European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed

Article Category

Article available in the following languages:

Kennis en technieken delen tussen Europa’s biologische landbouwers

De vlees- en zuivelsector van de EU leunt voor de diervoedervoorziening zwaar op geïmporteerde sojaproducten. Een unieke informatiedatabase helpt biologische landbouwers de stap te zetten naar 100 % biologisch diervoeder.

Food and Natural Resources icon Food and Natural Resources

Elk jaar importeert de EU circa 14 miljoen ton sojabonen om kippen, runderen en varkens te voeren. Dit levert specifieke uitdagingen op voor met name producenten van biologische producten, die de milieu- en duurzaamheidsproblemen willen voorkomen die gepaard gaan met buitenlandse sojaproductie, zoals tropische ontbossing. Het door de EU gefinancierde project OK-Net EcoFeed (Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed) onderzocht alternatieve bronnen voor eiwitrijk diervoeder waarmee Europa minder afhankelijk wordt van geïmporteerde eiwitbronnen voor diervoeder.

Kernideeën

“We verspreiden innovatie in heel Europa”, zegt projectcoördinator Ambra De Simone. “We concentreren ons op het opzetten van een netwerk van belanghebbenden, verzamelen bestaande kennis en lichten die oplossingen uit die in meerdere regio’s nuttig kunnen zijn.” Het project, gecoördineerd door de International Federation of Organic Agriculture Movements – European Union Regional Group (IFOAM Organics Europe), bracht een consortium van 18 partners uit 12 landen samen. Hieronder waren onder meer diervoederverwerkers, landbouwers, onderzoeksinstituten, universiteiten en adviesbureaus. Tijdens het vorige door de EU gefinancierde project, OK-Net Arable, werden honderden pagina’s aan materiaal geproduceerd over het identificeren van mogelijke oplossingen om oogsten te vergroten, en vervolgens via het platform Organic Farm Knowledge (OFK) beschikbaar gesteld aan landbouwers. “Het lag voor de hand om nu de stap naar diervoeder te zetten”, voegt De Simone toe. Het OFK-platform biedt gebruikersvriendelijke toegang tot een breed scala aan praktische tools en hulpmiddelen, waaronder audio, boeken, verslagen, brochures, richtsnoeren en video’s, en stimuleert uitwisseling van kennis tussen landbouwers, landbouwadviseurs en wetenschappers. Tijdens OK-Net EcoFeed werd het platform uitgebreid met materiaal over duurzaam diervoeder. “Een van de belangrijkste doelen was erachter komen wat in de ene regio werkt, en dit zodanig aanpassen dat dit in een andere regio ook werkt”, legt De Simone uit. “De eerste stap was het verzamelen van alle bestaande systemen. Vervolgens onderzochten onderzoekers die systemen die mogelijk in andere gebieden konden worden toegepast.”

Serveertips

Het project voerde op ruim 9 000 kippen en 1 000 varkens 18 veldproeven met alternatieve diervoeders uit. “In biologische producten is beschikbaarheid van eiwitten een groot probleem”, aldus De Simone. “De meeste diervoeders zijn gebaseerd op soja en daardoor voor biologische toepassingen niet duurzaam. We hebben geprobeerd alternatieve eiwitbronnen te vinden.” Een van deze bronnen is Camelina sativa, een aan vlas verwant oliehoudend gewas dat werd onderzocht door onderzoekers van de Italian Association for Organic Agriculture (AIAB) (website in het Italiaans). In Spanje gebruikte Ecovalia (website in het Spaans) eiwitrijk biergist als voedingssupplement voor varkens. Het consortium ontwikkelde tevens een tool voor rantsoenplanning, een op Excel gebaseerde app waarmee landbouwers hun eigen voervereisten kunnen berekenen op basis van de dieren die zij houden, hun groeistadium en het soort diervoeder dat ze gebruiken. “Dit is de enige gratis software die voldoende tegemoetkomt aan de behoeften voor biologische veeteelt”, vertelt De Simone. “De berekeningen zijn onafhankelijk van de diervoedersector en zijn aangepast op de specifieke omstandigheden voor biologische landbouw.” De groep zoekt nu aanvullende financiering voor verdere ontwikkeling en onderhoud van het OFK-platform, dat informatie over meer dan 2 000 landbouwoplossingen bevat. “Het begon met akkerbouwgewassen en diervoeder, maar steeds meer projecten sluiten zich aan”, besluit De Simone. “We hebben de ambitie om het toonaangevende EU-platform te worden voor het delen van kennis voor biologische toepassingen.”

Keywords

OK-Net EcoFeed, sojaboon, oliehoudend, eiwit, diervoeder, kip, rundvee, varken, biologisch, boerderij, kennis, platform

Discover other articles in the same domain of application