European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Enhancing the bilateral S&T Partnership with the Russian Federation

Article Category

Article available in the following languages:

Pogłębianie synergii naukowej pomiędzy Rosją a Europą

W ostatnich latach współpraca naukowa pomiędzy Europą i Rosją znacznie się zacieśniła, co obu stronom przyniosło znaczące korzyści. W ramach finansowanego przez UE projektu sformułowano mechanizmy umożliwiające przeniesienie tej współpracy na nowy poziom oraz wprowadzenie do niej większej innowacyjności.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Rosja jest nie tylko największym sąsiadem UE, ale również ważnym partnerem, zarówno handlowym, jak i naukowym. Ponieważ jest to najbardziej aktywny partner zewnętrzny unijnego szóstego programu ramowego (6PR), powstało kilka umów w sprawie współpracy pomiędzy UE a Rosją, a także opracowań strategicznych wskazujących obszary współpracy naukowej i technologicznej. Projekt BILAT-RUS ("Enhancing the bilateral S&T partnership with the Russian Federation"), finansowany w ramach priorytetu 7PR dotyczącego współpracy międzynarodowej, podjęto w celu zrealizowania jego tytułowych założeń, czyli wzmocnienia obustronnego partnerstwa naukowo-technologicznego z Federacją Rosyjską. W ramach projektu, który umożliwił zrównoważenie działań uczestników ze strony UE oraz Rosji, scharakteryzowano krajobraz działań naukowo-technologicznych w Federacji Rosyjskiej z uwzględnieniem inicjatyw podejmowanych wspólnie z UE. Uczestnicy projektu BILAT-RUS pomogli w propagowaniu informacji na temat dostępnych możliwości oraz umożliwili rozpowszechnianie przydatnych informacji zarówno wśród zainteresowanych stron po stronie europejskiej, jak i rosyjskiej. Opracowali również projekt usprawniania struktur ramowych, umożliwiających przyszłą współpracę naukową pomiędzy UE a Federacją Rosyjską. Ponadto w ramach projektu opracowano dynamiczną bazę wiedzy, której celem jest wspieranie głębszej współpracy. Różne działania podejmowane w ramach projektu BILAT-RUS nie tylko wzmocniły współpracę naukowo-technologiczną pomiędzy UE a Federacją Rosyjską, lecz również położyły fundament pod ważne prace zespołowe w przyszłości. Na przykład, wprowadzając element innowacyjności do istniejącej infrastruktury współpracy, realizatorzy projektu BILAT-RUS utorowali drogę do włączenia Rosji do powstającego programu Unia innowacji, stanowiącego część strategii Europa 2020.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania