Skip to main content
European Commission logo print header

HOLOgrams for personalised virtual coaching and motivation in an ageing population with BALANCE disorders

Article Category

Article available in the following languages:

Ćwicz domu z własnym trenerem-hologramem

U osób starszych często występują problemy z równowagą, co skutkuje upadkami i urazami. Rozwiązaniem tego problemu mógłby być program specjalnych ćwiczeń do wykonywania w domu, monitorowanych przez fizjoterapeutę-hologram.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zdrowie icon Zdrowie

Niektórzy ludzie, w szczególności osoby starsze, cierpią na zawroty głowy i utratę równowagi, co wpływa na ich mobilność, niezależność i pewność siebie, a także może być obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej, gdy upadki i inne zdarzenia prowadzą do hospitalizacji. Według jednego z badań blisko jednej trzeciej osób w wieku powyżej 65 lat, mieszkających w domu, co roku przydarzają się upadki. W wielu badaniach ustalono, że dostosowane programy poprawy równowagi są znacznie bardziej skuteczne, jeśli chodzi o eliminowanie objawów, niż ćwiczenia ogólne. Jednakże brakuje fizjoterapeutów i specjalistów, którzy mogliby pomóc pacjentom. „Stworzyliśmy więc wirtualnego trenera w oparciu o rzeczywistość rozszerzoną, hologram przekazujący spersonalizowane instrukcje osobie wykonującej ćwiczenia i pomagający motywować ją do kontynuacji ćwiczeń i robienia postępów”, opowiada koordynator projektu HOLOBALANCE, Dimitrios Fotiadis, profesor inżynierii biomedycznej na Uniwersytecie w Janinie w Grecji. Profesor jest tam kierownikiem Zakładu Technologii Medycznych oraz Inteligentnych Systemów Informatycznych. W trakcie czteroletniego projektu angażującego 13 partnerów konsorcjum z siedmiu krajów opracowano system HOLOBALANCE o wymiarach podobnych do walizki. Głównym wyzwaniem technologicznym było dopilnowanie, by hologram wykonywał ćwiczenia ze 100 % dokładnością, co następnie miał imitować pacjent. Pacjent jest zdalnie monitorowany i nadzorowany z wykorzystaniem danych z wykrywających ruch czujników noszonych na ciele, takich jak system śledzenia aktywności, czujniki IMU na głowie i plecach, które monitorują kierunek ruchu i prędkość ruchów, a także podeszwy z czujnikami. „Otrzymujemy sygnały z ciała danej osoby, aby zrozumieć, co ona robi. Stworzyliśmy też system punktacji, by oceniać wyniki pacjentów. Hologram rozpoznaje, czy ćwiczenie wykonano prawidłowo, a także przekazuje instrukcje na temat tego, jak lepiej ćwiczyć”.

Spersonalizowany program

System wykorzystuje oprogramowanie do uczenia maszynowego, aby personalizować program w czasie rzeczywistym, na przykład jeśli pacjent potrzebuje szybszego lub wolniejszego tempa. „Wykorzystując metodę punktacji, nasz system rozumie, co robi dana osoba z dokładnością do 80–90 %, a to bardzo dużo”, zauważa. „Z dostępnych danych możemy też pozyskać inne czynniki, takie jak czas reakcji, zmęczenie, stres lub frustracja, dzięki czemu system uczy się, a trener-hologram może przekazywać pacjentowi nowe instrukcje. Jest to system oparty na progresywnym uczeniu się”. Dodatkowo system monitoruje motywację pacjenta i satysfakcję z treningu, wykorzystując moduł analizy emocji i modelowania behawioralnego.

Testy systemu

Wersja Holobox przeznaczona dla klinik i szpitali tworzy pełnowymiarowy hologram trenera. Z kolei wersja przenośna umożliwia korzystanie z porad wirtualnego trenera na telefonie komórkowym. „Po umieszczeniu go w goglach do rzeczywistości rozszerzonej wygląda on jak pełnowymiarowa osoba”, stwierdza Fotiadis. System przetestowano na 80 uczestnikach w Niemczech, Grecji oraz Zjednoczonym Królestwie, wykorzystując program ćwiczeń zakładający ćwiczenie przez około 20 minut dziennie przez okres ośmiu tygodni. Skuteczność systemu oceniono poprzez porównanie z grupą 80 pacjentów, którzy nie korzystali z tego rozwiązania. U blisko 88 % uczestników badania klinicznego zaobserwowano klinicznie istotną poprawę chodu, zaś u 82 % – poprawę równowagi. Zmierzono wpływ ćwiczeń na codzienną aktywność, wykorzystując kwestionariusze z pytaniami o to, czy pacjenci byli zadowoleni, że wychodzą na dwór, czy zdołali zachować niezależność oraz czy mogli zacząć prowadzić bardziej aktywny i zdrowszy styl życia. „Uzyskaliśmy bardzo wysoki poziom zadowolenia i skuteczności. Pacjentom podobało się korzystanie z systemu. Rozumieli też, jakie dzięki niemu odnieśli korzyści. Ich lęk przed upadkiem zmalał”, zauważa Fotiadis. Dodaje też: „Osiągnęliśmy poziom stosowania się do zaleceń wynoszący 83 %. To bardzo dużo, jeśli wziąć pod uwagę, że chodzi głównie o osoby starsze, z których część nie zna się na technologii ani smartfonach”.

Słowa kluczowe

HOLOBALANCE, hologram, równowaga, upadki, zawroty głowy, ćwiczenie, czujniki, fizjoterapeuta, rehabilitacja, uczenie maszynowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania