Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

W jaki sposób media społecznościowe i crowdsourcing mogą zwiększyć odporność społeczeństw na katastrofy?

W tym miesiącu przyglądamy się bliżej projektowi LINKS, który właśnie świętuje swoją pierwszą rocznicę. Wśród najważniejszych osiągnięć jego zespołu można wymienić trzy kompleksowe badania obejmujące trzy podstawowe dziedziny wiedzy, koncentrujące się na społecznym, instytucjonalnym i technicznym wymiarze znaczenia mediów społecznościowych i crowdsourcingu w czasie katastrof. Wnioski i wyniki tych badań, które naukowcy postanowili udostępnić wszystkim zainteresowanym, zostaną wykorzystane w czasie prac terenowych, których rozpoczęcie zostało zaplanowane na listopad 2021 roku.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

W ciągu ostatniego roku zespół projektu LINKS (Strengthening links between technologies and society for European disaster resilience) podjął wyzwanie, jakim było dogłębne przeanalizowania możliwości oferowanych przez media społecznościowe i crowdsourcing, a także problemów związanych z ich wykorzystaniem w kontekście katastrof. Pomimo pandemii, badacze z sześciu krajów Europy i 15 organizacji partnerskich byli w stanie kontynuować współpracę zdalnie, budując fundamenty koncepcyjne i metodologiczne, które umożliwią przeprowadzenie badań terenowych. We współpracy z lokalnymi partnerami, zespół projektu LINKS rozpocznie wkrótce badania nad pięcioma różnymi scenariuszami – powodziami w Danii, suszami i atakami terrorystycznymi w Niemczech, trzęsieniami ziemi we Włoszech i zagrożeniami przemysłowymi na terenie Niderlandów, by lepiej zrozumieć znaczenie, jakie media społecznościowe i crowdsourcing mają dla lokalnych społeczności w obliczu katastrof. Wszystkie te badania przyczynią się do opracowania ram LINKS Framework – zestawu materiałów edukacyjnych na temat wykorzystania tych rozwiązań technologicznych w warunkach katastrof dla szerokiego grona interesariuszy, w tym praktyków, decydentów politycznych i społeczności lokalnych. Opracowane materiały będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem obecnie rozwijanej interaktywnej platformy internetowej LCC – LINKS Community Center. Zespół projektu jest zainteresowany nawiązaniem współpracy z szeroko pojętą społecznością zarządzania kryzysowego za pośrednictwem LCC i innych działań realizowanych w ramach prac. Więcej informacji na temat projektu oraz tego, w jaki sposób można dołączyć do społeczności LINKS Community znajduje się na stronie internetowej links-project.eu. „Media społecznościowe i crowdsourcing oferują wiele możliwości komunikacji i oddawania głosu różnym interesariuszom w ramach społeczności, którzy mogą wspierać wysiłki w zakresie zarządzania kryzysowego i przyczynić się do budowy bardziej odpornych społeczności. Jednocześnie jednak wciąż istnieją zagrożenia, wyzwania i niewiadome związane z tymi technologiami i procesami, które mogą w równym stopniu przyczynić się do zniszczenia tej odporności”. – Nathan Clark, koordynator projektu LINKS

Słowa kluczowe

LINKS, media społecznościowe, crowdsourcing, katastrofy, społeczeństwo odporne na katastrofy

Powiązane artykuły