European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Participatory science toolkit against pollution

Article Category

Article available in the following languages:

Nometnes (bootcamp) modelis amatierzinātnes attīstības paātrināšanai

Inovatīva apmācību un mentorēšanas programma ir devusi iespēju 16 amatierzinātnes iniciatīvām no visas Eiropas un pieredzi tās organizatoriem par to, kā sniegt atbalstu šāda veida projektiem.

Society icon Society

Amatierzinātne ir pastāvējusi jau ļoti ilgu laiku. “Daudzi no tiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši pirms vairākiem gadsimtiem un kurus mūsdienās dēvētu par zinātniekiem, nemaz nebija ieguvuši oficiālu izglītību tajās jomās, ko viņi pētīja,” skaidro projekta ACTION (Participatory science toolkit against pollution) koordinatore Elena Simperla (Elena Simperl) no Londonas Karaliskās koledžas Lielbritānijā. “Viņiem vienkārši bija interese, zinātkāre un līdzekļi, lai to mācītos patstāvīgi un eksperimentētu.” Galvenais elements, kas ir mainījies, ir tehnoloģijas, norāda Simperla. Digitālā pasaule ir dramatiski palielinājusi iedzīvotāju spējas sekmēt zinātniskus centienus, piemēram, ierakstot savus secinājumus un augšupielādējot tos viedtālrunī. Tas var ietvert gaisa kvalitātes uzraudzību vai satelītattēlu ar konkrētu astronomisku fenomenu meklēšanu. “Kā datorzinātniecei man vienmēr ir interesējis tas, kā tehnoloģiju var izmantot gan cilvēku sasniegšanai, gan komunicēšanai par zinātni,” saka Simperla. “Taču es sāku apzināties, ka amatierzinātnes projektiem nepieciešamajam tehnoloģiskajam atbalstam nav universāli izmantojama risinājuma, jo to vajadzībām ir plašs spektrs.”

Amatierzinātnes paātrināšana

ES finansētā trīs gadu projekta ACTION uzdevums bija attiecināt uz amatierzinātnes iniciatīvām nometnes (bootcamp) koncepciju — intensīvu sešu mēnešu starpdisciplināra atbalsta programmu, kas ir populāra uzņēmējdarbības vai tehnoloģiju kopienās. Tika izvēlētas 16 iniciatīvas no visas Eiropas — katrā no tām galvenā uzmanība ir pievērsta kādam piesārņojuma veidam, tostarp gaismas, augsnes, ūdens, trokšņa un gaisa piesārņojumam. Lai piedāvātu iespēju šajā programmā piedalīties plašam ieinteresēto pušu lokam, ACTION ietvaros tika izsludināti divi atklāti uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus neliela mēroga iniciatīvām, un rezultātā Komisijas finansējums tika novirzīts izvēlētajām iniciatīvām. Projekta centrā bija īpaši izstrādāta programma ACTION Accelerator, kuru izstrādāja projekta partneri, lai nodrošinātu katrai izvēlētajai iniciatīvai finansējumu, apmācību, mentoru programmu un piekļuvi digitālajiem rīkiem. “Vienlaikus mēs vēlējāmies iemācīties no viņiem to, kā ar digitālām tehnoloģijām var labāk atbalstīt šāda veida darbošanos, jo sevišķi, kā atbalstīt sadarbību un kolektīvā intelekta iniciatīvas ar brīvprātīgajiem, zinātniekiem un vietējām kopienām,” papildina Simperla. Projekts Accelerator varēja palīdzēt attīstīt projektus dažādos veidos. Piemēram, iniciatīvas Street Spectra uzdevums bija kartēt un raksturot apgaismojuma avotus sabiedriskās vietās visā pasaulē. Astrofiziķi pēc tam varētu izmantot šos datus, lai uzzinātu vairāk par ielu apgaismojuma ietekmi uz apkārtējo vidi. Ar programmu ACTION Accelerator bija iespēja risināt tehniskas problēmas, izcelt nepieciešamību pēc plašāka datu pārklājuma un informēt par potenciāliem datu privātuma problēmjautājumiem, piemēram, par risku, ka brīvprātīgie varētu nejauši nosūtīt informāciju par savu atrašanās vietu vai pārvietošanos, augšupielādējot datus. “Šis ir tikai viens piemērs, kā mēs darbojāmies, lai palīdzētu iniciatīvām,” saka Simperla. “Dažādām iniciatīvām ir nepieciešama dažāda veida iesaistīšana.” Citu projektu vidū, kas saņēma palīdzību programmā ACTION Accelerator, ir Itālijas eksperiments, lai noteiktu koku spēju absorbēt gaisa piesārņojumu, kurā iedzīvotāji vāca datus no pilsētvides mežos izvietotiem inovatīviem sensoriem. Portugālē tika īstenots kartēšanas pasākums par pesticīdu un mēslojuma izmantošanu piemājas saimniecībās un dārzos. Visās 16 iniciatīvās piedalījās aptuveni 1200 brīvprātīgo no iedzīvotāju vidus, iesniedzot gandrīz 245 000 fotoattēlu un 7600 audio failu.

Iedzīvotāju spēka sviras efekta izmantošana

Projekta secinājumi ir iekļauti brīvi pieejamā amatierzinātnes rīku kopumā, lai palīdzētu akadēmiskās vides pārstāvjiem izstrādāt un īstenot amatierzinātnes projektus, kuros iespējami labāk izmantotas pieejamās tehnoloģijas. Simperla arī vēlētos redzēt plašāku pētniecisko darbu, kurā galvenā uzmanība pievērsta digitālu rīku izmantošanai, lai izvērstu amatierzinātnes projektus un apmācītu vairāk amatierzinātnes komandu. “Es zinu, ka ir tūkstošiem iniciatīvu, kas no tā varētu gūt labumu,” viņa noslēgumā saka.

Keywords

ACTION, iedzīvotāji, nometne, piesārņojums, gaisma, viedtālrunis, astrofiziķi

Discover other articles in the same domain of application