Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Jak kibice mogą przyczynić się do tego, by piłka nożna była bardziej ekologicznym sportem?

Twórcy finansowanego ze środków UE projektu pokazują nam, w jaki sposób kibice piłki nożnej z Europy mogą przekuć swą miłość do sportu w inicjatywę mającą na celu pomoc środowisku. Badacze zamierzają wykorzystać crowdfunding, by sfinansować renowacje obiektów sportowych, tak by stały się one bardziej ekologiczne i efektywne energetycznie.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Branża sportowa również włączyła się w walkę ze zmianą klimatu. To dobra wiadomość, ponieważ jeśli Europa ma zrealizować swoje ambitne cele w zakresie łagodzenia skutków zmiany klimatu, wszystkie branże będą musiały ze sobą współpracować. Jednakże ankieta LIFE TACKLE przeprowadzona wśród menedżerów klubów piłkarskich wykazała, że choć wiele klubów jest gotowych podjąć działania środowiskowe, pozostają one w tyle, jeśli chodzi o określone działania związane ze zrównoważonym rozwojem. Aby to zmienić, twórcy finansowanego ze środków UE projektu GREENFOOT pokazują nam, w jaki sposób zainteresowane strony i ogół społeczeństwa mogą ograniczyć ślad węglowy branży piłkarskiej. Rozwiązanie, jakie proponują, polega na zebraniu funduszy poprzez crowdfunding, które zostaną wykorzystane na remonty zwiększające efektywność energetyczną obiektów sportowych oraz na montaż instalacji energii odnawialnej w budynkach sportowych.

Dlaczego crowdfunding jest dobrym rozwiązaniem?

Przemawiając podczas 15. konferencji organizacji European Football for Development Network (EFDN), koordynator projektu GREENFOOT, Jed Cohen, wyjaśnił, że nie tylko menedżerowie klubów chcą działać na rzecz klimatu. Również kibice cenią sobie akcje przyczyniające się do ochrony zasobów naturalnych i zapobiegania zanieczyszczeniu. Crowdfunding jest zatem sposobem, w jaki ekolodzy i kibice piłki nożnej mogą współdziałać z właścicielami stadionów i menedżerami klubów, inwestując przy tym w transformację energetyczną swojego klubu. Wiodące modele na ciągle rosnącym europejskim rynku crowdfundingu to pożyczki społecznościowe oraz społecznościowe finansowanie udziałowe, w ramach którego dofinansowanie przekazuje mniejsza liczba osób, która jednak otrzymuje większe korzyści. Obecnie popularny jest również model finansowania społecznościowego opartego na nagrodzie, w ramach którego większa liczba osób przekazuje mniejsze kwoty. Cohen przedstawił także przykłady innych działań w ramach zrównoważonego rozwoju w branży piłkarskiej, które są finansowane przez UE. Jego prezentacja dostępna jest w formacie PowerPoint na stronie internetowej EFDN.

Najlepsze praktyki w zakresie remontów zwiększających efektywność energetyczną

Założenia projektu GREENFOOT można zastosować do wszystkich typów budynków powiązanych ze sportem, takich jak stadiony, obiekty szkoleniowe oraz siedziby główne klubów. Każdy budynek cechuje się innymi potrzebami i sposobem użytkowania, co wpływa na jego efektywność energetyczną. Z całą pewnością konieczne są remonty tego rodzaju obiektów, jako że większość obiektów sportowych w Europie wybudowano w latach 60., 70. i 80. XX wieku, zanim jeszcze wzrosła świadomość na temat konieczności wdrożenia pilnych działań mających łagodzić skutki zmiany klimatu. Nie jest więc zaskakującym, że budynki sportowe pochłaniają ogromne ilości energii. Szczególnie stadiony mogą zużywać podczas meczu tyle energii, ile w tym czasie potrzebuje przeciętne miasto. Dlatego też twórcy projektu opublikowali raport obejmujący katalog różnych rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub wytwarzanie energii odnawialnej na miejscu w przypadku każdej kategorii budynków. Katalog ten zawiera dane techniczne i parametry projektowe, warunki wdrożenia, a także analizy wydajności energetycznej, oszczędności i możliwości dostosowania do planów crowdfundingu. Obejmuje on również mocne strony oraz wady każdego z rozwiązań, aby pomóc interesariuszom w podjęciu świadomych decyzji w zakresie planowania remontu budynków sportowych, którymi zarządzają. Wykorzystując popularność piłki nożnej, poczucie wspólnoty kibiców oraz nastawienie ekologów, twórcy projektu GREENFOOT (GReen power and Energy Efficiency iNvestments community-Financed for fOOTball buildings) mają nadzieję przyczynić się znacząco do walki ze zmianą klimatu. Badacze przewidują, że ich działania doprowadzą do zasadniczych oszczędności energetycznych na poziomie 275 GWh rocznie, co pozwoli zaoszczędzić każdego roku 158 mln EUR, jeśli chodzi o końcowe zużycie energii. Więcej informacji: strona projektu GREENFOOT

Słowa kluczowe

GREENFOOT, piłka nożna, stadion, crowdfunding, energia odnawialna, sport, efektywność energetyczna

Powiązane artykuły