Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the following languages:

Wspieranie rozwoju sektora energii geotermalnej w Europie

Energia geotermalna jest niemal nieograniczonym źródłem energii odnawialnej. Jest uniwersalna i niezawodna, nie jest też zależna od warunków pogodowych. Sprawia to, że jest ona ważnym zasobem, który może pomóc Europie stać się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Rozpad promieniotwórczy w jądrze Ziemi wytwarza ciągłe ciepło przekraczające 5 000 °C. Promieniując na zewnątrz od jądra, ciepło to ogrzewa skały, wodę oraz gaz w geomateriale, z którego składa się nasza planeta. Podgrzewane w ten sposób gejzery i gorące źródła są źródłem energii geotermalnej, jednak większość tego ciepła gromadzi się w zamkniętych przestrzeniach, wypełniając je suchym ciepłem, do którego można uzyskać dostęp, robiąc odwierty i wprowadzając do nich wodę, która następnie jest uwalniana w formie pary. Cele Europejskiego Zielonego Ładu obejmują transformację ekologiczną, w której ważną rolę może odegrać energia geotermalna, będąca lokalnym, stale dostępnym źródłem. Czyni ją to doskonałym kandydatem do dołączenia do pakietu energii odnawialnej.

Wsparcie europejskich inicjatyw badawczych ukierunkowanych na łatwo dostępne ciepło

Energia geotermalna to opłacalne i odnawialne źródło energii, które można wykorzystywać zarówno do wytwarzania ciepła, jak i jako podstawowe źródło energii elektrycznej. W maju 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU, plan działania mający zmniejszyć wahania na rynku energii w Europie poprzez ograniczenie zależności od importu paliw kopalnych. W ramach tego planu podejmowane są nowe inicjatywy oraz środki mające wspierać szybszą transformację ekologiczną. Energia geotermalna odegra ważną rolę w tych działaniach. Przewiduje się, że to odnawialne źródło energii zostanie powszechnie włączone do nowoczesnych regionalnych i miejskich systemów ogrzewania. Przyczyni się to do dalszego rozwoju koniecznego sprzętu i procesów, co wymaga dostępu do finansowania w celu zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań w tej dziedzinie.

Przełomowe projekty

Dziesięć projektów opisywanych w niniejszej broszurze Results Pack powstało dzięki ciągłemu wsparciu Komisji Europejskiej dla badań naukowych i innowacji ukierunkowanych na rozwój sektora geotermalnego. W ramach tych projektów przedstawiono analizę różnych aspektów związanych z rozwojem projektów geotermalnych oraz rozwiązania mające na celu powszechniejsze wykorzystanie źródeł geotermalnych do wytwarzania ciepła i energii. Skuteczność operacyjna elektrowni geotermalnych zależna jest od właściwości fizycznych i chemicznych płynów geologicznych. Zespół projektu REFLECT analizuje te kwestie, zaś zespół projektu GEOPRO gromadzi nowe dane na temat właściwości płynów geologicznych. Kwestie środowiskowe związane z wdrożeniem energii geotermalnej w Europie są rozwiązywane przy użyciu zestawu narzędzi służących do oceny wpływu w trakcie cyklu użytkowania, która podkreśla potencjał i korzyści danego rozwiązania. Zestaw ten opracowali naukowcy z projektu GEOENVI. Z kolei plany zespołu projektu GEORISK pozwolą na opracowanie w całej Europie programów łagodzenia ryzyka związanego z projektami geotermalnymi, dostosowanych do istniejących potrzeb na szczeblu krajowym lub unijnym. Chcąc ograniczyć emisje gazów cieplarnianych, badacze z projektu GECO opracowują kompleksowe rozwiązanie do zarządzania emisją gazów w elektrowniach geotermalnych. Wiercenie jest często najdroższym elementem danej inwestycji. Sytuację tę mają zmienić innowacyjne systemy wykonywania odwiertów opracowane przez twórców projektu Geo-Drill. Pozyskanie przestrzeni koniecznej do stworzenia stanowiska odwiertowego jest też problemem, z którym boryka się wiele europejskich miast, szczególnie ze względu na zabytkowe budynki. W związku z tym zespół projektu GEO4CIVHIC oferuje dostosowane rozwiązania geotermalne umożliwiające funkcjonowanie w środowisku miejskim. Tam, gdzie stanowiska pozyskiwania energii geotermalnej już istnieją, badacze z projektu MEET maksymalizują wykorzystanie instalacji i planują wydobycie zasobów w strukturach geologicznych, które obecnie nie są wystarczająco eksploatowane. Natomiast dla naukowców z projektu GEOTHERMICA kluczem jest współpraca, dlatego też wspólnie pracują nad przyspieszeniem wdrożenia energii geotermalnej, przy czym międzynarodowe projekty otrzymują zarówno dofinansowanie krajowe, jak i wsparcie finansowe z programu Horyzont 2020. Projekty te promują innowacyjność, współpracę i synergię. Ostatni zaś projekt, SU-DG-IWG, poświęcony jest koordynacji europejskich badań naukowych w celu przyspieszenia wdrażania technologii geotermalnej.