Skip to main content

European margin strata formation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kampania informacyjna na rzecz oceanów

Naukowcy zakończyli niezwykle udany europejski projekt, w ramach którego uczniów na całym świecie skłaniano do zainteresowania się nauką o oceanach i Ziemi.

Zmiana klimatu i środowisko

Wśród celów projektu EUROSTRATAFORM znajdowały się badania ekosystemów morskich z perspektywy biologicznej, fizycznej i geochemicznej. Jedna z ambitnych inicjatyw w jego ramach zrodziła się w zakładzie oceanografii będącego partnerem projektu Uniwersytetu w Southampton. Na samym początku przedsięwzięcia uruchomiono serwis internetowy (http://www.soc.soton.ac.uk/CHD/EuroStrataForm). Za jego pośrednictwem udostępniono dane, formularze i zasoby badawcze przeznaczone do celów czysto akademickich. Stanowił on podstawę programu kampanii informacyjnej, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem wśród uczniów. Sukces ten należy zawdzięczać inicjatywie Classroom@sea - "klasie nad morzem" (dostęp poprzez link na stronie domowej EUROSTRATAFORM), której zadaniem było zachęcenie uczniów do włączenia się w prace prowadzone w ramach projektu. Wprawdzie tego rodzaju działania promocyjne nie są niczym nowym, kluczem do bezprecedensowego sukcesu inicjatywy Classroom@sea było prawdopodobnie wykorzystanie specjalnie wyposażonych statków badawczych, m.in. okrętu RRS Darwin. Każdy ze statków stanowi własność brytyjskiej Natural Environment Research Council (NERC), a na pokładzie znajduje się odpowiednio przeszkolony personel. Wybranych nauczycieli zaprasza się do udziału w rejsach środowiskowych, odbywających się zwykle dwa razy w roku. Załogi takich rejsów prowadzą badania oceanów od Afryki po Antarktydę. Podczas jednego z rejsów badano kaniony w dnie oceanicznym u wybrzeży Portugalii. Mają one nawet pięć kilometrów głębokości i taką samą długość. Znajdujący się na pokładzie statków nauczyciele przesyłali codziennie sprawozdania, filmy i opowieści, które miały być zamieszczane na stronie internetowej. Bardzo skuteczne okazały się dalsze działania promocyjne. W ramach projektu sponsorowano cztery plakaty ukazujące różne aspekty nauki o oceanach i Ziemi. Organizowano konkursy, BBC emitowało programy radiowe, odbyły się warsztaty w Southampton Oceanographic Centre, pojawiły się publikacje w prasie lokalnej. Okazało się, że zabawa i nauka świetnie współgrają ze sobą. Partnerzy projektu chcieli, by program kontynuowano także po zakończeniu EUROSTRATAFORM. Udało się. Na stronie wciąż publikowane są codzienne blogi i świeże doniesienia z rejsów, działa także interaktywne forum, na którym można zadać pytanie. Rejsy organizowane są na bieżąco i otwierają uczniom na całym świecie okno na badania nad dnem i ekosystemami oceanów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania