European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed

Article Category

Article available in the following languages:

Tiedon ja tekniikoiden jakaminen Euroopan luomutilojen kesken

EU:n liha- ja maitoteollisuudessa eläinten rehuna käytetään paljolti muualta tuotuja soijapaputuotteita. Ainutlaatuinen tietokanta auttaa luomuviljelijöitä siirtymään kohti sataprosenttista luomurehua.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Joka vuosi EU:n alueelle tuodaan noin 14 miljoonaa tonnia soijapapua kanojen, nautakarjan ja sikojen ruokintaan. Se aiheuttaa erityisen haasteen luomuviljelijöille, jotka haluavat välttää ulkomaiseen soijantuotantoon liittyvät ympäristö- ja kestävyysongelmat, esimerkiksi trooppisten metsien hävittämisen. EU:n rahoittamassa OK-Net EcoFeed (Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed) -hankkeessa tutkitaan vaihtoehtoisia runsasproteiinisen eläinrehun lähteitä, jotka auttaisivat Eurooppaa pääsemään eroon riippuvuudesta muualta tuotuihin proteiininlähteisiin rehuissaan.

Mullistavia ideoita

”Levitämme innovaatiota ympäri Eurooppaa”, projektikoordinaattori Ambra De Simone sanoo. ”Toiminnassamme rakennamme sidosryhmien verkostoa, keräämme nykyistä tietoa ja tuomme esiin ratkaisuja, jotka voivat olla hyödyllisiä eri alueilla.” Hanketta koordinoi Kansainvälinen luomualan järjestöjen liitto – Euroopan unionin alueellinen ryhmä (IFOAM Organics Europe), joka on koonnut yhteen 18 kumppanin yhteenliittymän 12 maasta. Mukana on rehunjalostajia, maanviljelijöitä, tutkimuslaitoksia, yliopistoja ja neuvontavirastoja. Edellisen EU:n rahoittaman OK-Net Arable -hankkeen aikana tuotettiin satoja sivuja materiaalia, jotka tarjottiin viljelijöiden käyttöön Organic Farm Knowledge (OFK) -alustalla. Koostettujen tietojen avulla viljelijät voivat löytää mahdollisia ratkaisuja satotuottojensa lisäämiseksi. ”Eläinten rehun ottaminen mukaan oli itsestään selvä seuraava vaihe”, De Simone lisää. OFK-alusta tuo käyttäjän ulottuville helppokäyttöisessä muodossa monia käytännöllisiä työkaluja ja resursseja, kuten äänisisältöjä, kirjoja, raportteja, esitteitä, ohjeistuksia ja videoita, ja edistää tiedonvaihtoa maanviljelijöiden, viljelyneuvojien ja tutkijoiden kesken. OK-Net EcoFeed -hankkeen aikana alustaa laajennettiin lisäämällä materiaalia kestävän kehityksen mukaisesta rehusta. ”Yksi tärkeimmistä tehtävistä oli selvittää, mikä toimi yhdellä alueella, ja sitten mukauttaa sitä jotenkin niin, että se toimisi myös toisaalla”, De Simone kertaa. ”Ensimmäiseksi piti koota yhteen kaikki käytössä olevat järjestelmät. Sitten tutkijat selvittivät, mitä niistä voitaisiin soveltaa muillakin alueilla.”

Ehdotusten esittäminen

Hankkeessa toteutettiin 18 kenttäkoetta vaihtoehtoisilla rehuilla. Kokeissa oli mukana yli 9 000 kanaa ja 1 000 sikaa. ”Luomusektorin merkittävä ongelma on proteiinin saatavuus”, De Simone lisää. ”Useimmat rehut ovat soijapohjaisia, mikä ei ole kestävää luomutuotannon kannalta. Yritimmekin löytää vaihtoehtoisia proteiininlähteitä.” Yksi vaihtoehdoista oli Camelina sativa (ruistankio eli kitupellava), pellavan sukuinen öljykasvi, jonka mahdollisuuksiin italialaisen Italian Association for Organic Agriculture (AIAB) -luomuviljelyjärjestön (sivusto italiaksi) tutkijat perehtyvät. Espanjassa Ecovalia (sivusto espanjaksi) käytti proteiinipitoista oluthiivaa sikojen rehun täyteaineena. Yhteenliittymä kehitti myös työkalun annostelun suunnitteluun, Excel-pohjaisen sovelluksen, jonka avulla tilalliset voivat laskea omat rehutarpeensa eläinrodun, kasvuvaiheen ja käytetyn rehutyypin mukaan. ”Tämä on ainoa maksuton ohjelmisto, joka vastaa riittävästi luomueläintuottajien tarpeisiin”, sanoo De Simone. ”Laskelmat eivät ole sidoksissa rehuteollisuuteen, ja ne on mukautettu luomuviljelyn erikoisolosuhteisiin.” Nyt ryhmä hakee lisärahoitusta yli 2 000 viljelyratkaisua sisältävän OFK-alustan jatkokehitykseen ja ylläpitoon. ”Kaikki alkoi viljelykasveista ja rehusta, mutta muitakin hankkeita on tulossa mukaan”, De Simone toteaa. ”Tavoitteemme on kehittyä EU:n johtavaksi tiedonvaihdon alustaksi luomualalla.”

Keywords

OK-Net EcoFeed, soijapapu, öljykasvit, proteiini, rehu, kana, nautakarja, sika, luomu, maatila, tieto, alusta

Discover other articles in the same domain of application