Skip to main content
European Commission logo print header

Next generation transparent solar windows based on customised integrated photovoltaics

Article Category

Article available in the following languages:

Innowacyjne okno słoneczne zapewni większą efektywność energetyczną

Okno SolarWin PV jest zarówno jak tradycyjnym oknem, jak i panelem słonecznym. Dodatkowo pełni też funkcję izolatora oraz generatora mocy.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Jeśli chodzi o osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. oraz ograniczenie zależności od paliw kopalnych, Europa musi rozwiązać problem budynków. Europejskie zasoby budowlane odpowiadają za 40 % całkowitego zużycia energii w UE oraz 36 % wszystkich emisji gazów cieplarnianych. Jeśli Europa ma zrealizować cele Europejskiego Zielonego Ładu, musi zadbać o to, by budynki były bardziej wydajne energetycznie. Dla finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu Solar-Win idealnym punktem do rozpoczęcia stosownych działań są okna. „Ilość ciepła, która przedostaje się do środka i na zewnątrz przez okno, przyczynia się do 25–30 % zużycia energii na ogrzewanie i chłodzenie w przeciętnym domu”, opowiada Victor Izquierdo, zastępca kierownika działu materiałów wykorzystujących energię słoneczną w www.irec.cat (IREC), ośrodku doskonałości w zakresie stosowanych nauk o energii, będącym jednym z głównych partnerów projektu. W ramach projektu nie tylko stworzono bardziej efektywne energetycznie okno, ale również przekształcono okna w źródło czystej energii. „Naszym głównym celem było wprowadzenie na rynek innowacyjnych okien fotowoltaicznych zdolnych do funkcjonowania zarówno jak tradycyjne okna, jak i działania jak panele słoneczne”, wyjaśnia Izquierdo. Ale, jak wiadomo, panele słoneczne nie są przejrzyste, więc niespecjalnie nadają się do wypełnienia budynku jasnym światłem słonecznym. „Właśnie pod tym względem nasze rozwiązanie okazało się prawdziwą gwiazdą”, dodaje Izquierdo. W przeciwieństwie do stosowanych obecnie rozwiązań okno SolarWin PV jest całkowicie bezbarwne, a do tego atrakcyjne wizualnie”.

Od światła do elektryczności

Mimo że okno to nie wygląda jak panel słoneczny, wytwarza energię w podobny sposób. Jest to możliwe dzięki innowacyjnej powłoce opracowanej przez PHYSEE, firmę zajmującą się zrównoważonymi technologiami. Powłoka ta gromadzi część światła wpadającego do pomieszczenia przez okno. Następnie przenosi zgromadzone światło w kierunku krawędzi okna wyłożonych elastycznym paskiem fotowoltaicznym na bazie selenku miedziowo-indowo-galowego, opracowanym przez firmę SunPlugged. Pasek ten przekształca światło w użyteczną energię elektryczną. Co więcej, okna zaprojektowano tak, by można je było zamontować zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach. Dzięki temu ich wykorzystanie wspiera unijną dyrektywę w spawie charakterystyki energetycznej budynków oraz inicjatywę Fala renowacji. „Każde konwencjonalne okno można łatwo zastąpić oknem SolarWin PV bez znaczącego wzrostu kosztów oraz bez konieczności wykonania dodatkowych prac integracyjnych”, zauważa. Według Izquierdo sukces projektu jest owocem sprawnej współpracy pomiędzy różnymi partnerami. „Poprzez połączenie okna PHYSEE opartego na inteligentnej technologii, elastycznych folii fotowoltaicznych SunPlugged, doświadczenia www.acciona.com (ACCIONA) w zakresie sektora budowlanego oraz wiedzy IREC w zakresie badań naukowych byliśmy w stanie szybko stworzyć rozwiązanie, które przyczyni się do dekarbonizacji Unii Europejskiej”.

Nowa ekologiczna technologia wytwarzania energii

Oprócz doprowadzenia realizacji rozwiązania SolarWin PV do etapu przedkomercyjnego twórcy projektu wsparli również rozwój produktów i rozwiązań każdego z partnerów projektu. Na przykład pomogli w optymalizacji procesu produkcyjnego SunPlugged, tak aby firma mogła wytwarzać własną technologię fotowoltaiczną na większą skalę i przy niższych nakładach finansowych. W trakcie realizacji projektu opracowano też wbudowaną w linię montażową nowoczesną technologię monitorowania procesów zgodną z koncepcjami Przemysłu 4.0. Technologię tę można wykorzystać do dalszego zwiększenia wydajności produkcji linii fotowoltaicznych, a także do zmniejszenia ilości odpadów przemysłowych. „Wynik netto naszych prac to zarówno wdrożenie nowej technologii wytwarzania ekologicznej energii, jak i zrównoważona metoda produkowania takiej technologii”, podsumowuje Izquierdo. Po zakończeniu projektu partnerzy pracują nad zwiększeniem skali produkcji i wprowadzeniem swoich rozwiązań na rynek.

Słowa kluczowe

Solar-Win, okno słoneczne, efektywność energetyczna, panel słoneczny, Europejski Zielony Ład, zasoby budowlane, dyrektywa w spawie charakterystyki energetycznej budynków, Fala renowacji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania