Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

W bibliotece w Galway odsłonięto mozaikę poświęconą nauce o mózgu

Wspierany przez UE projekt promujący edukację naukową w otwartych środowiskach edukacyjnych pomógł pewnej irlandzkiej społeczności w stworzenia dzieła artystycznego w lokalnej bibliotece.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

W bibliotece Ballybane w irlandzkim Galway odsłonięto nową mozaikę, w kreatywny sposób przedstawiającą funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Mozaika powstała w ramach lokalnego projektu „Intertwined - Mosaics of the Community Brain”, który jest częścią finansowanego przez UE projektu SLEs. Rozpoczęty w 2023 r. projekt SLEs tworzy otwarte środowiska edukacyjne, które aktywnie wspierają możliwości edukacji naukowej dla wszystkich, w kontekstach formalnych i nieformalnych, koncentrując się na inkluzywności. W projekcie wykorzystuje się koncepcję „ekologii edukacyjnych” – fizycznych, społecznych i kulturowych kontekstów, w których odbywa się nauczanie – jako narzędzi do tworzenia skutecznych modeli otwartej edukacji w społecznościach lokalnych. Mozaika stanowi owoc współpracy między CÚRAM – Centrum Badań nad Urządzeniami Medycznymi Irlandzkiej Fundacji Naukowej z siedzibą na Uniwersytecie w Galway – a trzema innymi partnerami (Biblioteką Ballybane, Galway Community College oraz artystką Alison Mac Cormaic). Jak czytamy w informacji prasowej opublikowanej na stronie internetowej Uniwersytetu w Galway, jego uczestnicy tworzyli mozaikę wspólnie z pracownikami biblioteki i studentami. Elementem prac były warsztaty zorganizowane w Superhuman, wystawa poświęcona technologiom medycznym CÚRAM w Muzeum Miejskim Galway, a także współpraca z Centrum Mikroskopii i Obrazowania oraz Szkołą Historii i Filozofii Uniwersytetu w Galway. „CÚRAM z przyjemnością dołącza do finansowanego z programu Horyzont projektu UE STEAM Learning Ecologies jako krajowy koordynator w Irlandii”, stwierdza w komunikacie dyrektor naukowy CÚRAM Abhay Pandit. „Nasz program zaangażowania publicznego, w tym w szczególności nasza rezydencja artystyczno-naukowa, ma kluczowe znaczenie dla angażowania różnych odbiorców. Jest dla nas istotne, że nowy projekt – Intertwined – wraz z biblioteką Ballybane, Galway Community College i artystką Alison Mac Cormaic – działa na skalę europejską i pracuje nad stworzeniem nowych modeli edukacji naukowej”. Realizacja projektu Intertwined rozpoczęła się 14 marca 2024 r. podczas Tygodnia Świadomości nt. Mózgu organizowanego w dniach od 11 do 17 marca w celu propagowania nauki o mózgu wśród ogółu społeczeństwa.

Studenci i społeczność lokalna

Koordynator kursów Transition Year Coordinator w Galway Community College, Olive Flynn, wyjaśnia korzyści, jakie przyniósł studentom udział w tworzeniu mozaiki: „Mieli okazję aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, a także odbudować swoje relacje z biblioteką Ballybane i wykorzystać w pełni potencjał Makers Space. Oznaczało to sposobność pracy w środowisku umożliwiającym współtworzenie przez artystów i naukowców mozaiki, z której może korzystać cała społeczność lokalna. Projekt pozwolił studentom podnosić umiejętności komunikacji, pracy zespołowej i krytycznego myślenia w zabawny i kreatywny sposób”. Mozaika znajduje się w niedawno wyremontowanej przestrzeni Maker Space biblioteki i jest otwarta dla publiczności. Kierowniczka biblioteki Ballybane Lisa Martyn mówi: „Poprzez współpracę z CÚRAM i pracownikami biblioteki studenci Galway Community College – za pośrednictwem sztuki i pod przewodnictwem Alison Mac Cormaic –przejmują odpowiedzialność za swoją lokalną bibliotekę i pozostawiają po sobie trwały ślad w postaci dzieła sztuki, mozaiki, która zdobi ściany naszej Maker Space”. Intertwined jest jednym z 13 projektów pilotażowych SLEs rozpoczętych w różnych krajach Europy w 2023 i 2024 r. Projekt SLEs (STE(A)M Learning Ecologies) kończy się w grudniu 2025 r. Więcej informacji: strona projektu SLEs

Słowa kluczowe

SLEs, ekologia edukacyjna, nauka o mózgu, sztuka, edukacja naukowa, mozaika, otwarte środowisko edukacyjne, biblioteka

Powiązane artykuły