Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Rozwiązania na potrzeby zrównoważonej akwakultury w Oceanie Atlantyckim

Projekt AquaVitae wykorzystuje wiele narzędzi w celu zwiększenia produkcji uchowców, glonów oraz ostryg w Oceanie Atlantyckim. Wśród nich można wymienić między innymi warsztaty i badania ankietowe.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Stale rosnąca liczba ludności na świecie oraz potrzeba zapewnienia większego bezpieczeństwa żywnościowego zwiększają presję wywieraną przez ludzkość na światowe oceany. Akwakultura, czyli zasobooszczędny sposób produkcji żywności oceanicznej, pozwala na jej ograniczenie. Jeśli jednak akwakultura ma się stać bardziej zrównoważonym rozwiązaniem, musimy rozszerzyć jej zakres na organizmy niskotroficzne i wyjść poza hodowlę wyłącznie ryb. Niskotroficzne gatunki morskie – makroglony, ostrygi, małże, jeżowce, ogórki morskie i uchowce, stanowią niższe ogniwa łańcucha pokarmowego, a ich hodowla stanowi mniejsze obciążenie dla środowiska, mogą bowiem być hodowane w sposób, który nie powoduje powstawania odpadów i strat. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu AquaVitae prowadzi badania mające na celu zwiększenie zrównoważonej produkcji organizmów niskotroficznych w Oceanie Atlantyckim. W projekcie bierze udział 35 partnerów z Europy, obu Ameryk oraz z Afryki.

Budowanie społeczności zrównoważonej akwakultury

W ramach realizacji celu, jakim jest budowanie społeczności transatlantyckiej, zespół projektu AquaVitae wziął udział w obchodach Europejskiego Dnia Morza zorganizowanych we włoskiej Rawennie, gdzie uczestnicy zaprezentowali swoje działania na rzecz promowania zrównoważonej akwakultury dzięki wsparciu badań naukowych oraz współpracy między krajami. Obchody Europejskiego Dnia Morza to dwudniowe wydarzenie, które rokrocznie gromadzi europejską społeczność podmiotów związanych z morzem, umożliwiając omówienie spraw związanych z morzami i oceanami oraz promowanie wspólnych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki morskiej. Zespół projektu AquaVitae był jednym z 24 zespołów, które miały możliwość organizacji warsztatów w czasie obchodów EDM w Rawennie. Do organizatorów wpłynęło łącznie 70 wniosków o organizację zróżnicowanych wydarzeń. Warsztaty AquaVitae, które odbyły się 20 maja, były poświęcone globalnej współpracy dotyczącej nowych systemów żywnościowych w akwakulturze. W warsztatach w formie rozmów przy okrągłym stole prowadzonych przez dra Philipa Jamesa, przedstawiciela norweskiej spółki Nofima odpowiedzialnej za koordynację projektu AquaVitae, wzięło udział aż 50 uczestników. Dr James poprowadził dyskusję z udziałem pięciu badaczy projektu z Wysp Owczych, Francji, RPA oraz Hiszpanii. Jak czytamy w informacji prasowej opublikowanej na stronie internetowej projektu AquaVitae, wszystkie cztery kraje pracują nad tymi samymi technikami oraz zajmują się tymi samymi gatunkami niskotroficznymi, w tym glonami i uchowcami. Ze względu na fakt, że jednym z celów projektu jest wdrożenie nowych oraz udoskonalonych procesów akwakultury, prelegenci omówili zalety zintegrowanej akwakultury wielotroficznej. W tego rodzaju systemach produkty odpadowe wytworzone przez organizmy jednego gatunku są wykorzystywane jako pokarm dla innych organizmów. Dane zgromadzone w czasie warsztatów mogą pomóc partnerom projektu we wdrożeniu lub udoskonaleniu ich własnych systemów. „Nasi partnerzy z Republiki Południowej Afryki zainspirowali nas do zbudowania zbiorników do hodowli makroglonów na lądzie, jednak odtworzenie tych technik w Europie stanowiło pewne wyzwanie”, zauważa dr Sylvain Huchette, przedstawiciel firmy France Haliotis, jednego z partnerów projektu z Francji.

Informacje zwrotne na temat badań nad ostrygami

Partnerzy skupieni wokół projektu AquaVitae „pracują również nad opracowaniem protokołu dotyczącego zbierania nasion z morza oraz hodowli małych ostryg w stawach hodowlanych”, jak czytamy w sprawozdaniu opublikowanym na stronie organizacji Native Oyster Restoration Alliance. Aby uzyskać informacje zwrotne na temat znaczenia tych prac dla europejskich interesariuszy zaangażowanych w produkcję ostryg lub czerpiących z niej korzyści, w ramach projektu powstało krótkie internetowe badanie ankietowe, którego rezultaty zostaną przedstawione w ramach prezentacji wyników oraz postępów projektu AquaVitae (New species, processes and products contributing to increased production and improved sustainability in emerging low trophic, and existing low and high trophic aquaculture value chains in the Atlantic). Więcej informacji: strona projektu AquaVitae

Słowa kluczowe

AquaVitae, akwakultura, gatunki niskotroficzne, makroglony, ostrygi, omułki, małże, uchowce, Ocean Atlantycki, zintegrowana akwakultura wielotroficzna

Powiązane artykuły