European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Participatory science toolkit against pollution

Article Category

Article available in the following languages:

Bootcamp-mallista vauhtia kansalaistieteeseen

Innovatiivisessa koulutus- ja mentorointiohjelmassa on käynnistetty 16 kansalaistieteen aloitetta eri puolilla Eurooppaa, ja järjestäjät ovat ottaneet opikseen tämäntyyppisten hankkeiden tukemisesta.

Society icon Society

Kansalaistiedettä on harjoitettu jo hyvin pitkään. ”Monilla niistä historian henkilöistä, joita nykyään sanottaisiin tutkijoiksi, ei ollut muodollista koulutusta tutkimusaloiltaan”, sanoo ACTION (Participatory science toolkit against pollution) -hankkeen koordinaattori Elena Simperl Kings College London -yliopistosta. ”He olivat vain kiinnostuneita ja uteliaita, ja heillä oli mahdollisuudet oppia ja tutkia omin päin.” Simperlin mukaan teknologia on saanut aikaan olennaisen muutoksen. Digitalisaatio on lisännyt dramaattisesti kansalaisten mahdollisuuksia osallistua tieteelliseen tutkimukseen, kun esimerkiksi tuloksia voidaan tallentaa ja ladata älypuhelimilla. Tähän voi sisältyä esimerkiksi ilmanlaadun valvontaa tai tiettyjen astronomisten ilmiöiden hakua satelliittikuvista. ”Tiedonkäsittelytieteilijänä olen aina ollut kiinnostunut siitä, miten teknologiaa voidaan käyttää sekä ihmisten tavoittamiseen että tieteestä tiedottamiseen”, Simperl sanoo. ”Aloin kuitenkin tajuta, että kansalaistieteen hankkeet tarvitsevat sellaista teknistä tukea, johon ei ole yhtä, kaikille sopivaa ratkaisua. Erilaisia tarpeita on kokonainen kirjo.”

Vauhtia kansalaistieteelle

Kolmivuotisella EU:n rahoittamalla ACTION-hankkeella pyrittiin soveltamaan kansalaistieteeseen ”bootcampin” käsitettä – yritys- ja teknologiapiireissä suosittua, poikkitieteellistä kuuden kuukauden ohjelmaa. Hankkeeseen valittiin 16 aloitetta eri puolilta Eurooppaa. Jokaisessa niistä keskityttiin johonkin saastetyyppiin, joita olivat valo- ja melusaaste sekä maan, veden tai ilman saastuminen. ACTION-hankkeessa julkaistiin kaksi erittäin kilpailullista avointa hakua pienen mittakaavan aloitteille, jotta ohjelmaan osallistuminen olisi mahdollista monenlaisille sidosryhmille, ja valituille jaettiin komission rahoitusta. Hankkeen keskiössä oli ACTION Accelerator, hankkeen kumppanien kehittämä räätälöity ohjelma, joka pyrkii tarjoamaan kullekin valitulle aloitteelle rahoitusta, koulutusta, ohjausta ja pääsyn digitaalisiin työkaluihin. ”Samaan aikaan halusimme saada heiltä tietoa siitä, miten digitaalinen tekniikka voi parhaiten tukea tällaista työtä. Etenkin halusimme tietää, miten tukea yhteistyö- ja joukkoälyaloitteita vapaaehtoisten, tutkijoiden ja paikallisten yhteisöjen keskuudessa”, Simperl lisää. Accelerator pystyi avustamaan hankkeita monella tavalla. Esimerkiksi Street Spectra -aloitteessa pyrittiin kartoittamaan ja luokittelemaan julkisia valonlähteitä ympäri maailman. Astrofyysikot voivat sitten näiden tietojen avulla selvittää kaupunkien katuvalaistuksen vaikutusta ympäristöön. ACTION Accelerator -hankkeella pystyttiin ratkaisemaan teknisiä haasteita, korostamaan paremman tietojen kattavuuden tarvetta ja lisäämään tietoisuutta mahdollisista tietoturvaongelmista esimerkiksi tilanteissa, joissa vapaaehtoiset lähettävät tahattomasti tietoja sijainnistaan tai liikkeistään tietoja ladatessaan. ”Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten autoimme aloitteita”, Simperl sanoo. ”Eri aloitteet vaativat erityyppistä osallistumista.” Muihin ACTION Acceleratorin avustamiin hankkeisiin kuuluu italialainen kokeilu, jossa mitattiin puiden kykyä imeä ilmansaasteita. Siinä kansalaiset keräsivät tietoa kaupunkimetsiin sijoitetuista innovatiivisista antureista. Portugalissa toteutettiin kartoitushanke tuholaismyrkkyjen ja lannoitteiden käytöstä kotiviljelyssä ja kotitalouksien puutarhanhoidossa. Kaikkiin 16 aloitteeseen osallistui noin 1 200 vapaaehtoista kansalaista, jotka lähettivät lähes 245 000 valokuvaa ja 7 600 audiotiedostoa.

Yhteistyö on voimaa

Hankkeen tulokset ovat vapaasti saatavilla kansalaistieteen työkalupakissa. Sen tarkoitus on auttaa tutkijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan kansalaistieteen hankkeita, joissa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla saatavilla olevaa tekniikkaa. Simperl soisi vielä näkevänsä enemmän tutkimusta digitaalisten työkalujen käytöstä kansalaistiedehankkeiden laajentamiseen, ja hän haluaisi kouluttaa enemmän kansalaistieteen tiimejä. ”Tiedän, että tuhannet aloitteet voisivat hyötyä tästä”, hän toteaa lopuksi.

Keywords

ACTION, kansalaiset, bootcamp, saasteet, valo, älypuhelin, astrofyysikot

Discover other articles in the same domain of application