Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Udostępnianie programów badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy najbardziej potrzebującym kobietom

Każdego roku na całym świecie raka szyjki macicy diagnozuje się u ponad 500 000 kobiet. Zespół finansowanego ze środków UE projektu PRESCRIP-TEC proponuje innowacyjną metodę przeprowadzania badań przesiewowych w kierunku tego schorzenia wśród kobiet z krajów o średnim dochodzie oraz nieuprzywilejowanych grup w Europie Wschodniej.

Zdrowie icon Zdrowie

Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) jest popularnym zakażeniem wirusowym przenoszonym głównie drogą płciową. Co więcej, zakażenie tym wirusem stanowi przyczynę niemal wszystkich przypadków nowotworów szyjki macicy. Co więcej, do przeszło 90 % zgonów w wyniku tego nowotworu dochodzi w krajach o niskim i średnim dochodzie. Rakowi szyjki macicy można w dużej mierze zapobiegać dzięki szczepieniom przeciwko wirusowi HPV i regularnym badaniom przesiewowym. „Jako zespół skupiamy się na popularyzacji badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy oraz zwiększania liczby przeprowadzanych testów w uboższych i trudno dostępnych miejscach, gdzie zapewnienie regularnych badań przesiewowych nie jest obecnie możliwe”, wyjaśnia Ekaterina Gómez z agencji marketingu i komunikacji cyfrowej Connaxis z siedzibą w Niderlandach, która pełni rolę jednego z partnerów projektu.

Cztery rozwiązania podstawowych problemów związanych z badaniami przesiewowymi

Aby rozwiązać główne problemy i usunąć przeszkody, które ograniczają dostępność badań przesiewowych, zespół projektu PRESCRIP-TEC stosuje innowacyjne podejście skoncentrowane na czterech obszarach. Pierwszy z nich dotyczy informowania oraz uczulania kobiet w ramach sesji uświadamiających oraz materiałów dostępnych w typowych kanałach komunikacji wykorzystywanych w ich społecznościach. Drugim jest ułatwienie przeprowadzania samodzielnych badań pod kątem zakażenia wirusem HPV w domach. „Uzyskanie wyniku negatywnego oznacza, że dana kobieta nie potrzebuje dalszych badań. W ten sposób możemy skupić się na kobietach, które uzyskały wynik pozytywny”, wyjaśnia Gómez. Trzecim jest wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji w badaniach ginekologicznych. Dzięki temu diagnostyka stanie się bardziej precyzyjna, a pracownicy opieki zdrowotnej będą mieli ułatwione zadanie. „Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii ginekolodzy nie muszą być obecni podczas każdego badania, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby. Co więcej, w ten sposób możemy także prowadzić badania przesiewowe na odległych obszarach”, dodaje Gómez. Ostatni obszar obejmuje udzielanie natychmiastowej pomocy kobietom wymagającym leczenia lub wystawianie skierowań do innych klinik i przychodni, jest to konieczne. Naukowcy prowadzą badania w czterech krajach na trzech kontynentach – w Słowacji na terenie Europy, w Bangladeszu i Indiach na terenie Azji, a także w afrykańskiej Ugandzie. Ogólnym celem jest usprawnienie istniejących protokołów prowadzenia badań przesiewowych w każdym z tych krajów. Wyniki badań oraz wyciągnięte wnioski pomogą w opracowaniu oraz aktualizacji istniejących procedur i protokołów. Zespół projektu zajmuje się także usprawnieniem procesów komunikacji i przekazywania informacji społecznościom za pośrednictwem tradycyjnych mediów, urządzeń mobilnych, mediów społecznościowych, a nawet historii i opowieści. Jednym z najbardziej interesujących przykładów jest komiks przedstawiający prawdziwą historię pacjentki biorącej udział w projekcie PRESCRIP-TEC, który omawia cały proces badania przesiewowego. Komiks zdobył nagrodę publiczności w konkursie na plakat uświadamiający podczas dorocznej konferencji Global Alliance for Chronic Diseases w 2022 roku. Dobiegający końca w styczniu 2024 roku projekt PRESCRIP-TEC (Prevention and Screening Innovation Project Towards Elimination of Cervical Cancer) zapewni skuteczne i innowacyjne badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy, a także poprawi metody leczenia i opieki nad pacjentkami dzięki poprawie dostępności, akceptowalności i jakości usług. Jeśli chcesz, żeby twój projekt został zaprezentowany jako „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

Słowa kluczowe

PRESCRIP-TEC, rak, nowotwór, rak szyjki macicy, badania przesiewowe, wirus brodawczaka ludzkiego, HPV