European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

COpernicus Applications and services for Low impact agriculture in Australia

Article Category

Article available in the following languages:

Narzędzia satelitarnego monitorowania kluczem do zrównoważonego rolnictwa

Wykorzystanie danych satelitarnych do monitorowania upraw w czasie rzeczywistym może pomóc uczynić z rolnictwa bardziej opłacalną i zrównoważoną gałąź gospodarki, a przy tym otworzyć przed rolnikami nowe możliwości gospodarcze.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Usługi informacyjne oparte na programie Copernicus są częścią unijnego programu obserwacji Ziemi. Oferują one bogactwo danych satelitarnych i informacji o naszej planecie i jej środowisku, do których użytkownicy mają swobodny dostęp. Co ważne, programiści mogą również wykorzystywać te dane do tworzenia przydatnych narzędzi i usług. „Informacje oparte na programie Copernicus można wykorzystać do monitorowania wzorców pogodowych, stanu gleby, wzrostu upraw i innych czynników wpływających na wydajność rolnictwa”, wyjaśnia koordynator projektu COALA Carlo De Michele z Ariespace, włoskiej firmy typu spin-off. „Dane te mogą pomóc rolnikom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących czasu sadzenia, nawadniania i zbierania plonów, co pozwoli im na stosowanie praktyk rolniczych w sposób bardziej wydajny i zrównoważony”.

Wykorzystanie technologii obserwacji Ziemi w rolnictwie

Celem finansowanego przez Unię Europejską projektu COALA było znalezienie sposobów na lepszą integrację technologii obserwacji Ziemi z praktykami stosowanymi w rolnictwie. Do przeprowadzenia niezbędnych badań uczestnicy projektu wybrali Australię. „Australia jest do tego idealnym miejscem”, twierdzi De Michele. „Australijscy rolnicy w dużym stopniu korzystają już z nowych technologii, a działki rolne mają zwykle ogromną powierzchnię”. Co więcej, australijskie rolnictwo stoi przed poważnymi wyzwaniami w zakresie przystosowanie do zmiany klimatu i zaspokojenia rosnącego popytu na żywność. Stwarza to możliwości biznesowe dla europejskich dostawców technologii obserwacji Ziemi, takich jak Ariespace. „Naszym głównym celem było stworzenie i wdrożenie inteligentnych usług monitorowania nawadniania i zarządzania nawożeniem, dostosowanych do australijskich warunków prowadzenia działalności rolniczej”, dodaje De Michele. „Skupiliśmy się na dostarczaniu nowych, innowacyjnych usług i danych, które można płynnie zintegrować z dobrze znanymi narzędziami programowymi”. W tym celu przeprowadzono szereg działań pilotażowych. Obejmowały one świadczenie usług monitorowania na obszarach suchych, na których uprawiane jest zboże, rzepak i inne rośliny uprawne, takie jak soczewica i bób. Projekt uwzględniał również gospodarstwa wymagające nawadniania, w których uprawiana jest kukurydza, bawełna, ryż i warzywa.

Dokładne i aktualne informacje o uprawach

Realizacja projektu COALA, który zrzesza 11 organizacji z Europy i Australii, przyniosła szereg pozytywnych rezultatów. Wśród osiągnięć projektu warto wymienić opracowanie przełomowego, opartego na właściwościach fizycznych modelu monitorowania zużycia wody na polach uprawnych, który wykorzystuje dane satelitarne z misji Sentinel-2. W ramach projektu z powodzeniem przetestowano również usługi monitorowania służące do oceny stanu odżywienia upraw i wielkości plonów. Ponadto zbudowano infrastrukturę chmury obliczeniowej, aby ułatwić przetwarzanie zaawansowanych danych z obserwacji Ziemi w czasie rzeczywistym i umożliwić przełożenie tych informacji na usługi dostosowane do potrzeb australijskich użytkowników. „Chodzi o zapewnienie rolnikom dokładnych i aktualnych informacji na temat zapotrzebowania ich upraw na wodę i składniki odżywcze”, dodaje De Michele. „Umożliwi to rolnikom bardziej efektywne zarządzanie zasobami, zapewniając zwiększenie wydajności i zrównoważony rozwój”. Ponadto De Michele zauważa, że chociaż główną grupą docelową projektu byli rolnicy, opracowane usługi oparte na danych z obserwacji Ziemi mogą być również wykorzystywane w leśnictwie, monitorowaniu zjawiska suszy i szeroko pojętym zarządzaniu zasobami wodnymi.

Ekonomiczna rentowność usług opartych na programie Copernicus

Pozytywne wyniki uzyskane w ramach projektu COALA pomogły wykazać ekonomiczną rentowność usług informacyjnych opartych na programie Copernicus. Zademonstrowanie, w jaki sposób usługi te mogą być wykorzystywane do pokonywania rzeczywistych wyzwań, pomoże pobudzić dalsze zainteresowanie europejskimi przedsięwzięciami oferującymi usługi obserwacji Ziemi na nowych rynkach, takich jak Australia. „W przyszłości planujemy dalsze udoskonalanie naszych technologii w oparciu o opinie użytkowników i zmieniające się potrzeby”, mówi De Michele. „Badamy również możliwości tworzenia partnerstw z australijskimi firmami i interesariuszami z branży, aby wprowadzić nasze innowacje na szerszy rynek. Naszym ostatecznym celem jest uczynienie inteligentnego rolnictwa normą, nie zaś wyjątkiem, co przyczyni się do zbudowania bardziej zrównoważonej przyszłości dla wszystkich”.

Słowa kluczowe

COALA, satelita, rolnictwo, Copernicus, Sentinel, monitorowanie, uprawy, Australia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania