European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Towards a Sophisticated SIEM Marketplace for Blockchain-based Threat Intelligence and Security-as-a-Service

Article Category

Article available in the following languages:

Zapewnienie skutecznej ochrony cybernetycznej małym firmom

Pozytywne wyniki testów innowacyjnego rynku usług cyberbezpieczeństwa dla małych i średnich przedsiębiorstw mogą pomóc w stworzeniu godnego zaufania środowiska cyfrowego w Unii Europejskiej.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W coraz bardziej scyfryzowanym świecie małe przedsiębiorstwa znajdują się pod ciągłą presją wymagań w zakresie bezpieczeństwa, wiarygodności i ochrony swojej działalności. Często są zmuszone osiągnąć wymagany poziom przy ograniczonych zasobach, a problem ten potęguje jeszcze brak specjalistycznej wiedzy i wyszkolonego personelu. Aby sprostać tym wyzwaniom, uruchomiono finansowany przez Unię Europejską projekt PUZZLE, którego celem było opracowanie i udostępnienie narzędzi cyberbezpieczeństwa przeznaczonych konkretnie dla MŚP. Zespół projektu dążył przede wszystkim do tego, by zapewnić dostęp do narzędzi umożliwiających skuteczne monitorowanie, prognozowanie, ocenę i zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni nawet najmniejszym firmom. „Chcieliśmy stworzyć użyteczne ramy zarządzania cyberbezpieczeństwem, prywatnością i ochroną danych”, wyjaśnia Stylianos Kazazis z cypryjskiej firmy UBITECH, koordynator projektu PUZZLE. „Platforma ta mogłaby na przykład oferować dostęp do funkcji umożliwiających współpracę firm i wzajemną wymianę wiedzy w sieci, a także tworzenie raportów dotyczących zagrożeń w oparciu o analizę danych przy użyciu sztucznej inteligencji (SI)”.

Internetowy rynek narzędzi cyberbezpieczeństwa

Centralnym elementem tej koncepcji było opracowanie rynku internetowego – platformy, na której można tworzyć i udostępniać narzędzia cyberbezpieczeństwa przeznaczone specjalnie na potrzeby MŚP. Ponadto projekt PUZZLE zakładał stworzenie rozwiązania, które jest aktywne i responsywne. Co ważne, platforma posiada funkcje wspierane przez sztuczną inteligencję, za pomocą których można śledzić powiązania między zasobami cybernetycznymi, skutecznie obliczać ryzyko, a także zalecać i podejmować odpowiednie działania łagodzące. „Naszym priorytetem było dobro użytkowników końcowych, a także integralność danych”, podkreśla Kazazis. Z myślą o przetestowaniu platformy PUZZLE powstała społeczność pierwszych użytkowników. Dzięki temu MŚP zmagające się z kwestiami cyberbezpieczeństwa, prywatności i ochrony danych osobowych otrzymały zestaw narzędzi i rozwiązań dostosowanych zarówno do ich konkretnych potrzeb, jak i do zasobów, jakimi dysponują. Zainteresowane strony zostały zaproszone do przedstawienia swoich pomysłów na to, w jaki sposób platforma PUZZLE mogłaby przynieść im korzyści. Następnie autorów wybranych propozycji poproszono o szczegółowy opis wykorzystania przez nich konkretnych komponentów i usług PUZZLE, co dostarczyło twórcom platformy cennych informacji zwrotnych na temat jej zastosowania, użyteczności, skuteczności i wartości w rzeczywistych warunkach.

Korzyści z modelu „bezpieczeństwa jako usługi”

Rozwiązanie PUZZLE zostało z powodzeniem zademonstrowane na przykładzie 17 scenariuszy przypadków użycia. Doświadczenia te wyraźnie pokazały potencjał kompleksowych ram „bezpieczeństwa jako usługi” w tworzeniu rozwiązań dla MŚP potrzebujących wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa. Przeprowadzono również szeroko zakrojoną ocenę użyteczności i przydatności platformy. „Na podstawie ciągłej oceny ryzyka wykazaliśmy, że rozwiązanie PUZZLE zapewnia informacje na temat aktualnego obrazu wszystkich potencjalnych zagrożeń, które wymagają szybkiego przeciwdziałania”, dodaje Kazazis. „System pozwala również na reagowanie w sposób elastyczny na zmieniające się wyzwania związane z bezpieczeństwem. Oparte na uczeniu maszynowym narzędzie wykrywania wtargnięć i naruszeń zwiększa możliwości platformy pod względem proaktywnej obrony”.

Godne zaufania środowisko cyfrowe w UE

Platforma handlowa PUZZLE, obejmująca wszystkie komponenty i usługi, jest niemalże gotowa do wprowadzenia na rynek. Jednak z myślą o tym, a także o dalszym rozszerzeniu funkcjonalności tego rozwiązania, planowana jest realizacja kolejnego projektu. „Wierzymy, że rozwiązanie PUZZLE może zadziałać ożywczo na europejską branżę cyberbezpieczeństwa poprzez możliwość tworzenia gotowych do użycia, łatwych do wdrożenia i prostych w obsłudze usług”, podkreśla Kazazis. „Nasza platforma pomoże stworzyć ekosystem sprzyjający rozwojowi start-upów, a także umożliwi opracowywanie produktów i usług, które trafią na rynek”. Kazazis i jego zespół mają nadzieję, że w dłuższej perspektywie projekt przyczyni się do stworzenia w UE godnego zaufania środowiska cyfrowego, które przyniesie korzyści zarówno wszystkim mieszkańcom, jak i przedsiębiorstwom, niezależnie od ich wielkości.

Słowa kluczowe

PUZZLE, cybernetyczne, bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, cyfrowy, SI, dane

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania