Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Projekt miesiąca: Wspieranie MŚP w rozwijaniu rozwiązań pomagających w walce z COVID-19

W tym miesiącu prezentujemy projekt COVID-X, którego realizacja rozpoczęła się w listopadzie 2020 roku. Jego cel to przeznaczenie około 4 milionów euro na wprowadzenie na rynek ponad 30 europejskich rozwiązań w zakresie technologii danych, które mają potencjał, by przyczynić się do stawienia czoła wielu wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19.

Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

W ramach dwuletniego projektu COVID-X (COVID eXponential Programme) na rynek wprowadzonych zostanie ponad 30 europejskich rozwiązań. W tym celu ma on zapewnić: 1) do 150 000 EUR w postaci finansowania niewymagającego wkładu własnego dla przedsiębiorstw z przeznaczeniem na weryfikację realizowanych przez siebie inicjatyw w rzeczywistych placówkach opieki zdrowotnej; 2) 10-miesięczny program inkubacji mający na celu konsolidację pomysłów, w tym wsparcie techniczne, ocenę etyczną i coaching biznesowy; 3) wyłączny dostęp do COVID-X SandBox, kompleksowej platformy umożliwiającej wykorzystanie źródeł danych dotyczących COVID-19 pod kątem zarządzania, integracji i wizualizacji. Pierwsze otwarte zaproszenie do składania ofert w ramach projektu COVID-X dobiegło końca w styczniu 2021 roku, w jego ramach wpłynęło 112 wniosków z 29 krajów. Po przeprowadzeniu oceny wsparcie otrzyma 10 najlepszych rozwiązań na poziomie TRL7+, a ich twórcy będą mieli możliwość rozwinięcia swoich produktów w zakresie diagnostyki, prognozy i leczenia ozdrowieńców. Drugie otwarte zaproszenie do składania ofert w ramach projektu COVID-X zostało zaplanowane na wiosnę 2021 roku. Więcej informacji: covid-x.eu „Inicjatywa COVID-X pomaga autorom wybranych projektów w realizacji konkretnych rozwiązań służących walce z pandemią do końca programu inkubacji. Jesteśmy przekonani, że projekty, które będziemy wspierać w ramach programu inkubacji pomogą ocalić wiele istnień ludzkich i przyczynią się do rozwoju odporności w społeczeństwie”. – Antonio Damasceno, koordynator projektu COVID-X Jeśli chcesz, żeby Twój projekt został zaprezentowany w rubryce „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

Słowa kluczowe

COVID-X, MŚP, COVID-19, opieka zdrowotna, technologia danych, program akceleracyjny, coaching biznesowy, TRL, koronawirus