European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Na fali wznoszącej: urządzenie pływające może wytwarzać zieloną energię elektryczną

Projekt z dziedziny technologii energii oceanicznej, w ramach którego planuje się wykorzystanie mocy pływów morskich, doprowadził do wytworzenia energii elektrycznej podczas testów holowania.

Energia icon Energia

Wysiłki zmierzające do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych nie słabną ze względu na konieczność zaspokojenia rosnącego światowego zapotrzebowania na energię i złagodzenia skutków zmian klimatu. Zgodnie ze sprawozdaniem Międzynarodowej Agencji Energii udział źródeł odnawialnych w wytwarzaniu energii osiągnie 30% w 2022 r., w porównaniu z 24% w roku 2016. Chociaż energia pływów i fal ma obecnie jedynie niewielki udział w produkcji energii elektrycznej, źródła te są coraz częściej wykorzystywane w celu dywersyfikacji światowego zaopatrzenia w energię odnawialną. Hiszpańska firma zajmująca się tworzeniem systemów wykorzystujących energię pływów, Magallanes Renovables, testuje swoją platformę ATIR od 2017 r. w ramach finansowanego przez UE projektu OCEAN_2G. Firma dokonuje walidacji urządzenia drugiej generacji (2G) o mocy 2 MW w kontrolowanym środowisku morskim hiszpańskiej zatoki Vigo. Niedawno zawarła ona umowę z European Marine Energy Centre Ltd (EMEC) na kolejną fazę demonstracji prototypu energetycznego. Testy systemu podłączonego do sieci Alejandro Marques de Magallanes, prezes zarządu Magallanes Renovables, cytowany w komunikacie prasowym, powiedział: „Testowaliśmy nasze urządzenie tutaj, w Vigo, i cieszymy się, że udało nam się z powodzeniem wytworzyć energię elektryczną podczas testów holowania. Będziemy nadal optymalizować system, aby uzyskać więcej energii i zapewnić optymalne działanie urządzenia”. W tym samym komunikacie prasowym stwierdza się, że kolejne kroki będą polegać na holowaniu urządzenia o pełnej skali na szkockie Orkady. Wydajność operacyjna systemu zostanie następnie zademonstrowana na stanowisku do badań pływów EMEC podłączonym do sieci w Fall of Warness. Neil Kermode, dyrektor zarządzający EMEC, dodał w komunikacie prasowym: „Cieszymy się na powitanie Magallanes Renovables na Orkadach po sukcesie poprzednich testów w EMEC w 2014 r. Projekt ten jest kolejną pozytywną zmianą na rynku energii pływów, a rok 2018 będzie kolejnym pracowitym rokiem w naszym centrum testowym”. Jak zaznaczono w serwisie CORDIS, firma Magallanes Renovables „zaprojektowała, zbudowała i przetestowała platformę w skali 1:10 na otwartych wodach i na tym etapie finalizuje budowę pełnowymiarowego prototypu”. Trwający projekt OCEAN_2G (Second Generation technologies in ocean Energy) ma na celu przetestowanie, zatwierdzenie i wstępną certyfikację innowacyjnego rozwiązania platformy energetycznej wykorzystującej energię pływów o mocy 2 MW, a także przygotowanie jej do komercjalizacji. Na stronie internetowej Magallanes Renovables czytamy, że w projekcie zastosowano technologię pływającą bez żadnej zapory, bez konieczności stosowania konstrukcji lub słupów na dnie morza. Dzięki temu system może być zainstalowany w dowolnym miejscu na świecie. System charakteryzuje się niskimi kosztami utrzymania, „ponieważ umożliwia dostęp do platformy w celu kontroli, napraw lub wszelkich innych działań, z łodzi lub statku”. Więcej informacji: projekt OCEAN_2G

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły