pagrindinius su dirvožemio būkle ir valdymu susijusius mokslinių tyrimų ir inovacijų subjektus. Tikimasi, kad ši iniciatyva parems siūlomą ES misiją dirvožemio būklės ir maisto srityje.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Viena iš programoje „Europos horizontas“ pristatytų naujovių yra sąvoka „ES misijos“. Tai yra pagrindinės priemonės, skirtos įveikti vienus didžiausių iššūkių, su kuriais susiduria mūsų pasaulis. Misijas sudarys grupė veiksmų, tarp kurių bus mokslinių tyrimų projektų, politikos priemonių ir net teisėkūros iniciatyvų, skirtų bendram tikslui pasiekti. Nustatytos penkios misijų sritys, įskaitant vieną misiją dirvožemio būklės ir maisto srityje, pavadintą „Rūpintis dirvožemiu – rūpintis gyvybe“. Jos tikslas – užtikrinti, kad iki 2030 m. 75 %. dirvožemių ES būtų geros būklės. Projektas SMS (Soil Mission Support: Towards a European research and innovation roadmap on soils and land management) svariai prisidės prie misijos plėtojimo ir įgyvendinimo pirmaisiais veiklos metais. Įgyvendinant dvejų metų trukmės projektą siekiama atlikti išsamią mokslinių tyrimų ir inovacijų poreikio dirvožemio ir žemėtvarkos srityje analizę. Bus nustatyti trūkumai, prioritetai ir intervencijai reikalingi veiksmai, pavyzdžiui, gyvųjų laboratorijų ir kelrodžių centrų sukūrimas. Projektas taip pat palengvins vykdomos veiklos koordinavimą Europoje ir visame pasaulyje, taip padidindamas mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo matomumą ir veiksmingumą.

Keywords

SMS, Europos horizontas, žemėtvarka, gyvosios laboratorijos, kelrodžiai centrai, moksliniai tyrimai ir inovacijos