European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Participatory science toolkit against pollution

Article Category

Article available in the following languages:

Intenzivni program delavnic za pospešitev znanosti v skupnosti

Z inovativnim programom usposabljanja in mentorstva se je oblikovalo 16 pobud s področja znanosti za državljane iz vse Evrope, organizatorji pa so se naučili, kako podpreti tovrstne projekte.

Society icon Society

Znanost za državljane je že dolgo prisotna. „Številni ljudje iz več stoletne zgodovine, ki bi jih danes imenovali znanstveniki, niso imeli formalne izobrazbe na svojem raziskovalnem področju,“ pojasni koordinatorica projekta ACTION (Participatory science toolkit against pollution) Elena Simperl z univerze Kings College London v Združenem kraljestvu. „Preprosto so se za nekaj zanimali in bili radovedni in imeli so možnosti, da se učijo zase in eksperimentirajo.“ Glavna stvar, ki se je spremenila, kot ugotavlja Elena Simperl, je tehnologija. Digitalni svet je občutno povečal sposobnost državljanov, da prispevajo k znanstvenim prizadevanjem na primer s snemanjem in shranjevanjem odkritij na pametne telefone. Med te dejavnosti bi lahko spadalo spremljanje kakovosti zraka ali iskanje satelitskih slik določenih astronomskih pojavov. „Kot znanstvenico s področja računalništva me je vedno zanimalo, kako se tehnologija lahko uporabi za interakcijo z ljudmi in širjenje znanosti,“ pravi Elena Simperl. „Vendar sem začela ugotavljati, da za tehnološko podporo, ki jo potrebujejo projekti s področja znanosti za državljane, ni ene same enotne rešitve. Potreb je namreč zelo veliko.“

Pospeševanje znanosti za državljane

Namen triletnega projekta ACTION, ki ga je financirala EU, je bil uporabiti intenzivni program delavnic, tj. šestmesečni intenzivni program interdisciplinarne podpore, priljubljene v podjetniških ali tehnoloških skupnostih, pri pobudah s področja znanosti za državljane. Izbranih je bilo 16 pobud iz vse Evrope, vsaka od teh pa je bila osredotočena na eno vrsto onesnaževanja, vključno s svetlobnim onesnaževanjem, onesnaževanjem tal, vode in zraka ter obremenitvami s hrupom. Da bi se programa lahko udeležili številni različni deležniki, sta bila v okviru projekta ACTION objavljena dva zelo konkurenčna javna razpisa za pobude majhnega obsega, sredstva Komisije pa so se nato kaskadno razdelila med izbrane pobude. Osrednji del projekta je bil prilagojen program ACTION Accelerator, ki so ga razvili projektni partnerji, da bi se za vsako izbrano pobudo zagotovili sredstva, usposabljanje, mentorstvo in dostop do digitalnih orodij. „Obenem smo se želeli od njih učiti o tem, kako lahko digitalne tehnologije najbolje podprejo tovrstno delo, zlasti kako podpreti sodelovanja in pobude kolektivne inteligence s prostovoljci, znanstveniki in lokalnimi skupnostmi,“ doda Elena Simperl. Program Accelerator je lahko pomagal projektom na več različnih načinov. Na primer, namen pobude Street Spectra je bil kartirati in označiti vire javne razsvetljave po vsem svetu. Astrofiziki bi nato s pomočjo teh podatkov lahko izvedeli več o tem, kakšen je vpliv mestne ulične razsvetljave na okolje. V okviru programa ACTION Accelerator je bilo mogoče obravnavati tehnične izzive, poudariti potrebo po doseganju večje podatkovne pokritosti in ozaveščati o potencialnih težavah v zvezi z zasebnostjo podatkov, kot je tveganje, da bi prostovoljci pri nalaganju podatkov nenamerno poslali informacije o svoji lokaciji ali premikih. „To je samo en primer naših prizadevanj v podporo pobudam,“ je povedala Elena Simperl. „Različne pobude so zahtevale različne vrste ukrepanja.“ Drugi projekti, ki jih je podprl program ACTION Accelerator, so med drugim italijanski eksperiment, namen katerega je bil izmeriti sposobnost dreves, da absorbirajo onesnaženost zraka, pri čemer so državljani zbirali podatke prek inovativnih senzorjev, postavljenih znotraj mestnih gozdnih površin. Na Portugalskem se je izvedel popis rabe pesticidov in gnojil na domačih kmetijah in vrtovih. V vseh 16 pobudah je sodelovalo približno 1 200 državljanov prostovoljcev, ki so posredovali skoraj 245 000 fotografij in 7 600 zvočnih posnetkov.

Povečanje vloge ljudi

Ugotovitve v okviru projekta so zbrane v prosto dostopni zbirki orodij o znanosti za državljane, ki pomaga akademikom pri oblikovanju in uresničevanju projektov s področja znanosti za državljane, pri katerih se najbolje izkoriščajo razpoložljive tehnologije. Elena Simperl si želi še več raziskovalnega dela, ki bi bilo osredotočeno na uporabo digitalnih orodij za povečanje obsega projektov s področja znanosti za državljane in usposabljanje večjega števila skupin na tem področju. „Vem, da bi to koristilo več tisoč pobudam,“ sklene.

Keywords

ACTION, državljani, bootcamp, onesnaževanje, svetloba, pametni telefon, astrofiziki

Discover other articles in the same domain of application