Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Dopasowanie potrzeb biznesu i rozwiązań w sektorach biogazu i zgazowania

Nowa cyfrowa platforma umożliwiająca kojarzenie partnerów otwiera nowe możliwości w zakresie współpracy pomiędzy dostawcami technologii biogazu i biometanu, podmiotami realizującymi projekty oraz inwestorami.

Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe
Energia

W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu DiBiCoo powstała bezpłatna platforma internetowa Biogas and Gasification Matchmaking Platform łącząca kraje importujące oraz eksportujące technologie związane z biogazem i biometanem, która stanowi bazę danych podmiotów działających w sektorach biogazu i zgazowania, a także oferuje funkcje kojarzenia przedsiębiorstw oraz bazę wiedzy na temat zgazowania. Narzędzie umożliwia rynkom w krajach rozwijających się i wschodzących importowanie zrównoważonych technologii biogazu i biometanu z terenu Europy. „Cyfrowa platforma opracowana w ramach projektu DiBiCoo stanowi doskonałe narzędzie ułatwiające nawiązywanie kontaktów między dostawcami technologii związanych z biogazem z całego świata, podmiotami realizującymi różnorodne projekty oraz inwestorami”, zauważa ekspert ds. bioenergii Dominik Rutz, przedstawiciel niemieckiej firmy WIP Renewable Energies będącej jednym z partnerów projektu DiBiCoo w wypowiedzi zacytowanej w informacji prasowej opublikowanej na portalu Bizcommunity.

Oszczędność czasu firm

Firmy mogą skorzystać z platformy w celu wyszukiwania profili czołowych podmiotów działających w sektorach biogazu i zgazowania. Użytkownicy mogą wyszukiwać przedsiębiorstwa pod kątem własnych potrzeb biznesowych, przeszukiwać je według kategorii lub odnajdywać je na mapie świata. Wybierając określoną kategorię dostawców technologii lub usług w zakresie biogazu i zgazowania użytkownicy mogą zapoznać się z profilami wszystkich firm zajmujących się wybraną dziedziną lub działających w danym sektorze. Dzięki platformie internetowej firmy oszczędzają czas poświęcony na poszukiwanie odpowiednich kandydatów. „Skutkiem wprowadzenia tego rozwiązania będzie skrócenie czasu poświęcanego przez dostawców technologii na badanie nowych rynków, a także przez podmioty odpowiedzialne za realizację projektów związanych z biogazem na poszukiwanie partnerów do współpracy przy ich wdrażaniu”, wyjaśnia Mieke Decorte, kierowniczka do spraw technicznych oraz projektów z ramienia Europejskiego Stowarzyszenia Biogazu w Belgii, jednego z partnerów projektu DiBiCoo.

Promowanie współpracy i wiedzy

Platforma posiada także dodatkową funkcję umożliwiającą przedsiębiorstwom prezentowanie swoich pomysłów biznesowych, a także zgłaszanie potrzeb oraz publikowanie ogłoszeń o możliwości współpracy z różnymi dostawcami rozwiązań. Zainteresowane strony mogą zawęzić zakres swoich poszukiwań nowych możliwości biznesowych wpisując dziedzinę zainteresowania – dostępny jest wybór między fermentacją beztlenową oraz zgazowaniem, mogą także określić region docelowy bądź wybrać konkretny kraj. „Platforma ułatwia znalezienie właściwego partnera do realizacji projektów w zakresie technologii biogazu i zgazowania, a także tworzy nowe możliwości biznesowe dla krajów importujących i eksportujących te technologie”, zauważa Wondwossen Bogale, ekspert zajmujący się energią odnawialną w inkubatorze start-upów technologicznych iceaddis działającym w Etiopii, który jest jednym z partnerów biorących udział w projekcie DiBiCoo. Ostatnim elementem platformy jest baza wiedzy zawierająca materiały źródłowe oraz informacje na temat biogazu oraz zgazowania. Wyselekcjonowana lista źródeł pierwotnych pozwala na zdobywanie wiedzy na temat biogazu, biometanu, technologii, wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, instrumentów finansowych, w tym oferty Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Światowego, a także opublikowanych badań i sprawozdań dotyczących Unii Europejskiej. Znajdują się tam również sprawozdania omawiające technologie biogazu i zgazowania w Europie, możliwości eksportu, europejskie regulacje i uwarunkowania prawne, a także rynki biogazu i możliwości finansowania w Argentynie, Etiopii, Ghanie, Indonezji i RPA. W arkuszach informacyjnych znajdują się opisy najważniejszych aspektów działania biogazowni, takich jak surowce, komory fermentacyjne, pompy, rury czy zawory. Europa jest światowym liderem w dziedzinie biogazu, a także czołowym producentem biometanu na świecie. Celem projektu DiBiCoo (Digital Global Biogas Cooperation) jest wspieranie szybkiego rozwoju europejskiej branży biogazu i biometanu poprzez usprawnianie eksportu związanych z nimi technologii z Europy do krajów rozwijających się i wschodzących. Więcej informacji: strona projektu DiBiCoo

Słowa kluczowe

DiBiCoo, biogaz, zgazowanie, biometan, dostawca technologii

Powiązane artykuły