European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Wprowadzanie eksperymentalnej technologii energii fal na rynek

Po zdobyciu wsparcia dla swoich nowych technologii pozyskiwania energii z fal dwa przedsiębiorstwa weryfikują ich osiągi i możliwości dzięki symulacjom oraz badaniom w zbiornikach.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Energia fal to forma energii odnawialnej pozyskiwanej z ruchu fal morskich. Jej wyjątkowy charakter polega na tym, że sama w sobie mogłaby z łatwością zaspokoić całkowite zapotrzebowanie świata na energię elektryczną, z kolei Europa dysponuje doskonałymi możliwościami wykorzystywania tego rodzaju energii dzięki długiej linii brzegowej Oceanu Atlantyckiego. Dzięki temu może skutecznie stawać w szranki z innymi konkurentami w wyścigu do komercjalizacji technologii energii fal. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt EuropeWave wspiera dążenia do osiągnięcia opłacalności i rentowności tego źródła energii, gromadząc blisko 20 milionów euro na zakup najbardziej obiecujących rozwiązań technologicznych od przedsiębiorstw w Europie oraz poza jej granicami. W tym celu zespół projektu przyjął podejście oparte na zamówieniach przedkomercyjnych, opracowane na podstawie koncepcji wykorzystanej po raz pierwszy przez Wave Energy Scotland. Ten innowacyjny i wieloetapowy model zostanie wykorzystany w celu wyboru, oceny oraz zapewnienia finansowania najbardziej obiecujących technologii. Podczas ostatniego etapu, którego realizacja została zaplanowana na 2025 rok, trzy najlepsze technologie zostaną przetestowane w rzeczywistych warunkach morskich w ośrodku energii morskiej EMEC w Szkocji oraz dzięki platformie energii morskiej BiMEP w Hiszpanii.

Dwa przedsiębiorstwa prezentują swoje osiągnięcia

Australijskie przedsiębiorstwo Bombora Wave Power jest jednym z siedmiu beneficjentów kontraktów przyznanych w ramach pierwszego etapu projektu. Firmie udało się przeprowadzić skuteczne testy zbiornikowe systemu pływających fundamentów, który łączy technologię mWave z turbiną wiatrową na jednej pływającej platformie morskiej. Opracowana przez firmę technologia mWave pozwala na przetwarzanie energii fal w energię elektryczną. Rozwiązanie pozwala na wykorzystanie olbrzymich ilości energii fal w celu wytwarzania przyjaznej dla środowiska, niezawodnej i konkurencyjnej cenowo energii odnawialnej na potrzeby komercyjne. Kolejnym przedsiębiorstwem, które rozpoczęło testy swojego urządzenia wytwarzającego energię z fal Blue Horizon, umożliwiającego osiągnięcie mocy aż 250 kW, jest szkocka firma Mocean Energy. Obecnie firma przeprowadza zaplanowane na 8 dni testy w obiekcie należącym do Uniwersytetu w Edynburgu, w ramach których zostaną sprawdzone modele urządzenia wykonane w mniejszej skali techniką obróbki przyrostowej. Blue Horizon to urządzenie wykorzystujące energię fal morskich w celu dostarczania energii elektrycznej społecznościom zamieszkującym wyspy oraz odległe tereny. „Celem naszych testów jest weryfikacja modeli obliczeniowych oraz osiągów hydrodynamicznych naszego urządzenia o mocy 250 kW”, twierdzi Chris Retzler, założyciel i główny badacz firmy Mocean Energy, w wypowiedzi zacytowanej w informacji prasowej opublikowanej w czołowym serwisie poświęconym technologii i innowacjom – The Engineer. „Udało nam się zgromadzić ogromne ilości danych z działania w rzeczywistych warunkach dzięki naszemu prototypowemu urządzeniu Blue X o mocy 10 kW, które zostało skutecznie wdrożone w EMEC w zeszłym roku. Obecnie pracujemy nad rozwojem tego urządzenia do komercyjnego wariantu Blue Star o mocy 20 kW, które zapewni niezależne zasilanie szeregu urządzeń podwodnych, a także systemów kontroli i konserwacji. Urządzenie Blue Horizon o mocy 250 kW charakteryzuje się znacznie większymi rozmiarami – jest co prawda 2,5-krotnie dłuższe od rozwiązania Blue X, ale pozwoli na wytwarzanie 25-krotnie większej mocy”. Jak dodał Retzler: „Program testów pozwala nam wykorzystać dostępną wiedzę, a także dopracowywać i weryfikować nasze modele obliczeniowe z myślą o optymalizacji wytwarzania energii oraz zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości rozwiązania Blue Horizon na rzeczywiste warunki, które mogą występować w miejscach takich jak EMEC czy BiMEP. Na świecie nie istnieją obiekty, które byłyby lepiej dostosowane do naszych wymagań, a program testów i weryfikacji przebiega pomyślnie”. Projekt EuropeWave (Bridging the gap to commercialisation of wave energy technology using pre-commercial procurement) dobiegnie końca w maju 2026 roku. Więcej informacji: strona projektu EuropeWave

Słowa kluczowe

EuropeWave, fala, energia, energia fal, energia odnawialna, zbiornik, zamówienia

Powiązane artykuły