Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wprowadzanie koncepcji z zakresu elektroniki drukowanej na rynek

Stanowisko badawcze innowacji finansowanego ze środków UE projektu zapewnia dostęp do usług doradczych i najnowocześniejszych linii pilotażowych, pomagając firmom w komercjalizacji elektroniki drukowanej.

Technologie przemysłowe

Elektronika drukowana odgrywa istotną rolę w rozwoju internetu rzeczy (IoT). Nasze domy, samochody, a nawet ubrania i akcesoria są wyposażane w urządzenia elektroniczne, takie jak obwody, czujniki, wyświetlacze i etykiety, z których wszystkie są produkowane przy użyciu elektroniki drukowanej. Jednak pomimo niezliczonych możliwości zastosowań elektroniki drukowanej tę nową koncepcję dzieli od wejścia na rynek duża przepaść. Aby przyspieszyć rozwój i produkcję funkcjonalnych nanomateriałów i komponentów drukowanych, w ramach finansowanego ze środków UE projektu LEE-BED powstaje stanowisko badawcze otwartych innowacji (OITB) przeznaczone do testowania zastosowań elektroniki drukowanej. „Projekt LEE-BED pozwolił nam połączyć siły z niektórymi z najbardziej znanych europejskich instytutów badawczo-rozwojowych oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami, aby zapewnić usługi doradcze i dostęp do najnowocześniejszych obiektów działających w dziedzinie elektroniki drukowanej”, stwierdził Zachary James Davis z Duńskiego Instytutu Technologicznego, koordynującego projekt LEE-BED, w artykule zamieszczonym w serwisie „Printed Electronics Now”. „Celem jest wzmocnienie konkurencyjności Europy dzięki nowatorskim technologiom”.

Usługi testowe i linie pilotażowe

Stanowisko badawcze otwartych innowacji sprawia, że zespół projektu LEE-BED może zapewnić szeroki zakres usług doradczych oraz dostęp do różnych linii pilotażowych. Proces dzieli się na trzy etapy: Najpierw koncepcja jest sprawdzana i poddawana ocenie. Usługi takie jak ocena techniczna, wstępna ocena bezpieczeństwa, ocena ekonomiczna, ocena cyklu życia, mapowanie patentu i wsparcie finansowania projektów pilotażowych pomagają firmom sprawdzić, na ile ich koncepcja jest wykonalna. Drugi etap polega na rozwinięciu koncepcji od fazy projektu do fazy prototypu, a nawet dalej – do produkcji pilotażowej. Firmy mają dostęp do linii pilotażowych, które mogą produkować funkcjonalne nanomateriały i drukowane elementy elektroniczne. W ramach trzeciego i ostatniego etapu szereg niezbędnych usług obejmujących prawa własności intelektualnej i patenty, normalizację i bezpieczeństwo, planowanie biznesowe i kontakty z potencjalnymi inwestorami pomaga wprowadzić zdobytą wiedzę na rynek.

Przypadki obecnych przemysłowych użytkowników końcowych

Zespół projektu pracuje już nad czterema przypadkami w następujących obszarach zastosowań: autonomiczne systemy monitorowania konstrukcji, inteligentne powierzchnie dekoracyjne, inteligentne tablice rozdzielcze oraz inteligentne etykiety. „Obecnie współpracujemy z czterema przemysłowymi użytkownikami: Swarovski AG z branży urządzeń ubieralnych, MAIER z branży samochodowych części plastikowych, Grafietic z branży etykiet oraz ACCIONA z branży budowlanej”, wyjaśnia Davis. „Jesienią udostępnimy nasze usługi firmom zewnętrznym i uruchomimy ich 10 bezpłatnych pakietów w celu rozpoczęcia działań LEE-BED”. Według Davisa stanowisko badawcze otwartych innowacji opracowane w ramach projektu LEE-BED (Innovation test bed for development and production of nanomaterials for lightweight embedded electronics) ma potencjał, aby odegrać ważną rolę w rozwoju elektroniki drukowanej. „Elektronika drukowana jest obecna na rynku od kilku dekad, w produktach takich jak przełączniki membranowe”, zauważył. „Istnieje jednak wiele nowych zastosowań, które staną się możliwe dzięki elektronice drukowanej, w dziedzinach takich jak m.in. internet rzeczy, e-zdrowie i inteligentne opakowania. Aby tak się stało, opracowane zostaną nowe materiały i procesy [sic], co spowoduje duże zapotrzebowanie na usługi LEE-BED i dostęp do linii pilotażowej”. Więcej informacji: strona projektu LEE-BED

Słowa kluczowe

LEE-BED, stanowisko badawcze, stanowisko badawcze otwartych innowacji, elektronika drukowana, nanomateriał, linia pilotażowa

Powiązane artykuły

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa

11 Października 2021