Skip to main content

Reliable optimal use of materials for wind turbine rotor blades (OPTIMAT BLADES)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Projektowanie trwałości dużych łopat wirników

Nowe sprawozdanie projektu OPTIMAT BLADES zawiera praktyczne porady dla producentów turbin wiatrowych na temat sposobów zwiększania trwałości łopat wirnika.

Energia

Europejskie fundusze zostały przeznaczone na pomoc przemysłowi energii wiatrowej w stawianiu czoła rosnącemu zapotrzebowaniu na bezwęglową produkcję energii z takich odnawialnych zasobów jak wiatr. Pragnienie budowy większych instalacji musi zostać poprzedzone programami badawczymi w celu zapewnienia niezawodności przez cały czas użytkowania instalacji. Projekt OPTIMAT BLADES połączył wysiłki 17 producentów turbin wiatrowych, ośrodków akademickich oraz instytutów naukowo-badawczych z ośmiu różnych krajów członkowskich UE. Ponad cztery lata badań zaowocowały obszernym sprawozdaniem zawierającym prawie 40 konkretnych zaleceń konstrukcyjnych dla producentów łopat. Autor sprawozdania, Det Norske Veritas (DNV), podsumował wyniki ponad 3000 badań przeprowadzonych w projekcie OPTIMAT BLADES. Różne konstrukcje łopat wykorzystujące takie nowoczesne materiały jak poliestry wzmocnione włóknem szklanym (GFRP) zostały ocenione z punktu widzenia wytrzymałości, sztywności i wielu innych cech. Wyniki zostały zawarte w bazie danych OptiDAT. Szczegółowo została zbadana aktualna praktyka przemysłowa z punktu widzenia takich problemów jak naprawy, zjawiska anizotropii, obciążenia cyklicznie zmienne, złożone stany naprężeń, wykresy naprężeń granicznych itd. W związku z tym, na podstawie wyników projektu OPTIMAT BLADES sformułowano propozycje. DNV i jego partner Germanischer Lloyd (GL) mają zamiar zawrzeć te zalecenia w swych przyszłych wytycznych projektowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania