CORDIS - EU research results
CORDIS

Participatory science toolkit against pollution

Article Category

Article available in the following languages:

En bootcamp-modell för att få fart på vetenskapen lokalt

Genom ett nyskapande program med träning och mentorskap har 16 medborgarforskningsinitiativ kunnat växa fram i Europa, med lektioner till organisatörer om hur man stöder sådana projekt.

Society icon Society

Medborgarforskning har funnits mycket länge. ”Många av de människor för flera hundra år sedan som vi idag kallar vetenskapsmän hade ingen formell utbildning i de ämnen de forskade i”, förklarar Elena Simperl, projektsamordnare för ACTION (Participatory science toolkit against pollution) från Kings College London, Storbritannien. ”De var helt enkelt bara intresserade och nyfikna, och hade medel för att lära sig själva och experimentera.” En viktig sak som har förändrats enligt Simperl är tekniken. Den digitala världen har dramatiskt ökat folks möjligheter att bidra till de vetenskapliga strävandena, till exempel genom att spela in och ladda upp resultat på sina smarta mobiler. Det kan då även handla om att bevaka luftkvalitet eller söka i satellitbilder efter vissa särskilda astronomiska fenomen. ”Som datavetare har jag alltid varit intresserad av hur tekniken kan användas för att både nå ut till folk och förmedla vetenskap”, säger Simperl. ”Men jag började inse att för den sortens tekniska stöd som behövs till medborgarforskningsprojekt, finns det ingen lösning som passar alla. Det finns ett helt spektrum av behov.”

De fick fart på medborgarforskningen

Med det treåriga, EU-finansierade projektet ACTION ville man ta konceptet bootcamp (träningsläger) – ett intensivt sexmånadersprogram med interdisciplinär support, populärt i entreprenörs- och teknikkretsar – och tillämpa det på medborgarforskningsinitiativ. Omkring 16 initiativ från hela Europa valdes ut, vart och ett inriktat på en viss typ av föroreningar, däribland ljus, jord, vatten, buller och luft. För att erbjuda en lång rad olika intressenter möjligheten att delta i programmet, inleddes i ACTION två mycket konkurrenskraftiga öppna ansökningsomgångar där man ville ha småskaliga initiativ. Till följd av det kunde finansiering från kommissionen ledas till de utvalda. I centrum för projektet stod ACTION Accelerator, ett specialanpassat program utvecklat av projektets partner för att förse varje utvalt initiativ med finansiering, utbildning, mentorskap och tillgång till digitala verktyg. ”Samtidigt ville vi lära oss av dem hur den digitala tekniken bäst kan stötta den här typen av arbete, och särskilt hur man stöder samarbeten och initiativ för kollektiva kunskaper med volontärer, forskare och lokala kretsar”, tillägger Simperl. Acceleratorn kunde vara till hjälp med projekten på ett antal olika sätt. I initiativet Street Spectra ville man t.ex. kartlägga och karakterisera offentliga ljuskällor världen över. Astrofysiker kunde sedan använda de uppgifterna för att ta reda på mer om hur städernas gatubelysning påverkar miljön. ACTION Accelerator kunde behandla tekniska utmaningar, visa behovet av att åstadkomma större datatäckning och öka kännedomen om potentiella dataskyddsproblem, t.ex. risken att volontärer oavsiktligt skulle råka skicka information om sin vistelseort eller sina förflyttningar när de laddade upp data. ”Detta är bara ett exempel på hur vi arbetat med att hjälpa initiativen”, säger Simperl. ”Olika initiativ behövde olika slags engagemang.” Bland de andra projekt som fick assistans av ACTION Accelerator fanns ett experiment i Italien med att mäta träds förmåga att absorbera luftföroreningar. Där var det stadsbor som samlade in data från nyskapande sensorer som var placerade runtom i städernas grönområden. I Portugal utfördes ett kartläggningsarbete om användningen av bekämpningsmedel och gödningsmedel i hemmajordbruk och trädgårdar. Totalt i alla de 16 initiativen deltog 1 200 frivilliga invånare, som skickade in nästan 245 000 foton och 7 600 ljudfiler.

Folkets styrka utnyttjades

Resultaten från projektet finns i en fritt tillgänglig verktygslåda för medborgarforskning, som hjälper akademikerna att utforma och förverkliga medborgarforskningsprojekt där den teknik som finns används på bästa möjliga sätt. Simperl skulle också vilja se mer forskningsarbete inriktat på att utöka medborgarforskningen genom digitala verktyg, och på att utbilda fler medborgarforskningsteam. ”Jag vet att det finns tusentals initiativ som skulle ha nytta av detta”, avslutar hon.

Keywords

ACTION, medborgare, bootcamp, föroreningar, ljus, smartphone, astrofysiker

Discover other articles in the same domain of application