Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Pilotażowy zakład wychwytywania dwutlenku węgla toruje drogę do Europy neutralnej pod względem emisji CO2

Zespół wspieranego przez Unię Europejską projektu uruchomił w Norwegii pilotażowy zakład wychwytywania CO2. Dzięki takim rozwiązaniom Unia sprawniej przekształci się w nowoczesną, konkurencyjną i posiadającą wiele zasobów gospodarkę o zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku.

Zmiana klimatu i środowisko
Energia

Unia Europejska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Dzięki neutralności klimatycznej stanie się ona pierwszym kontynentem o zerowej emisji CO2 netto. Zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu ACCSESS chce wcielić te plany w życie, opracowując możliwą do powielenia technologię wychwytywania, składowania i utylizacji dwutlenku węgla (ang. carbon capture, utilisation and storage, CCUS). CCUS to ważne rozwiązanie ograniczające emisje. Umożliwia wychwytywanie emisji CO2 i wykorzystanie ich do produkcji obiektów takich jak materiały budowlane lub przechowywanie na stałe głęboko pod powierzchnią ziemi. W szczególności twórcy projektu ACCSESS obniżą emisje i przyczynią się do stworzenia produktów neutralnych klimatycznie. Zespół opracuje bezpieczny, atrakcyjny cenowo, adaptowalny i możliwy do powielenia system CCUS skierowany do trzech sektorów przemysłowych: sektora produkcji masy celulozowej i papieru, sektora przekształcania odpadów na energię oraz sektora produkcji cementu. Wszystkie oferowane rozwiązania wydatnie pomogą w usuwaniu CO2.

Pilotażowy plan przyspieszenia wdrożenia CCUS

Dodatkowo w ramach projektu zademonstrowane zostanie opłacalne wychwytywanie i wykorzystanie CO2 w zakładach przemysłowych. Pierwszy kamień milowy już osiągnięto: uruchomiono zakład wychwytywania CO2 firmy Hafslund Oslo Celsio w norweskim mieście Klemetsrud. Hafslund Oslo Celsio to największy norweski dostawca systemów ciepłowniczych. Otworzenie pilotażowego zakładu było możliwe dzięki technologii CCUS opracowanej przez partnera projektu, włoską firmę Saipem. Innowację tę uznano za wiodącą technologię projektu. Partnerzy projektu ukończyli wszystkie konieczne modyfikacje w zakładzie, by móc pracować z technologią przeznaczoną dla rozwiązań związanych z CO2. Zespół zajmie się też optymalizacją wszystkich parametrów. Pilotażowy zakład już teraz wychwytuje CO2. „To naprawdę ekscytujące, że zespół projektu ACCSESS może rozpocząć pilotażowe testy tej przyjaznej dla środowiska technologii wychwytywania po zaledwie roku”, zauważa koordynatorka projektu Kristin Jordal z norweskiej firmy SINTEF Energy Research w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej projektu. „Jest to możliwe dlatego, że firma Hafslund Oslo Celsio pozwoliła nam skorzystać z jej mobilnego systemu do przeprowadzania testów pilotażowych”.

Kolejne pilotażowe projekty eliminujące CO2

Po zakończeniu kampanii testowej pilotażowy zakład zostanie przeniesiony do norweskiego centrum technologicznego w Mongstad. Zostanie on włączony do absorbera z wirującym wypełnieniem opracowanego przez partnera projektu, polską firmę PROSPIN. To kolejna faza rozwoju tej technologii, kulminacyjna faza komercjalizacji modułowego i szybkiego produktu, który łatwo zbudować. Testowe kampanie związane z wychwytywaniem CO2 będą realizowane w celulozowni Stora Enso w szwedzkim mieście Skutskär oraz w zakładzie produkcji cementu HeidelbergCement w polskiej miejscowości Górażdże w latach 2023–2024. Na drodze do neutralnej klimatycznie Europy twórcy projektu ACCSESS (Providing access to cost-efficient, replicable, safe and flexible CCUS) usprawnią integrację systemów wychwytywania CO2 w instalacjach przemysłowych, jako że rozwiązanie to jest kluczowe dla przyspieszenia wdrożenia technologii CCUS, wprowadzenia pełnego łańcucha CCUS oraz angażowania i informowania interesariuszy na temat CCUS. Projekt dobiegnie końca w kwietniu 2025 roku. Więcej informacji: strona projektu ACCSESS

Słowa kluczowe

ACCSESS, wychwytywanie, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla, CCUS, CO2, neutralny klimatycznie, emisje

Powiązane artykuły