European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Hybrid fuel-electric multicopter RPAS with 10 times more flight time than current solutions in the market

Article Category

Article available in the following languages:

Pierwszy w swoim rodzaju hybrydowy, spalinowo-elektryczny dron wielowirnikowy trafia na rynek

Dzięki projektowi HYBRiX na rynek trafia pierwszy hybrydowy, spalinowo-elektryczny dron wielowirnikowy, oferujący dziesięciokrotnie dłuższy czas lotu niż dotychczasowe elektryczne drony z wieloma wirnikami. Może być on bardzo przydatny dla tych użytkowników, których nie stać na załogowy śmigłowiec, a którzy potrzebują maszyny unoszącej się w powietrzu przez dłuższy czas.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Obecnie elektryczne drony wielowirnikowe do zastosowań profesjonalnych charakteryzują się niewystarczająco długim czasem lotu. Dron z wieloma wirnikami, który może pozostawać w powietrzu przez dłuższy czas, przyniósłby ogromne korzyści w kilku obszarach komercyjnych, na przykład ochronie ludności, ratownictwie czy monitorowaniu infrastruktury. Finansowany przez UE projekt HYBRiX umożliwił zaspokojenie tego zapotrzebowania dzięki stworzeniu pierwszego hybrydowego, spalinowo-elektrycznego drona wielowirnikowego. Ta przełomowa, innowacyjna maszyna ustanowiła światowy rekord długości lotu wynoszący 10 godzin. Co więcej, dron HYBRiX może bardziej efektywnie wykonywać misje komercyjne, zużywając 40 razy mniej paliwa na godzinę i generując o 90 % mniejsze koszty w porównaniu z helikopterem wykonującym podobny lot.

Dzięki innowacyjności niemożliwe staje się możliwe

Koordynatorka projektu Alicia Fuentes, dyrektor generalny Quaternium, firmy będącej jego gospodarzem, wyjaśnia: „W 2016 roku, kiedy rozpoczęliśmy realizację projektu HYBCOPTER (będącego projektem fazy 1 instrumentu przeznaczonego dla MŚP poprzedzającym HYBRiX, projekt fazy 2) drony z wieloma wirnikami były wyłącznie elektryczne i w tym czasie sądzono, że nie mogą stać się hybrydowe”. Dzięki instrumentowi przeznaczonemu dla MŚP po latach prac innowacyjnych i promocyjnych hybrydowe drony o wydłużonym czasie unoszenia się w powietrzu stały się jedną z uznanych w branży kategorii tych pojazdów.

Pionierzy w branży dronów

W 2016 roku firma Quaternium jako pierwsza na świecie zademonstrowała, że możliwe jest zastosowanie w dronach hybrydowego napędu spalinowo-elektrycznego, takiego samego jak w samochodach hybrydowych. Tak narodził się HYBRiX. Od czasu pierwszego lotu demonstracyjnego trwającego ponad 3 godziny (w tamtym czasie elektryczne drony mogły latać przez zaledwie 30 minut) firma kilkakrotnie biła własne rekordy, osiągając ponad 10 godzin lotu, jeszcze przed zakończeniem projektu w ramach instrumentu przeznaczonego dla MŚP. Innowacyjny dron HYBRiX jest bardzo przystępnym rozwiązaniem, które spełnia wymogi przepisów dla najpopularniejszej kategorii dronów (masa startowa poniżej 25 kg), co czyni go doskonałym wyborem dla szerokiego grona klientów. Głównym osiągnięciem projektu, oprócz rekordowego 10-godzinnego lotu, było przeprowadzenie prób pilotażowych na czterech kontynentach w skrajnie różnych warunkach klimatycznych i geograficznych.

Hybrydowe drony na wertykalnych rynkach komercyjnych

W branży uwidacznia się trend związany z wykorzystaniem dronów hybrydowych. Jego zasięg znacznie wykracza poza wpływ, jaki mogłaby wywrzeć sama firma Quaternium. „Nasza wizja nowego rynku stała się rzeczywistością i chociaż rozwój tego rynku musi trochę potrwać ze względu na złożoność obecnego kontekstu społecznego, regulacyjnego i gospodarczego, każdego dnia jesteśmy o krok bliżej”, dodaje Fuentes. Prace te pomogą skonsolidować rynek i spopularyzować hybrydowe drony w głównych sektorach komercyjnych, takich jak reagowanie kryzysowe, bezpieczeństwo, inspekcja przemysłowa, logistyka czy rolnictwo. Fuentes dodaje na koniec: „Przekonaliśmy się, że nasza innowacja otwiera możliwości biznesowe dla zewnętrznych podmiotów dysponujących rozwiązaniami, których wcześniej nie można było umieszczać na pokładzie małego drona”. Teraz zyskują one dostęp do wielu nowych zastosowań. Otwarta technologia HYBRiX jest wysoce kompatybilna z rozwiązaniami innych firm, co zwiększa jej dostępność.

Słowa kluczowe

HYBRiX, hybrydowe, dron wielowirnikowy, spalinowo-elektryczne, czas lotu, Quaternium

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania