CORDIS - EU research results
CORDIS

Citizen Science for Urban Environment and Health

Article Category

Article available in the following languages:

Обществено здраве: даване на права на гражданите да следят замърсяването в градовете

Финансираният от ЕС проект CitieS-Health поставя проблемите на гражданите в центъра на изследванията в областта на общественото здраве и градската среда. Резултатите подчертават ползите от ангажирането на местните общности.

Society icon Society

Животът в града може да се характеризира с лесен достъп до възможности за заетост, културни дейности и транспортни връзки, но може да носи и някои недостатъци. Градската среда често се характеризира с по-високи нива на замърсяване на въздуха и шум в сравнение със селските райони и обикновено има по-малко зелени площи. „За да проучим правилно въздействието на градската среда върху здравето, трябва да можем да оценим личното излагане на тези рискови фактори“, обяснява координаторът на проекта CitieS-Health (Citizen Science for Urban Environment and Health) Ксавие Басаганя от Института за глобално здраве в Барселона, Испания. „Това може да се окаже трудно за измерване от самите учени. Трябва да се вземе предвид и важна информация като физическа активност или други лични навици“. Признаването на това предизвикателство доведе до по-голямо участие на гражданите в научните проекти за градовете през последните няколко години, като обществеността беше призована да участва в кампании за следене на качеството на въздуха или шума. „Смятахме обаче, че гражданската наука не е използвана пълноценно за оценяване на връзката между експозицията на околната среда и здравето“, казва Басаганя. „Това беше основната цел на CitieS-Health.“

Ангажиране на гражданите

Стартиран през януари 2019 г., проектът CitieS-Health премина през пет европейски града. Във всеки беше стартирано различно проучване, фокусирано върху тема, свързана със здравето и градската среда: замърсяване на въздуха, изгаряне на биомаса, шумово замърсяване, промишлено замърсяване и градски дизайн. В Барселона гражданите помогнаха за изготвянето на проучване за това как замърсяването може да повлияе на психичното здраве. Около 300 граждани предоставиха около 2 500 измервания на познавателните способности и благосъстоянието в различни дни. Те бяха сравнени с концентрациите на замърсяване на въздуха, за чието отчитане гражданите помогнаха със своите лични събирателни тръби за азотен диоксид. В Лука, Италия, проучване сред 1 025 жители в долината Серкио доведе до решението за фокусиране върху хроничното бъбречно заболяване. Към днешна дата са интервюирани 367 жители относно тяхната професия, хранителен режим и начин на живот, а 353 са дарили биологични проби. Други проучвания разглеждат въздействието на шума върху здравето (Любляна, Словения) и изгарянето на биомаса и здравето (Амстердам, Нидерландия), както и връзките между възприятията за качеството на околната среда, физическата активност и стреса (Каунас, Литва). „Във всеки от тези градове учените се радваха на силно взаимодействие с гражданите чрез провеждане на семинари, срещи и проучвания“, отбелязва Басаганя. „Гражданите бяха ангажирани във всички фази на проучванията, включително в решаването на изследователските въпроси. Това помогна да се гарантира социалната значимост на всяко проучване и резултатите да станат по-разбираеми“.

Насърчаване на по-нататъшното участие

Срокът на действие на CitieS-Health е до юни 2022 г., а Басаганя и екипът му все още анализират и обсъждат постъпващите данни. Въпреки това се появяват някои предварителни резултати: в проучването в Барселона е открита връзка между нивата на замърсяване на въздуха и ефективността на вниманието и получения стрес. Във всеки случай се подчертава значението на участието на гражданите във всички етапи на проучването. „Участието на гражданите направи тези пилотни проекти по-подходящи за нуждите на местната общност, предостави информация, която подобри дизайна на проучванията, и ни помогна да съобщим резултатите“, добавя Басаганя. „Става дума за сближаване на науката и обществото“. Проектът разработи онлайн интерактивен инструментариум за граждански науки, който помага на проектите да се ангажират с общностите и да решават въпроси от общ интерес. Инструментариумът съдържа примери и ресурси от проекта, както и съвети за разработване на граждански проучвания и събиране на данни. „Уебсайтът на проекта съдържа и раздел, чрез който всеки, който работи по проекти с участие, може да предложи нови начини за ангажиране на гражданите в научната сфера“, казва Басаганя. „Също така планираме да публикуваме документ за придобитите знания от проекта CitieS-Health. Надяваме се, че всичко това ще бъде полезно за предстоящи проекти за гражданската наука“.

Keywords

CitieS-Health, градски, замърсяване, промишлен, въздух, здраве, биомаса, начин на живот

Discover other articles in the same domain of application