CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Geothermal Emission Control

Article Category

Article available in the following languages:

Ważna nowinka w dziedzinie energetyki geotermalnej

Najbardziej kompleksowe i aktualne podejście do problemu emisji wynikających z wytwarzania energii ze źródeł geotermalnych przybliża nas o krok do gospodarki niskoemisyjnej.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Pomimo że projekty geotermalne i wytwarzanie energii są stosunkowo ekologicznymi i czystymi przedsięwzięciami, elektrownie geotermalne są źródłem znaczących ilości emisji dwutlenku siarki, dwutlenku węgla oraz siarkowodoru (H2S). Bazując na sukcesie projektu CarbFix, którego realizacja niedawno dobiegła końca, zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu GECO zaprezentował kompleksowe rozwiązanie w zakresie ograniczania emisji gazów w sektorze geotermii.

Ograniczanie, wychwytywanie, magazynowanie i przetwarzanie emisji

Konsorcjum projektu GECO zajmuje się wdrażaniem obiecującej technologii mineralnej sekwestracji dwutlenku węgla, która umożliwia redukcję emisji CO2 z elektrowni geotermalnych w trwały i bezpieczny sposób. Celem tego przedsięwzięcia jest wychwytywanie gazów poprzez rozpuszczanie ich w wodzie pochodzącej z elektrowni, a następnie wprowadzanie nasyconej gazem wody z powrotem do zbiornika geotermalnego, gdzie nastąpi proces mineralizacji. Zespół opracował nowe i dokładniejsze narzędzia modelowania, które pozwalają na przewidywanie wyników reakcji zachodzących pod powierzchnią ziemi w reakcji na wymuszony przepływ płynu. Możliwość wychwytywania gazu w celu jego ponownego wykorzystania opierała się na oczyszczaniu strumienia na drugim etapie dzięki procesowi nazywanemu oczyszczaniem aminowym gazów resztkowych, a także procesów wypalania i czyszczenia. Dzięki nim powstaje strumień CO2 charakteryzujący się stężeniem H2S mniejszym niż 1 ppm. Skutkiem wdrożenia tej technologii jest bardziej konkurencyjna cenowo energia ze źródeł geotermalnych charakteryzująca się mniejszym poziomem ryzyka środowiskowego, optymalizacja produkcji oraz powstanie przewodnika w zakresie komercjalizacji produktów ubocznych składowanych emisji, które mogą znaleźć zastosowanie między innymi w sektorze materiałów budowlanych.

Jak najlepiej wykorzystać wyzwania?

Podejście powstałe w ramach projektu GECO zostało opracowane z myślą o czterech różnych zbiornikach w kilku krajach Europy – wysokotemperaturowym zbiorniku bazaltowym w Islandii, wysokotemperaturowym zbiorniku gnejsowym we Włoszech, wysokotemperaturowym zbiorniku metamorficznym w Turcji i niskotemperaturowym zbiorniku osadowym na terenie Niemiec.

Kontrola jakości i komercjalizacja tuż za rogiem

Można odnieść wrażenie, że tajemnicą sukcesu projektu była jego wielodyscyplinarność oraz udział 18 partnerów z całej Europy, a także stworzenie zróżnicowanych zespołów ekspertów. „Duch współpracy panujący w naszym konsorcjum, skuteczne stawianie czoła niepowodzeniom i wyzwaniom, a także otwartość na dzielenie się wiedzą w ramach naszego zespołu – to właśnie te kwestie przełożyły się na sukces projektu GECO”, twierdzi Amel Barich, dyrektor ds. komunikacji i kierownik projektu. W tym roku zespół GECO rozpoczyna kampanie demonstracyjne w wybranych przez siebie zakładach. „To niezwykle ważny rok dla naszego projektu – sprawdzimy w praktyce rozwiązania wypracowane przez ostatnie lata”, wyjaśnia Barich. „Zajmujemy się również aspektem biznesowym opracowując strategię wykorzystania wyników oraz uzasadnienie biznesowe projektu GECO”.

Słowa kluczowe

GECO, emisja gazów, energia geotermalna, energetyka geotermalna, wychwytywanie gazu, ponowne wykorzystanie gazu, niska emisyjność, CO2

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania