Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zestaw narzędzi internetowych zapewni zrównoważony rozwój sektora akwakultury

W ramach inicjatywy wspieranej przez Unię Europejską powstał nowy system, którego celem jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju sektora hodowli ryb.

Żywność i zasoby naturalne

Akwakultura wyróżnia się jako sektor o dużych możliwościach w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i ogromnym potencjale wzrostu, co podkreślono w unijnej strategii „niebieskiego wzrostu”, w związku z czym od lat pozostaje w centrum uwagi. Według sprawozdania Europejskiego Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury (EUMOFA), w 2017 roku produkcja sektora akwakultury w Unii Europejskiej osiągnęła najwyższy w ciągu ostatnich dziesięciu lat poziom wynoszący 1,37 miliona ton, a całkowita wartość wzrosła do 5,06 miliarda euro. Pomimo tego, że niemal cała produkcja sektora akwakultury w Unii Europejskiej trafia na rynek wewnętrzny, wspólnota jest importerem netto produktów rybołówstwa i akwakultury, natomiast ich dostępność na rynku lokalnym jest w dużej mierze zależna od dostaw spoza UE. W obliczu spodziewanego dalszego wzrostu konsumpcji ryb i skorupiaków oraz zmiany klimatu wpływającej na łowiska i siedliska ryb wzrasta waga kwestii zrównoważonego rozwoju europejskiego sektora akwakultury. Finansowany przez Unię Europejską projekt TAPAS postanowił znaleźć rozwiązanie tego problemu, dostrzegając potrzebę opracowania spójnych i skutecznych ram regulacyjnych w celu wykorzystania pełnego potencjału sektora akwakultury. „Istniejące narzędzia, które branża akwakultury wykorzystuje w celu dokonywania dokładnych ocen zrównoważonego rozwoju, są często trudne do zrozumienia, co powoduje, że stają się nieprzystępne dla osób, do których są kierowane”, twierdzi prof. Trevor Telfer reprezentujący Uniwersytet w Stirling, który koordynuje realizowany projekt. Jak twierdzi również zacytowany w informacji prasowej opublikowanej na portalu „SeaWestNews” prof. Telfer: „Przepisy prawne oraz procesy licencyjne w Europie muszą stać się bardziej przejrzyste, powinny charakteryzować się lepszą komunikacją związaną z procesem podejmowania decyzji oraz sprawniejszymi ramami regulacyjnymi. Takie rozwiązania nie tylko przyczynią się do usprawnienia działalności samego sektora, ale pomogą również w poprawie postrzegania akwakultury przez opinię publiczną”. Z racji tego, że realizowany projekt dobiega końca, „zespół przygotowuje się do uruchomienia zestawu narzędzi Aquaculture Toolbox – internetowego systemu wspomagania decyzji, w ramach którego użytkownicy będą mogli skorzystać z narzędzi i wytycznych opracowanych w ramach projektu”, dodaje. „Nasz zespół włożył wiele pracy w to, by narzędzie Aquaculture Toolbox było przystępne i łatwe do zrozumienia dla wielu użytkowników zajmujących się planowaniem, pracowników sektora oraz decydentów politycznych”.

Studia przypadków

W celu opracowania zestawu narzędzi zespół skupiony wokół projektu TAPAS wykorzystał dane zebrane w trakcie prac terenowych, bieżącego monitoringu i obserwacji Ziemi. Studia przypadków zrealizowane we Francji, Grecji, na Węgrzech, w Irlandii, na Malcie, w Norwegii, Szkocji i Hiszpanii pozwoliły na sprawdzenie oraz potwierdzenie skuteczności podejść wypracowanych przez zespół, co umożliwiło zapewnienie rzetelności naukowej i niezawodności narzędzi dostarczanych przedstawicielom sektora. Studia przypadków objęły różne gatunki, takie jak łosoś, pstrąg, labraks, dorada, ostrygi i omułki, a także środowiska słodkowodne i morskie. Zakończenie projektu TAPAS (Tools for Assessment and Planning of Aquaculture Sustainability) zostało zaplanowane na pierwsze miesiące 2020 roku. Partnerzy skupieni wokół projektu mają nadzieję, że narzędzia poprawią skuteczność i przejrzystość licencjonowania akwakultury w Europie. Jak mówi prof. Telfer: „Przyszłość europejskiej akwakultury zależy od możliwości zagwarantowania zrównoważonego rozwoju tego sektora. Dzięki naszym narzędziom europejski sektor akwakultury może nadal się rozwijać i realizować swój potencjał w zakresie zrównoważonego »niebieskiego wzrostu«, co przyniesie korzyści wszystkim krajom Europy”. Więcej informacji: strona projektu TAPAS

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły