CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Article available in the following languages:

Wspieranie dążeń Europy związanych z niskoemisyjną przyszłością

Cel wskazany w porozumieniu paryskim jest jasny: aby zapobiec katastrofalnej zmianie klimatu, Europa musi jak najszybciej osiągnąć zwrotny maksymalny poziom emisji, a następnie sprawnie je ograniczyć. Nie wiadomo jednak dokładnie, jak zrealizować to zamierzenie. Zespół finansowanego ze środków UE projektu LOCOMOTION pracuje nad zaawansowanym zintegrowanym modelem oceny wpływu (ang. integrated assessment model, IAM), który wesprze transformację Europy w kierunku społeczeństwa niskoemisyjnego.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Aby świadomie wybierać najlepsze sposoby osiągania neutralności klimatycznej, interesariusze będą potrzebować wiarygodnych i użytecznych modeli, które pozwolą oceniać wykonalność, skuteczność, koszty i skutki różnych strategii. Projekt LOCOMOTION (Low-carbon society: an enhanced modelling tool for the transition to sustainability), koordynowany przez hiszpański Uniwersytet w Valladolid, bazuje na modelu IAM opracowanym przez zespół projektu MEDEAS realizowanego w ramach programu Horyzont 2020. Interdyscyplinarne konsorcjum składające się z 14 instytucji z Europy i Japonii zamierza uzupełnić ten model, dodając zarządzanie danymi, ocenę polityk i scenariuszy, pomiary niepewności oraz modelowanie dynamiki systemów z uwzględnieniem istotnych zmiennych energetycznych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych i biofizycznych. Udoskonalony, bardziej przejrzysty model – znany pod nazwą WILIAM – opiera się na innych modelach, takich jak World6, TIMES, LEAP, GCAM i C-Roads, oraz cechuje się zwiększoną szczegółowością i precyzją, a także większym zasięgiem geograficznym, ponieważ stanowi on nowy, ogólnoświatowy i wieloregionalny model obejmujący siedem regionów globalnych i uwzględniający 27 państw członkowskich UE. Zespół projektu LOCOMOTION powiększa wkład UE w najważniejsze międzynarodowe analizy naukowe, recenzując szóste sprawozdanie oceniające IPCC, publikując wstępne wyniki swoich prac w recenzowanych czasopismach naukowych oraz uczestnicząc w 25. Konferencji Stron UNFCCC. Projekt wzmacnia również współpracę międzynarodową poprzez angażowanie ekspertów z różnych państw (w tym przedstawicieli ONZ) oraz przeprowadzanie prezentacji w ramach międzynarodowych forów, takich jak konsorcjum IAMC. Wyniki projektu, który zakończy się w 2023 roku, zostaną udostępnione naukowcom oraz ekspertom ds. modelowania za pośrednictwem otwartego oprogramowania opartego na języku Python i uzupełnionego obszerną dokumentacją techniczną. Drugim kanałem prezentowania rezultatów prac, przeznaczonym dla osób spoza środowiska naukowego, będzie łatwe w obsłudze narzędzie wspomagające decydentów przy dokonywaniu strategicznych wyborów, a także aplikacje edukacyjne i zwiększające świadomość społeczną.

Słowa kluczowe

LOCOMOTION, zintegrowana ocena wpływu, model, IAM, transformacja, niskoemisyjny, decydenci, decyzja, klimat