European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Fostering sustainable legume-based farming systems and agri-feed and food chains in the EU

Article Category

Article available in the following languages:

Ubrzajte trku: kako poljoprivrednici mogu da ispune sve veću potražnju potrošača za mahunarkama

Potražnja potrošača za mahunarkama u Evropi otvara nove perspektive za poljoprivrednike u EU. Jednim projekatom kog finansira EU prikupljene su praktične informacije i znanje koji će pomoći uzgajivačima da istraže potencijal ovog trenda.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Zeleno sočivo iz Le Pija, grčki bob fava sa Santorinija – mahunarke koje su sve više u trendu u Evropi, i to s razlogom. Zabrinutost po pitanju zdravlja, klimatskih promena, zaštite prirodnih resursa i dobrobiti životinja povećavaju zahteve za biljnim proteinima kao alternativi mesu. Zrna mahunarki, koja obuhvataju soju i zrna poput graška, boba, sočiva i leblebija, predstavljaju ključni izvor biljnih proteina za ljudsku ishranu. Međutim, u EU, veličina ovog tržišta ostaje mala u odnosu na ostale regione. Projekat koji finansira EU LEGVALUE (Fostering sustainable legume-based farming systems and agri-feed and food chains in the EU) pomaže poljoprivrednicima da u potpunosti iskoriste ovaj trend objedinjujući informacije koje su potrebne da se iskoriste ove nove mogućnosti i omogućavajući poljoprivrednicima da donose informisane odluke o tome da li i kako da uvode mahunarke na svoje farme. „Delimo znanje i „know-how“ kako bismo pojačali razvoj proizvodnje i upotrebe mahunarki u Evropi“, objašnjava Frédéric Muel, menadžer istraživanja pri Terres Inovia, poljoprivrednom institutu koji je koordinisao projekat. „Naš ključni cilj je da pomognemo poljoprivrednicima da mahunarke budu profitabilne u njihovom sistemu gajenja useva.“

Lokalni ukusi

Projekat je okupio širok spektar zainteresovanih strana sa ciljem da sklope sveobuhvatan prikaz koji pokriva sve aspekte koji su relevantni za poljoprivrednike. Ovo podrazumeva uvide o tome gde je najbolje uzgajati mahunarke, na koji ekološki uticaj da se usmere, koji zahtevi za kvalitetom postoje, kao i informacije o lancima vrednosti, mehanizmima formiranja cena i razvojima tržišta. Potrebno je razmotriti tri različita nivoa: kako uvesti mahunarke u sistem uzgoja useva, kako organizovati lanac vrednosti i kako pozicionirati novu ponudu na tržištu. „Dobar podsticaj trenutno jeste da potrošači sve više traže lokalnu hranu. To nam može pomoći da organizujemo lanac vrednosti na lokalnom nivou, koji je profitabilniji za poljoprivrednike“, napominje Muel. Cene na tržištu za zrnaste mahunarke su često povezane sa tržištem stočne hrane, gde su profitne marže manje. Jedna konkretna preporuka poljoprivrednicima u ovom trenutku jeste da pre setve ugovorno pregovaraju oko cene: „Moramo da ciljamo ravnopravnu podelu dodate vrednosti širom lanca vrednosti.“

Podrška u odlučivanju

Jedan od ključnih proizvoda za LEGVALUE je prototip sistema podrške odlučivanju koji će biti pokrenut u Francuskoj sledeće godine. Poljoprivrednici će moći da primaju prilagođene preporuke o optimalnim vrstama mahunarki za njihove poljoprivredne sisteme, unoseći informacije o svom lokalnom geografskom kontekstu. Sistem, koji će biti dostupan putem LEGVALUE veb-sajta, neprekidno će se ažurirati sa dodatnim podacima sa tendencijom proširenja na druge evropske zemlje. Najizazovniji aspekt projekta jeste razvoj sveobuhvatne baze podataka koja kvantifikuje pogodnosti dostignute na nivou farme za različite tipove mahunarki. „Na primer, i dalje poredimo vrednost različitih useva na nivou farme samo na osnovu marže. Međutim, mahunarke mogu pomoći i da se poveća prinos narednog useva“, kaže Muel. Zbog nedostatka istraživanja i podataka, na ovoj analizi se i dalje radi. Tim trenutno radi sa drugim partnerima na stvaranju evropske Inovacione mreže za mahunarke, koju zasnivamo na rezultatima koje donosi LEGVALUE i koji pomaže deljenje znanja u ovoj oblasti. Projekat obezbeđuje i preporuke za smernice kojima će doprineti razvoju održivijih sistema hrane u Evropi.

Keywords

LEGVALUE, biljni protein, mahunarke, sočivo, leblebija, soja, poljoprivrednici, podrška odlučivanju, lanac vrednosti, tržište, profitabilno

Discover other articles in the same domain of application