CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

W drodze do czołowej pozycji Europy w dziedzinie superkomputerów

Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC) skupia europejskie zespoły i zasoby, by zapewnić Europie czołową pozycję w światowym wyścigu w dziedzinie superkomputerów. W najnowszej broszurze CORDIS Projects Info Pack przedstawiamy dziewięć projektów mających na celu promowanie energooszczędnych i ekologicznych komputerów oraz wspieranie dążeń do niezależności technologicznej Europy.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Gdy każdego dnia sprawdzamy najnowszą prognozę pogody, umawiamy się na wizytę u lekarza lub zastanawiamy się, jak możemy ograniczyć swój ślad węglowy, nie myślimy o superkomputerach – wydaje nam się, że nie mają żadnego wpływu na nasze codzienne życie. Nie ma jednak nic bardziej mylnego! W rzeczywistości nawet w chwili, w której czytasz te słowa, superkomputery zmieniają nasze życia na lepsze. Te wyjątkowe maszyny odgrywają niezwykle istotną rolę w przewidywaniu ekstremalnych warunków pogodowych, odkrywaniu nowych leków, przyspieszaniu diagnostyki i leczenia chorób, a także opracowywaniu bardziej ekologicznych produktów. W całej Europie nie ma jednak kraju, który byłby w stanie samodzielnie zbudować światowej klasy superkomputer, by realizować tego rodzaju projekty i działania. Ten fakt doprowadził do powstania Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC skupiającego 31 państw europejskich, trzech partnerów prywatnych oraz Unię Europejską, dzięki któremu Europa stanie się potęgą w dziedzinie superkomputerów i obliczeń wielkiej skali.

Rozwój technologii oraz umiejętności w Europie

Obecnie na terenie Europy działa pięć superkomputerów zbudowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC – w Bułgarii, Czechach, Finlandii, Luksemburgu oraz w Słowenii. Kolejne trzy maszyny tego typu są instalowane we Włoszech, w Portugalii oraz w Hiszpanii, a budowa kolejnych rozpocznie się w najbliższej przyszłości. Poza wspieraniem rozwoju superkomputerów w całej Europie Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC przewiduje inwestycje w badania mające na celu rozwój technologii i umiejętności w zakresie obliczeń wielkiej skali (ang. high-performance computing, HPC), co pozwoli na ograniczenie uzależnienia Europy od zagranicznych producentów i twórców rozwiązań. W specjalnym wydaniu broszury Projects Info Pack Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC przedstawia dziewięć projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które przyczyniają się do osiągnięcia niezależności technologicznej i cyfrowej przez Europę, jednocześnie zapewniając jej czołową pozycję w dziedzinie superkomputerów oraz promowania ekologicznych technologii komputerowych. Przedstawione projekty stanowią przykłady realizacji trzech głównych celów tego wspólnego przedsięwzięcia – opracowania innowacyjnych oraz zrównoważonych technologii obliczeń wielkiej skali, tworzenia dostępnych dla użytkowników publicznych i prywatnych aplikacji, algorytmów i oprogramowania przeznaczonych do uruchamiania na superkomputerach, a także rozwoju umiejętności niezbędnych w celu szerszego wykorzystania superkomputerów w Europie. Projekt HPCQS zakłada integrację symulatorów kwantowych z klasycznymi superkomputerami, aby przygotować Europę na przyszłość, w której komputery kwantowe będą odgrywały znacznie ważniejszą rolę niż obecnie. Zespół projektu EPI SGA2 pracuje nad nowatorskimi i energooszczędnymi procesorami i akceleratorami, aby zapewnić Unii Europejskiej dostęp do najlepszych na świecie technologii na potrzeby superkomputerów. Rozwiązania programowe opracowane w ramach projektu HEROES pomogą użytkownikom w przesyłaniu złożonych zapytań o symulacje do centrów danych wykorzystujących superkomputery, co pozwoli im opracowywać bardziej energooszczędne produkty. Zespół projektu LIGATE skupia się na dziedzinie informatyki stosowanej, opracowując proces, który pozwoli na znaczące skrócenie czasu poszukiwania skutecznych substancji leczniczych w celu leczenia chorób. Według autorów projektu pozwoli to na skrócenie wieloletnich poszukiwań do zaledwie kilku dni. Celem projektu MICROCARD jest z kolei pomoc pacjentom z zaburzeniami rytmu serca – badacze pracują nad oprogramowaniem, które rozwiąże problemy obecnych numerycznych modeli elektrofizjologicznych stosowanych w celu lepszego zrozumienia i leczenia tych schorzeń. Dzięki projektowi NextSim podmioty reprezentujące przemysł lotniczy i kosmiczny mogą skorzystać z możliwości superkomputerów w celu przyspieszenia rozwiązywania problemów w czasie badań, rozwoju oraz testów projektów samolotów nowej generacji. W ramach projektu EUROCC powstają z kolei krajowe punkty kompleksowej obsługi promujące technologie obliczeń wielkiej skali oraz ułatwiające dostęp do superkomputerów przedstawicielom wielu branż w Europie. Zespół projektu FF4EuroHPC oferuje wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wykorzystywać usługi obliczeń wielkiej skali w celu opracowywania innowacyjnych produktów i usług. Ostatni z przedstawianych projektów – EUMaster4HPC – skupiał się na opracowaniu nowego programu studiów magisterskich kształcących przyszłych europejskich ekspertów zajmujących się superkomputerami. Projekty realizowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia EuroHPC odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności w Europie oraz poprawie jakości życia jej mieszkańców. Więcej informacji: broszura Projects Info Pack strona internetowa Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali

Słowa kluczowe

Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC, superkomputer, wysokowydajne systemy obliczeniowe, obliczenia wielkiej skali, HPC, Projects Info Pack

Powiązane artykuły