Skip to main content
European Commission logo print header

Fostering sustainable legume-based farming systems and agri-feed and food chains in the EU

Article Category

Article available in the following languages:

Závod o luštěniny: jak mohou zemědělci uspokojit rostoucí poptávku spotřebitelů po luštěninách

Zájem spotřebitelů o luštěniny otevírá zemědělcům v EU nové možnosti. Projekt financovaný EU shromáždil praktické informace a know-how, které mají pěstitelům pomoci prozkoumat potenciál tohoto trendu.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Zelená čočka z Le Puy, řecké fazole Fava Santorini – luštěniny v Evropě frčí a je pro to dobrý důvod. Poptávku po rostlinných bílkovinách jako alternativě k masu zvyšují obavy související se zdravím, změnou klimatu, ochranou přírodních zdrojů a dobrými životními podmínkami zvířat. Luskoviny pěstované na zrno, mezi něž patří sója a další luštěniny, jako je hrách, bob, čočka a cizrna, jsou klíčovým zdrojem rostlinných bílkovin pro lidskou spotřebu. V EU je však tento trh ve srovnání s jinými regiony stále malý. Projekt LEGVALUE (Fostering sustainable legume-based farming systems and agri-feed and food chains in the EU) financovaný EU pomáhá zemědělcům plně využít tento trend tím, že shromažďuje informace potřebné k využití těchto nových příležitostí a umožňuje zemědělcům činit informovaná rozhodnutí o tom, zda a jak luskoviny na farmách zavádět. „Sdílíme znalosti a know-how, abychom podpořili rozvoj produkce a využití luskovin v Evropě,“ vysvětluje Frédéric Muel, vedoucí výzkumu na Terres Inovia, zemědělském institutu, který projekt koordinoval. „Naším hlavním cílem je pomoci zemědělcům, aby se luskoviny v jejich systému pěstování vyplatily.“

Důraz na místní

Projekt spojil širokou škálu aktérů s cílem dát dohromady 360stupňový pohled zahrnující všechny aspekty, které jsou pro zemědělce důležité. Patří sem poznatky o tom, kde je nejlepší luskoviny pěstovat, jaké dopady na životní prostředí je třeba řešit, jaké existují požadavky na kvalitu a informace o hodnotových řetězcích, mechanismech stanovování cen a vývoji na trhu. Je třeba zvážit tři různé úrovně: jak zavést luskoviny do systému pěstování, jak organizovat hodnotový řetězec a jak umístit novou nabídku na trhu. „Dobrým faktorem je, že spotřebitelé dnes žádají více místních potravin. To nám pomůže zorganizovat hodnotový řetězec na místní úrovni, což je pro zemědělce výnosnější,“ poznamenává Muel. Tržní ceny luskovin pěstovaných na zrno jsou často vázány na trh s krmivy, kde jsou ziskové marže nižší. Jedním z konkrétních doporučení pro zemědělce v tomto bodě je smluvní sjednání ceny před setím: „Musíme usilovat o spravedlivé sdílení přidané hodnoty v celém hodnotovém řetězci.“

Podpora při rozhodování

Jedním z klíčových výstupů projektu LEGVALUE je prototyp systému na podporu při rozhodování, který bude příští rok spuštěn ve Francii. Po zadání informací o místním geografickém kontextu mohou zemědělci získat doporučení optimálních druhů luskovin pro svůj zemědělský systém. Systém, který bude k dispozici na internetových stránkách LEGVALUE, bude průběžně doplňován o další údaje s cílem rozšířit jej i do dalších evropských zemí. Nejnáročnějším aspektem projektu bylo vytvoření komplexní databáze kvantifikující přínosy dosažitelné na úrovni zemědělských podniků pro různé druhy luskovin. „Například hodnotu různých plodin na úrovni zemědělských podniků stále porovnáváme pouze na základě marže. Jenže luskoviny mohou také pomoci zvýšit výnos následující plodiny,“ uvádí Muel. Vzhledem k nedostatku dostupných výzkumů a údajů se na této analýze stále pracuje. Tým v současné době spolupracuje s dalšími partnery na vytvoření evropské sítě Legume Innovation Network, která bude vycházet z výsledků projektu LEGVALUE a usnadní sdílení znalostí v této oblasti. Projekt rovněž poskytuje politická doporučení, která mají přispět k rozvoji udržitelnějších potravinových systémů v Evropě.

Keywords

LEGVALUE, rostlinné bílkoviny, luskoviny, čočka, cizrna, sója, zemědělci, podpora při rozhodování, hodnotový řetězec, trh, ziskovost

Discover other articles in the same domain of application