Skip to main content
European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed

Article Category

Article available in the following languages:

Sdílení znalostí a technik evropských ekologických zemědělců

Masný a mlékárenský průmysl v EU je do značné míry závislý na dovozu sójových produktů pro zvířecí krmiva. Jedinečná informační databáze pomáhá ekologickým zemědělcům přejít na 100 % ekologické krmivo.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Každoročně se do EU dováží přibližně 14 milionů tun sóji pro krmení kuřat, skotu a prasat. To představuje zvláštní výzvu pro ekologické producenty, kteří se chtějí vyhnout environmentálním problémům a problémům udržitelnosti spojeným s produkcí sóji v zahraničí, jako je odlesňování tropických lesů. Projekt OK-Net EcoFeed (Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed) financovaný EU zkoumal alternativní zdroje krmiv s vysokým obsahem bílkovin, které pomohou snížit závislost Evropy na dovozu bílkovin pro krmiva.

Zásadní myšlenky

„Šíříme inovace po celé Evropě,“ říká koordinátorka projektu Ambra De Simone. „Zaměřujeme se na budování sítě zúčastněných stran, shromažďování stávajících znalostí a vyzdvihování těch řešení, která by mohla být užitečná v různých regionech.“ Projekt, který koordinuje Mezinárodní federace hnutí za ekologické zemědělství – regionální skupina Evropské unie (IFOAM Organics Europe), sdružuje konsorcium 18 partnerů z 12 zemí. Patří mezi ně zpracovatelé krmiv, zemědělci, výzkumné ústavy, univerzity a poradenské agentury. Během předchozího projektu financovaného EU, OK-Net Arable, byly vytvořeny stovky stran materiálů, které byly zpřístupněny zemědělcům na platformě Organic Farm Knowledge (OFK) a které identifikovaly potenciální řešení pro zvýšení jejich sklizně. „Propojení s tématem krmiv pro zvířata bylo zřejmou další věcí,“ dodává De Simone. Platforma OFK usnadňuje uživatelsky přívětivý přístup k široké škále praktických nástrojů a zdrojů včetně zvukových záznamů, knih, zpráv, letáků, pokynů a videí a podporuje výměnu znalostí mezi zemědělci, zemědělskými poradci a vědci. Během konference OK-Net EcoFeed byla platforma rozšířena o materiály o udržitelných krmivech. „Jednou z hlavních věcí bylo zjistit, co funguje v jednom regionu, a nějakým způsobem to přizpůsobit tak, aby to fungovalo v jiném regionu,“ vysvětluje De Simone. „Prvním úkolem bylo shromáždit informace o všech dostupných systémech. Poté výzkumníci zkoumali ty, které by mohly být potenciálně použity v různých oblastech.“

Návrhy na podávání

V rámci projektu bylo provedeno 18 testů alternativních krmiv v terénu, kterých se zúčastnilo více než 9 000 kuřat a 1 000 prasat. „Hlavním problémem v ekologickém zemědělství je dostupnost bílkovin,“ dodává De Simone. „Většina krmiv je na bázi sóji, která není pro ekologické zemědělství udržitelná, a proto jsme se snažili najít alternativní zdroje bílkovin.“ Patří mezi ně i lnička setá (Camelina sativa), olejnina příbuzná lnu, kterou zkoumali výzkumníci z Italské asociace pro ekologické zemědělství (webové stránky v italštině) (AIAB). Ve Španělsku používá společnost Ecovalia (webové stránky ve španělštině) jako doplněk krmiva pro prasata pivovarské kvasnice bohaté na bílkoviny. Konsorcium rovněž vyvinulo nástroj pro plánování krmných dávek, aplikaci založenou na programu Excel, která zemědělcům umožňuje vypočítat vlastní potřebu krmiva na základě plemene zvířat, jejich fáze růstu a druhu krmiva, které používají. „Je to jediný bezplatný software, který odpovídajícím způsobem splňuje potřeby ekologických chovatelů zvířat,“ říká De Simone. „Výpočty jsou nezávislé na krmivářském průmyslu a jsou přizpůsobeny specifickým podmínkám ekologického zemědělství.“ Skupina nyní hledá další finanční prostředky na další rozvoj a údržbu platformy OFK, která obsahuje podrobnosti o více než 2 000 zemědělských řešeních. „Začalo to pěstováním plodin na orné půdě a krmivy, ale připojuje se mnoho dalších projektů,“ uzavírá De Simone. „Máme ambice stát se přední platformou EU pro výměnu znalostí o ekologickém zemědělství.“

Keywords

OK-Net EcoFeed, sójové boby, olejnatá semena, bílkoviny, krmivo, kuřata, dobytek, prasata, ekologické, zemědělství, znalosti, platforma

Discover other articles in the same domain of application