European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Testowanie zaawansowanych technologii w celu usprawnienia procesów produkcyjnych

Finansowany przez Unię Europejską projekt OPTIMAI przyczynia się do radykalnych zmian w europejskim przemyśle przez zastosowanie technologii wspomagających, takich jak sztuczna inteligencja (SI) czy bliźniaki cyfrowe. Rozwiązania zaproponowane przez twórców projektu są testowane w pilotażowych ośrodkach w Grecji, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Przemysł jest podstawą europejskiej gospodarki. Odpowiada on za 80 % unijnego eksportu i daje zatrudnienie 30 milionom osób. Jednakże postępująca globalizacja doprowadziła do zwiększenia konkurencji ze strony rynków wschodzących, co stanowi obecnie duże wyzwanie dla przemysłu europejskiego. Aby odpowiednio na nie zareagować, twórcy projektu łączą i rozwijają różne technologie wspomagające. Umożliwią one opracowanie rozwiązań optymalizujących produkcję, ograniczających ilość odpadów, eliminujących wady produkcyjne i usprawniających szkolenia. Zabezpieczy to europejski przemysł na przyszłość. „Staramy się aktywnie tworzyć nowy ekosystem przemysłowy”, oznajmia dr Nikolaos Dimitriou z Centrum Badań i Technologii Hellas (Grecja), ośrodka koordynującego projekt OPTIMAI, w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie projektu. „Optymalizujemy procesy produkcyjne poprzez wyjątkowe połączenie inteligentnych instrumentów, metrologii, sztucznej inteligencji, wirtualizacji oraz rzeczywistości rozszerzonej”.

Testowanie rozwiązań w trzech pilotażowych ośrodkach

Zespół projektu zamierza wykazać, w jaki sposób można zoptymalizować europejskie procesy produkcyjne, wykorzystując technologie SI i bliźniaków cyfrowych. W tym celu badacze opracowali zestaw rozwiązań, który sprawdzi się w rozmaitych środowiskach przemysłowych i który będzie można wprowadzić na rynki w całej Europie. Zestaw ten jest obecnie poddawany początkowym testom i weryfikacji w trzech pilotażowych ośrodkach koncentrujących się na produkcji wind (Grecja), produkcji anten (Hiszpania) oraz montażu mikroelektroniki (Zjednoczone Królestwo). Każdy pilotażowy program obejmuje trzy różne przypadki wykorzystania: kontrolę jakości zakładającą zero wad, konfigurację i kalibrację linii produkcyjnej oraz planowanie produkcji. Jak ogłoszono w komunikacie prasowym, zestaw narzędzi OPTIMAI obejmuje „system wspierania decyzji, który wykrywa wady i wysyła wczesne powiadomienia, ciągły system produkcji, monitorowania i kontrolowania jakości wykorzystujący inteligentne czujniki, inteligentne rozwiązania z zakresu recyklingu odpadów, bliźniaki cyfrowe na potrzeby symulacji i prognozowania wyników procesów przemysłowych oraz oczywiście kompleksowe ramy etyczne i regulacyjne powiązane z technologiami”. W greckim ośrodku pilotażowym zlokalizowanym w zakładzie producenta wind, firmy Kleemann, zespół projektu planuje zautomatyzować i przyspieszyć proces kontroli jakości, poprawić jakość końcowego produktu oraz skrócić czas kalibracji i zmniejszyć liczbę wad. Z kolei rozwiązania zaprezentowane w pilotażowym ośrodku zlokalizowanym w hiszpańskiej firmie Televés produkującej technologie telekomunikacyjne wiążą się z optymalizacją procesów produkcji anten, ograniczeniem czasu konfiguracji oraz przyspieszeniem interakcji człowiek-maszyna oraz procesu podejmowania decyzji. Ostatni ośrodek pilotażowy w firmie Microchip Technology Caldicot w Wielkiej Brytanii ma na celu ograniczenie liczby wad procesowych, przyspieszenie konfiguracji maszyn oraz zwiększenie możliwości produkcyjnych. „Zamierzamy osiągnąć optymalną równowagę pomiędzy szybkimi, niedrogimi i niezawodnymi rozwiązaniami produkcyjnymi, które wywierają duży wpływ na konkurencyjność przemysłu”, zauważa dr Dimitriou. Wyniki projektu OPTIMAI (Optimizing Manufacturing Processes through Artificial Intelligence and Virtualization) pomogą Europie pokonać wyzwania, z jakimi boryka się europejski sektor przemysłowy w wyniku globalizacji. Trzyletni projekt ma się zakończyć w grudniu 2023 roku. Więcej informacji: strona projektu OPTIMAI

Słowa kluczowe

OPTIMAI, SI, przemysł, produkcja, technologia, technologia wspomagająca, bliźniaki cyfrowe