Skip to main content
European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

Results Pack

Article available in the following languages:

Građanska znanost: Nadahnjujući primjeri uključivanja društva za program Obzor Europa

Građanska znanost, u kojoj građani surađuju sa znanstvenicima u području istraživanja i inovacija, ima potencijal poboljšati izvrsnost i učinak istraživanja te produbiti odnos između znanosti i društva. U ovoj brošuri Results Pack predstavljeno je 12 projekata financiranih sredstvima EU-a u okviru kojih se razvijaju dobre prakse, ali i izgrađuju kapaciteti i mreže potrebni za poticanje uspješne suradnje s građanima diljem Europe.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Society icon Society
Health icon Health

Prioritet politike obnovljenog Europskog istraživačkog područja jest poboljšati interakciju između sustava istraživanja i društva u cjelini. U Paktu za istraživanje i inovacije u Europi, koji je u studenome 2021. donijelo Vijeće EU-a, utvrđena je društvena odgovornost kao jedno od glavnih načela. Uključivanje građana u osmišljavanje i provedbu politika istraživanja i inovacija može poboljšati kvalitetu ishoda istraživanja i učinak financiranja te pomoći u izgradnji povjerenja i razumijevanja između znanosti i društva.

Suradnja i zajedničko stvaranje

U prošlosti je dio Znanost s društvom i za društvo u okviru programa Obzor 2020. podržavao sudjelovanje društva i znanost građana. Kroz taj je dio programa 25 projekata primilo 65 milijuna EUR. Tim su se projektima pomicale granice uključivanja građana u bavljenje znanošću i inovacijama, izgradili dokazi pozitivnih utjecaja te utvrdili temelji dobre prakse. U okviru projekata građani su bili uključeni u sve faze istraživanja i inovacija, od razvoja planova i metoda do prikupljanja i analiziranja podataka te praćenja i evaluiranja aktivnosti. Danas program Obzor Europa predstavlja promjenu prema suradničkim oblicima istraživanja i inovacija: u programu se na prvo mjesto stavljaju zajedničko osmišljavanje i zajedničko stvaranje te se očekuje da će imati učinak kroz zajedničko stvaranje s građanima i krajnjim korisnicima. Podnositelje prijava potiče se da u obzir uzmu prakse otvorene znanosti i uključe građane i društvo u svoju metodologiju jer je taj aspekt dio procesa evaluacije. Posebne smjernice o uključivanju društva možete pročitati u Vodiču za program Obzor Europa. Nadalje, uključivanje građana i društva integrirano je u „klastere” programa Obzor Europa i misije EU-a posvećene rješavanju globalnih izazova stavljanjem potreba građana u središte istraživačkih ciljeva. To odražava priznanje da uspjeh u istraživanjima u Europi ovisi o detaljnoj i visokokvalitetnoj uključenosti te optimalnom iskorištavanju sposobnosti i inteligencije društva. Stoga je ključno podići svijest o dobrim praksama, mrežama stručnjaka i izvorima znanja. U ovoj brošuri Results Pack navode se pojedinosti o 12 nadahnjujućih projekata uključivanja građana i društva podržanih u okviru programa Obzor 2020., a u kojima se prikazuje kako uključivanje građana i društva može pridonijeti programu Obzor Europa na niz različitih načina. Odabrani projekti prikazuju širinu disciplinarnih područja i inovativnih tema u kojima ovaj način istraživanja i inovacija može imati svoju ulogu, uz istodobno pružanje poticaja zainteresiranima za primjenu bespovratnih sredstava programa Obzor Europa. U ovaj paket uključeni su projekti ACTION, CitieS-Health i D-NOSES u okviru kojih su razvijeni alati i metodologije za pomoć građanima u borbi protiv glavnih oblika onečišćenja ili klimatskih promjena općenito u njihovim lokalnim okruženjima. Projektom InSPIRES razvijeni su modeli za uključivanje dionika u projekte istraživanja i inovacija u cijelom rasponu područja kroz znanstvene centre, dok su se drugi projekti bavili određenim domenama, primjerice projekti CHERRIES usredotočen na zdravstvenu skrb i GRECO usredotočen na solarnu energiju. Projekt DITOs ističe se zbog svojeg dalekosežnog raspona kroz prilagođen pristup uključivanju, dok su u projektu WeCount u prikupljanje prometnih podataka bili uključeni građani u cilju oblikovanja novih prometnih politika. U okviru projekta SCALINGS istraživalo se kako se prakse zajedničkog stvaranja razlikuju od grada do grada i od zemlje do zemlje te pod kojim se uvjetima može proširiti opseg sudjelovanja javnosti. Projekt MICS posvećen je mjerenju utjecaja građanske znanosti. U brošuri možete pronaći i pojedinosti o platformi EU-Citizen.Science čvorištu za znanje i zajednicu za visokokvalitetnu razmjenu u području građanske znanosti, i o tome kako se projektom WeObserve poboljšava usklađenost između postojećih promatračnica građana i povezanih regionalnih, europskih i međunarodnih aktivnosti.